Vastuullisuus

Kotkamills Oy: Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta laatua ja tehokkuutta rekrytointiin

Case

Kotkassa toimiva metsäteollisuusalan yritys sai Kesäduunitutkimuksesta arvokkaita vinkkejä työnhakuprosessin kehittämiseen. Tämä on lisännyt työpaikan kiinnostavuutta sekä kesätyöntekijöiden tyytyväisyyttä työhönsä.

Kotkamills osallistui Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan tänä vuonna jo viidettä kertaa.

Kampanjan tuoma näkyvyys sekä konkreettiset neuvot oman toiminnan kehittämisessä ovat syitä, miksi haluamme olla tässä edelleen mukana, Kotkamillsin HRD Manager Kalle Honkanen kertoo.

Jokainen kampanjassa mukana oleva yritys pääsee osallistumaan Vastuullisin kesäduuni -kilpailuun sekä Kesäduunitutkimukseen, joka koostetaan kesätyöntekijöiden antamien arvioiden pohjalta. Kotkamills on lisäksi tilannut joka vuonna organisaatiokohtaisen raportin, joka tarjoaa vielä yksityiskohtaisemman katsauksen tutkimusaineistoon ja helpottaa siten yritystä tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan.

– Raportti on auttanut meitä kiinnittämään huomiota siihen, miten ja millä tarkkuudella me kerromme työtehtävistä hakuilmoituksissa. Suuri kehitysaskel on tapahtunut siinä, että nykyään kerromme tehtävistä ja niiden vaatimuksista aika tarkasti. Raportti on antanut hyvän tavan mitata onnistumistamme. Hakijamäärät työpaikkaa kohden ovat kasvaneet ja hakijoiden relevantit osaamiset ovat terävöityneet, Honkanen kertoo.

Kampanjaan osallistuessa työnantajat sitoutuvat huolehtimaan kesätyöntekijöistään ja noudattamaan kuutta vastuullisuusperiaatetta.

Kesäduuni-tutkimuksessa selvitetään, miten näiden osa-alueiden toteutuminen näkyy työpaikalla. Organisaatiokohtainen raportti kartoittaa kesätyöntekijöiden tyytyväisyyttä muun muassa hakijakokemuksen, perehdytyksen laadun ja työn mielekkyyden osalta. Honkanen kehuu raporttia selkeäksi ja helpoksi tulkita.

– Pidän kovasti siitä, että raportti käydään kampanjatiimin kanssa kohta kohdalta läpi ja sen tuloksia avataan yksityiskohtaisesti. Tutkimusnäkökulma on mielestäni valittu hyvin ja kehityskohteet on helppo tunnistaa raportin avulla, hän kiittelee.  

Arvokas palaute hyötykäyttöön

Vastuullinen kesäduuni -tutkimus auttaa yritystä vertaamaan omaa sijoittumistaan samankokoisiin ja samalla alalla toimiviin kilpailijoihin nähden. Useammalta vuodelta kertyneen tutkimusdatan ansiosta Kotkamills on voinut analysoida ja seurata myös omaa kehityskaartaan aiempiin vuosiin verrattuna.

Kotkamills rekrytoi vuosittain noin 65-70 kesätyöntekijää, joiden ikäjakauma, koulutustausta ja työnkuva vaihtelevat laajasti. Honkanen kertoo yritykselle olevan erityisen tärkeää tarjota kesätyöntekijöille tehtäviä, jotka tuntuvat merkityksellisiltä ja tukevat heidän osaamistaan. Moni haluaa tulla ja tuleekin töihin myös seuraavana kesänä. 

– On hienoa, että tällainen kampanja on olemassa. Kampanjan myötä kesätyön arvostus on noussut, kesätyöhön liittyviä asioita ymmärretään paljon paremmin ja yrityksillä on halukkuutta osallistua. Se myös auttaa meitä havainnollistamalla konkreettisesti, mitä työntekijät ajattelevat, hän iloitsee.

Honkanen suositteleekin yrityksiä kuuntelemaan kesätyöntekijöitään herkällä korvalla ja ottamaan heidän näkemyksensä huomioon oman toiminnan kehittämisessä.

– Jo se, että kesätyöntekijöitä kannustetaan vastaamaan kyselyyn, rohkaisee palautteenantoon työpaikalla yleisesti. Kampanja myös helpottaa meitä viestimään kesätyöntekijöille, että heidän palautteensa on arvokasta ja todella välitämme heidän mielipiteistään, Honkanen kiteyttää.

 

 

Teksti: Emma Järvi

Kuva: Kotkamills