Vastuullisuus

Espoon kaupunki: Resurssipoolin kautta uusia tehtäviä ja turvaa poikkeustilanteisiin

Vastuullinen työpaikka

Espoo perusti poikkeusaikana resurssipoolin, jonka avulla työntekijöitä voi siirtyä joustavasti uusiin tehtäviin. Samalla voidaan paremmin turvata henkilöstön riittävyys siellä, missä tarvetta on.

Koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen myötä joidenkin työtehtävien tarve väheni yllättäen ja muutamia toimipisteitä jouduttiin hetkellisesti sulkemaan. Resurssipoolin avulla kartoitettiin henkilöstön osaamista ja muutoshaluja sekä kohdennettiin työvoimaa muuttuneen kysynnän mukaisesti.

Espoossa noin 100 työntekijää siirtyi muilta toimialoilta sosiaali- ja terveystoimeen, jossa haluttiin varmistaa henkilöstön riittävyys. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen lähihoitajia aloitti väliaikaisesti Espoon sairaalassa ja vanhustenpalveluissa. Resurssipoolin kautta löytyi myös muita kaupungin töitä lähes 200 henkilölle, joiden aiempiin tehtäviin tilanne vaikutti. Lisäkäsiä tarvittiin muun muassa ruoka- ja laitoshuollon puolella, viherkunnossapidossa sekä ohjaamis- ja neuvontatehtävissä.

Tämä on vaihtelua ja tilaisuus oppia uutta

Espoolla työskentelevät ovat olleet tyytyväisiä resurssipoolin kautta saatuihin väliaikaisiin tehtäviin. Uusien tehtävien oppiminen ja auttamisen tunne ovat tuoneet iloa haastavana aikana.

Espoon kaupunginkirjaston asiakaspalvelupäällikkö Hans Swahnin kirjastotyö vaihtui perhe- ja sosiaalipalveluiden Operaatio ruoka-avun logistisen puolen järjestämisvastuuseen. ”Tämä on vaihtelua ja tilaisuus oppia uutta. Ja ennen kaikkea mahdollisuus tehdä hädän hetkellä arvokasta työtä muiden auttamiseksi”, kertoo Swahn. Varsinaisen poolityön päätyttyä Swahn jatkaa toistaiseksi aikuissosiaalityön palveluksessa. Ideana on pitää yllä pahimman koronakriisin aikana opittuja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä mahdollista toista aaltoa silmällä pitäen. Swahn on lainassa Hyvän Arjen palveluksessa tehtävänään hakea espoolaisista marketeista hävikkiruokaa jaettavaksi ruokaa tarvitseville. Samalla hän tekee edelleen ruoan kotiinkuljetuskeikkoja karanteeniin asetetuille kuntalaisille.

Resurssipoolista iloa myös ”normaaliin arkeen”

”Henkilöstön siirtymisalttius oli positiivinen yllätys”, toteaa Espoon henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski. ”Osasimme kyllä ennakoida, että henkilöstö olisi valmis siirtymään tukemaan sosiaali- ja terveystoimea tällaisessa poikkeustilanteessa, mutta erityisesti valmius jopa kouluttautua sitä varten oli enemmän kuin olimme odottaneet”.

Sarekoski kertoo myös, että resurssipoolia voidaan hyödyntää poikkeusajan jälkeen sisäisen liikkuvuuden lisäämiseen, esimerkiksi työnkierron tukena.