Työhyvinvointi

Vanhempainvapaat uudistuivat – mikä muuttuu?

Vuoden 2022 vanhempainvapaa- eli perhevapaauudistuksella tähdätään tasa-arvoon ja lasten yhdenvertaiseen kohteluun.

Perhevapaauudistus astui voimaan 1.8.2022. Uudistuksen ansiosta vanhempainvapaat pitenevät ja jakautuvat aiempaa tasapuolisemmin.

Miksi vanhempainvapaat uudistettiin?

Elokuussa 2022 voimaan tullut vanhempainvapaa- eli perhevapaauudistus näkyy konkreettisesti vanhempien arjessa ja tileillä, mutta sillä on myös laajempi yhteiskunnallinen merkitys. Uudistus tehtiin, koska haluttiin huomioida aiempaa paremmin moninaiset perhetilanteet, perheiden monimuotoisuus ja yrittäjyyden eri muodot.

Uudistuksen taustalla onkin siis ennen kaikkea pyrkimys tasa-arvoon ja lasten yhdenvertaiseen kohteluun.

Harkitsetko vanhampainvapaalle jäämistä? Kokosimme yhteen vinkit, joiden avulla otat kaiken irti tästä ainutlaatuisesta elämänvaiheesta.

Vanhempainvapaan ja siten myös hoitovastuun halutaan jakautuvan tasaisesti vanhempien kesken sellaisissa perheissä, joissa on kaksi vanhempaa. Taustalla on toive, että lapsen suhde kumpaankin vanhempaan saisi hyvän alun.

Aiemmin äidit ovat pitäneet 90 prosenttia kaikista vanhempainrahapäivistä. Uudistuksella halutaan kasvattaa sukupuolten välistä yhdenvertaisuutta ja kaventaa palkkaeroja.

Katso ajantasaiset palkkatiedot Oikotien palkkavertailusta

Mikä vanhempainvapaassa muuttui?

Perhevapaauudistuksessa vanhempainvapaat pitenevät. Molemmat vanhemmat saavat yhtä suuret vanhempainvapaakiintiöt: noin kuusi ja puoli kuukautta vanhempainrahapäiviä. Samalla sellaiset termit kuin äitiysloma, äitiysvapaa, isyysloma ja isyysvapaa jäävät historiaan. Jatkossa puhutaan yksinkertaisesti – ja tasa-arvoisesti – vanhempainvapaasta.

Uudistuksen myötä vanhemmat saavat aiempaa enemmän vapautta vanhempainvapaan pitämisen suhteen, ja voivat vuorotella lapsen hoidossa joustavammin kuin aiemmin.

Vanhempainvapaat on mahdollista pitää joko kerralla tai useammassa jaksossa, ja ne saa jakaa aiempaa pidemmälle aikavälille.

Vanhempainvapaat voi pitää itselle sopivissa jaksoissa siihen mennessä, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Kannattaa kuitenkin keskustella hyvissä ajoin työnantajan kanssa siitä, millaisissa jaksoissa vanhempainvapaa on mahdollista pitää.

Vanhempi voi luovuttaa osan omasta kuuden ja puolen kuukauden vanhempainvapaakiintiöstään pois. Vanhempainvapaata on mahdollista luovuttaa joko lapsen toiselle vanhemmalle, omalle puolisolle, lapsen toisen vanhemman puolisolle tai lapsen huoltajalle, joka ei ole hänen vanhempansa. Kaikkia vanhempainrahapäiviä ei tarvitse luovuttaa samalle henkilölle, vaan luovutetut päivät on mahdollista jakaa useamman henkilön kesken.

Lue myös: Vauva tulossa? Näin valmistaudut vanhempainvapaaseen töissä

Paljonko vanhempainpäivärahaa vanhempainvapaalla saa?

Vanhempainvapaan ajalta maksettavan päivärahan määrä perustuu tuloihin. Kelan laskurissa voi tarkistaa, paljonko vanhempainpäivärahaa saa vanhempainvapaiden ajalta.

Koska vanhempainraha on ansiosidonnainen, perheelle saattaa olla taloudellisesti kannattavampaa, että vanhemmista suuripalkkaisempi hoitaa lasta pidemmän aikaa vanhempainvapaalla ja pienipalkkaisempi menee töihin.

Lue myös: Näin pyydät palkankorotusta ja saat sen