Vastuullisuus

Sanoista tekoihin – miten vahvistaa moninaisuutta työyhteisössä?

Invalidiliitto ry, ruotsiksi Invalidförbundet rf

Vastuullinen työpaikka

Monimuotoisuuden edistäminen tukee ihmisten yhdenvertaisuutta työyhteisöissä. Samaa tarkoitetaan, kun puhutaan DEI-työstä (diversity, equality, inclusion). Meille Invalidiliitossa tavoitteena on yhdenvertainen työelämä - myös vammaisten ihmisten kohdalla.

Viime vuoden puolella osallistuin useisiin tilaisuuksiin, jotka koskivat työelämän moninaisuutta painottuen erityisesti osatyökykyisyyteen tai vammaisiin ihmisiin työelämässä. Meillä Suomessa lähtökohta on, että kaikki ihmiset osallistuvat työelämään ja ansaitsevat elantonsa työllä. Kuitenkin on tunnistettu, että on tiettyjä ihmisryhmiä, jotka ovat työelämässä aliedustettuja. Yle uutisoi alkuvuodesta, että maahanmuuttajien työllisyysaste on viime vuosina kohentunut. Kunpa samaa uutisointia näkyisi muutaman vuoden päästä myös vammaisten ihmisten osalta!

Viime vuoden keväällä Tilastokeskuksen elinolotilastosta ilmeni vakavasti toimintarajoitteisten ihmisten osalta, että työikäisistä alle puolet on mukana työelämässä. On todellakin vielä tehtävä töitä sen eteen, että työllisten määrä tuossa joukossa nousee. Se vaatii työelämän muutosta samaan aikaan, kun kehitetään palveluja työurien tukemiseksi.

Askel kerrallaan kohti monimuotoisempaa työyhteisöä

  • Moninaisuuden edistämisen lähtökohdaksi voi ottaa yhdenvertaisuuslain mukaisen yhdenvertaisuussuunnittelun, joka lähtee siitä, että työyhteisön yhdenvertaisuuden tila selvitetään. Tähän löytyy vinkkejä esimerkiksi Työsuojelun verkkosivulta.
  • Työyhteisön monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta on hyvä käsitellä koko työyhteisössä. Keskustelu auttaa koko työyhteisöä ymmärtämään asiaa ja lisäämään koko työyhteisön kokemusta siitä, että jokainen hyväksytään työyhteisössä sellaisena kuin on. Tietoa monimuotoisuuden johtamisesta saa esimerkiksi Fibs ry:n verkkosivulta.
  • Työyhteisössä on hyvä tarkastella myös rekrytointikäytäntöjä. Onko mahdollista käyttää anonyymia rekrytointia, jotta häivytetään mahdolliset ennakkokäsitykset rekrytoinnissa, voidaanko käyttää monimuotoisuuslauseketta rekrytoinnissa ja voidaanko käyttää jopa positiivista erityiskohtelua? Positiivisesta erityiskohtelusta lisää Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivulla: https://yhdenvertaisuusvaltuutettu.fi/positiivinen-erityiskohtelu#miten…
  • Rekrytointi-ilmoitukseen kannattaa sisällyttää monimuotoisuuslauseke ja tieto siitä, ovatko toimitilat esteettömät tai työtehtävät muutoin järjestettävissä. Yrityksen esteettömyyttä voi tarkastella esimerkiksi Invalidiliiton sivuilta löytyvän itsearviointilomakkeen avulla.

Kun fokuksessa ovat erityisesti vammaiset tai osatyökykyiset henkilöt

On hyvä tiedostaa, että vammaisuus ja osatyökykyisyys eivät ole sama asia. Vammaisella henkilöllä voi olla toimintakyvyn alenemaa, mutta se ei välttämättä tarkoita, että hänen työkykynsä on alentunut, vaan hän voi olla täysin työkykyinen. Osatyökykyisyydestä ei ole yhtä yhtenäistä määritelmää. Yleensä sillä tarkoitetaan sitä, että osatyökykyisellä on osa työkyvystä käytössään. Työkyky liittyy aina työtehtäviin ja siihen, ovatko työntekijän yksilölliset edellytykset tasapainossa työn vaatimusten kanssa.

Erilaiset työkyvyn variaatiot saadaan käyttöön työtehtäviä ja -aikoja räätälöimällä. Myös pienillä työolojen muutoksilla voidaan saavuttaa suuria etuja, jotka lisäävät osatyökykyisten henkilöiden edellytyksiä tehdä ansiotyötä.

Jos nyt kiinnostuit ja pohdit miten lähteä liikkeelle, voit tarvittaessa ottaa avuksi alan ammattilaisia. 

  • Vammaisjärjestöissä löytyy osaavia ammattilaisia eri tavoin vammaisten henkilöiden huomioimisesta työyhteisössä.
  • Työkanava Oy voi myös olla mahdollinen kumppanisi. Työkanava solmii yhteistyösopimuksia yritysten kanssa ja tarjoaa työntekijöitä näihin yrityksiin,
  • TE-palvelujen työkykykoordinaattorit osaavat kertoa TE-palvelujen tukimuodoista, jotka voisivat olla hyödyksi ja alentamassa rekrytoinnin kynnystä. Näitä ovat esimerkiksi alentuneesti työkykyisen palkkatuki (70 % palkkauskustannuksista), työolosuhteiden järjestelytuki työympäristössä tehtäviin muutoksiin tai työvalmentaja.

Lisäksi on muistettava keikkatyön teettämisen mahdollisuus niin työntekijöiden kuin työnantajien kannalta. Invalidiliitolla on käytössään keikkatyöalusta, joka yhdistää vammaisia työnhakijoita ja heille työtä tarjoavia tahoja. Lue lisää Sopivaa työtä kaikille -keikkatyöalustasta.

 

Kirjoittaja Anne Mäki toimii koulutuksen ja työelämän asiantuntijana Invalidiliitossa. Invalidiliitto on yksi Oikotien Vastuullinen työpaikka -yhteisön asiantuntijakumppaneista.