Rekrytointi

Kesätyöntekijöiden rekrytointi

Mies istuu sohvalla tietokone sylissä.

Kesätyöntekijöiden rekrytointi on loistava tilaisuus esittäytyä nuorille tulevaisuuden ammattilaisille. Kokosimme seikat, jotka huomioimalla eläydyt ensimmäistä työpaikkaansa hakevan nuoren rooliin. Samalla rakennat työnantajakuvaa, jolla voi olla kauaskantoiset vaikutukset.

Kesätyöntekijöiden rekrytointi voi teettää paljon työtä ja kiirettä. Huolellisella suunnittelulla ja muutamat tuiki tärkeät seikat huomioimalla onnistut tulevissa kesätyöntekijöiden rekrytoinneissa. 

Aloita kesätyöntekijöiden rekrytointi tavoitteiden kartoittamisesta. Etsittekö työntekijää sijaistamaan kesän ajaksi, tarvitsetteko kiireapua tiettyyn projektiin vai onko tavoitteenanne löytää osaaja, joka voisi jatkaa teillä kesän jälkeen opintojensa ohella? Kun olet kirkastanut haun tavoitteet, olet jo pitkällä kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa. 

Vaali työnantajakuvaa kun rekrytoit kesätyöntekijöitä

Ensimmäistä työpaikkaa hakevalle työnhaku on iso asia. Jokainen kesätyönhakija voi olla yrityksenne työntekijä tulevaisuudessa, mutta näin tuskin tapahtuu, jos hakijalle jää tympeä ensivaikutelma teistä. Kesätyöntekijöiden rekrytointi onkin aina myös työnantajakuvan vaalimista tulevaisuuden rekrytointeja silmällä pitäen. 

Huomioi kesätyöntekijöiden rekrytointia suunnitellessasi, että kesätyöpaikkailmoitus saattaa poikia jopa satoja hakemuksia. Varaa siis riittävästi aikaa hakemusten käsittelemiseen. Kiireellä huonosti hoidettu rekrytointi jää ikävänä muistona aloittelevan työnhakijan mieleen.

Olennainen osa työnantajakuvasta huolehtimista on rekrytointiviestintä. Vähimmäisvaatimuksena voinee pitää sitä, että jokainen hakija saa vastauksen hakemukseensa.

Koronaepidemia on tuonut nuorten kesätyönhakuun entistä enemmän epävarmuutta, joten nyt jos koskaan kannattaa satsata tavallistakin aktiivisempaan ja tiiviimpään hakijaviestintään.

Jos haluat erottua eduksesi muiden kesätöitä tarjoavien työnantajien joukosta, laadi ajatuksen kanssa mieleenpainuva kiitosviesti hakijoille. Sävyltään rohkaiseva viesti kannustaa varmasti nuorta kesätyönhakijaa, joka jäi tällä kertaa ilman työpaikkaa.

Lue myös: Kuinka luoda positiivinen ja vastuullinen hakijakokemus?

Todennäköisesti osa ilman kesätyöpaikkaa jääneistä hakijoista toivoo palautetta hakemuksestaan tai ansioluettelostaan – ja tämä on sinun tilaisuutesi tehdä vaikutus aktiiviseen, työnhakutaitojensa kehittämisestä kiinnostuneeseen hakijaan! Varaa siis riittävästi aikaa paitsi kesätyöhakemusten käsittelyyn myös palautteiden laatimiseen.

Varaa kesätyöntekijöiden rekrytointiin riittävästi aikaa

Kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, sillä niin ovat aktiivisimmat työnhakijatkin.

Mitä enemmän yrityksessä on työntekijöitä, sitä enemmän yleensä tarvitaan kesätyöntekijöitä. Kartoita siis hyvissä ajoin, kuinka monelle kesätyöntekijälle teillä on tarvetta. Tämä vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka paljon aikaa rekrytointeihin pitää varata.

Selvitä myös, onko teillä resurssit tehdä kaikki rekrytoinnit itse. Rekrytoinnin suunnittelu, hakemusten käsittely, haastattelut, työsopimusten tekeminen ja perehdytys ottavat kaikki oman aikansa. Mieti siis, onko kannattavampaa ulkoistaa osa kesätyöntekijöiden rekrytoinnin työvaiheista. Tutustu meidän tarjoamiin ratkaisuihin.

Huomioi aikataulutuksessa rekrytointiin osallistuvien henkilöiden aikataulut, kuten lomat ja kiirehuiput. Milloin pystytte järjestämään ensimmäiset haastattelut, milloin mahdolliset seuraavat haastattelukierrokset? Mihin mennessä hakijat saavat tietää, etenivätkö haussa, entä milloin työsopimukset allekirjoitetaan? Ota kesätyösuhteiden ajankohtia suunnitellessasi huomioon oman väen loma-ajat, jotta voit varmistaa kunnollisen perehdytyksen kesätyöntekijöille.

Älä jätä kesätyösopimusten allekirjoittamista viime tinkaan, sillä voi olla, että joku valituista on saanut sopivamman kesätyötarjouksen muualta ja vetäytyy hausta loppumetreillä.

Lue myös: Sakupe Oy: Vastuullinen kesäduuni-kampanja vauhditti kesärekrytoinnit uudelle tasolle

 

 

Panosta kesätyöntekijän rekrytointi-ilmoituksessa konkretiaan 

Aloita rekrytointi-ilmoituksen laatiminen tehtävien ja niiden vaatimustason määrittelystä. 

Kerro ilmoituksessa mahdollisimman konkreettisesti, millaisia työtehtäviä teillä on tarjolla ja millaista osaamista odotatte hakijoilta. Mitä konkreettisempi olet, sitä varmemmin saat juuri teille sopivat kesätyönhakijat liikkeelle.

Olemalla konkreettinen varmistat myös, että kesätyönhakijoille muodostuu oikeanlainen kuva ja odotukset tarjolla olevasta kesätyöstä. Näin tarpeet ja toiveet kohtaavat ja kaikki osapuolet välttyvät turhilta pettymyksiltä.

Lue myös: Miten erottautua työnhaussa työnhakijoille?

Kesätyöpaikkailmoitusta kannattaa rikastaa myös kuvilla tai videoilla, koska nuoret haluavat jo ennen hakemista saada selville, millaista työpaikalla on. Visuaalisilla keinoilla voi viestiä elävästi tulevan kesätyöpaikan ilmapiiristä ja siitä, millaisia työkaverit ovat.

Selvitä myös, kuinka pitkiä työsuhteita pystytte tarjoamaan rekrytoitaville kesätyöntekijöille. Kenties myös kesätyöntekijän työpäivän pituutta kannattaa pysähtyä puntaroimaan. Olisiko täyttä työpäivää lyhyempi päivä sopivampi vaihtoehto? Entä oletteko koskaan harkinneet tarjoavanne nelipäiväisiä kesätyöviikkoja?

Koska kesätyönhakijoilla ei välttämättä ole vielä paljon työkokemusta, mieti, miten saat heidät tuomaan osaamistaan esiin työnhaussa. Voitko pyytää hakijoita vastaamaan hakemuksessa tiettyihin kysymyksiin, joiden avulla kartoitat osaamista ja motivaatiota? Monet kesätyössä tarvittavat taidot ja ominaisuudet tulevat esiin koulutyössäkin, joten kenties voit kannustaa kesätyönhakijoita kertomaan konkreettisia esimerkkejä opiskeluun liittyen. Miten hakija viihtyi ja onnistui ryhmätyöprojektissa, työharjoittelussa, entä itsenäisen esseen kirjoittamisessa? 

Otsikoi työpaikkailmoitus niin, että hakija ymmärtää, millaisesta työstä on kyse. Sana ”kesätyö” on varma keino tavoittaa ne, jotka etsivät kausiluontoista työtä kesäksi. 

Kaikkein tärkeintä on pitää mielessä, että moni kesätyötä hakeva hakee ensimmäistä työpaikkaansa. Tuo ilmoituksessa selvästi esiin, mitä toivot hakemukselta. ”Vapaamuotoinen hakemus” -sanapari ei välttämättä aukea ensikertalaiselle. Tarkoitatko sillä kuitenkin tekstimuotoista hakemusta vai otatko vastaan myös esimerkiksi videohakemuksia tai muita visuaalisia esityksiä – tai annatko hakijoille kenties täysin vapaat kädet keksiä työhakemuksen muoto uudelleen? 

Tavoita kesätyönhakijat valitsemalla osuvat kanavat

Kesätyönhakijoilla ei ole välttämättä verkostoja alalla eivätkä he ole vielä löytäneet alan kanaville. Siksi rekrytointi-ilmoitus on syytä julkaista yleisillä työnhakusivustoilla, kuten meillä Oikotiellä.

Huolehdi muutenkin, että näyt siellä, missä nuoret liikkuvat. On varmasti paikallaan näkyä nuorten suosimissa some-kanavissa ja Vastuullinen kesäduuni -kampanjamme sivustolla.

Rekrytoi nuori etäkesätöihin, jos mahdollista

Poikkeusvuosi on muuttanut työntekoa digiloikan avulla. Mieti, voisitteko myös rekrytoida kesätyöntekijöitä etätyöhön ja mahdollistaa nuorelle näin tärkeän työelämäkokemuksen poikkeusajasta huolimatta.

Katso videolta Joonas Pihlajamaan vinkit poikkeusaikojen jälkeiseen erottautumiseen.

Mieti muutenkin kesätyöntekijöiden rekrytointia suunnitellessasi, mitä asioita hoidat etäyhteyksillä. Miten aiot hoitaa haastattelut, perehdytyksen, palautteen antamisen ja sparrauksen? Entä miten rakennat yhteisöllisyyttä, jos monet työntekijät ovat etänä?

Tutustu seuraavaksi Vastuullinen kesäduuni -sivustolle kokoamiimme vinkkeihin, joiden avulla luot rekrytoimillesi kesätyönhakijoille paremman kesätyökokemuksen tai katso, mitkä ovat kesätyöntekijöiden rekrytoinnin yleisimpiä kompastuskiviä.