Työnhaku

Työkokeilu – näin käytät sitä taktisesti hyväksesi

Työkokeilun maine ei mairittele. Siitä puhutaan ilmaisena työnä ja jonakin, mihin TE-toimisto pakottaa. Todellisuudessa työkokeilusta voi ponnistaa vaikka yrittäjäksi.

Työkokeilun maine on kehno – ehkä siksi, että moni meistä tuntee sen tarjoamia mahdollisuuksia kehnosti. Tosiasiassa työkokeilu taipuu moniin tarpeisiin, ja siitä voi olla hyötyä yllättävissä tilanteissa työuran varrella. Voisiko työkokeilu sittenkin olla sinun väyläsi seuraavaan työpaikkaan?

Työkokeilussa voi päivittää osaamisensa tai varmistua alavalinnasta

Uudenmaan TE-toimiston tuetun työllistämisen asiantuntija Jaana Korppi kuvailee työkokeilua väyläksi hankkia tuoretta työelämäkokemusta itseä kiinnostavalta alalta. Korpin mukaan työkokeilu sopii monen ikäisille ja monenlaisissa elämäntilanteissa oleville.

Tyypillisesti työkokeiluun hakeudutaan silloin kun on oltu pitkän aikaa pois työelämästä esimerkiksi vanhempainvapaan, sairauden tai pitkittyneen työttömyyden vuoksi, hän luettelee.

– Jos taustalla on alan työkokemusta, mutta työpaikkaa ei heti löydy, työkokeilussa saa osaamisen nopeasti päivitettyä aiemmalle tasolle.

Korppi kertoo, että monelle maahanmuuttajataustaiselle työkokeilu on tilaisuus kehittää suomen tai ruotsin kielen taitoa ja parantaa näin työllistymisen mahdollisuuksia. 

Työkokeilu on myös tilaisuus testata, sopisiko jokin ala ja sen toimintakulttuuri itselle. – Työkokeilussa voi kokeilla työn sopivuutta jo ennen kuin lähtee opiskelemaan uutta alaa. Suosittelenkin työkokeilua myös nuorille, koska se voi ehkäistä tarpeettomilta opintojen keskeytyksiltä.

Tee ammatinvalintatesti – Oikotieltä uudelle uralle!

Jaana Korppi pitää työkokeilua hyvänä vaihtoehtona myös sellaisille, jotka ovat kiinnostuneet monista asioista eivätkä tiedä, mihin energiansa suuntaisivat.

– Voi olla ahdistavaa, jos ei tiedä, mihin paukkuja laittaisi. Työkokeilu antaa varmuutta omasta suunnasta. 

Kuten usein luullaan, työkokeilusopimusta solmiessa ei tarvitse olla työtönkään.

–  Poikkeuksia on, esimerkiksi nollatuntisopimuksen aikana voi hakeutua työkokeiluun. Ja onkin hyvä idea hakeutua, jos työtunteja saa vain vähän ja satunnaisesti, Jaana Korppi kannustaa.

Lue myös: Työsopimuslaki tuo turvaa ja velvollisuuksia

Työkokeilu voi olla paluumuuttajan pelastus

Ulkomailta takaisin Suomeen muuttava saattaa kohdata urallaan ikävän yllätyksen. TE-toimiston Jaana Korppi on huomannut, että paluumuuttajien työttömyys saattaa pitkittyä, koska työnantajat eivät osaa aina arvostaa ulkomailla hankittua työkokemusta. Jos verkostotkin puuttuvat, työllistyminen voi olla hankalaa. Silloin työkokeilu saattaa olla toimiva keino päästä takaisin työelämään.

– Työkokeilua kannattaakin käyttää taktisesti hyväkseen, jos haluaa saada jalkaa kiinnostavan työpaikan oven väliin, Korppi vinkkaa.

Jos työttömyys meinaa pitkittyä, Korpin mukaan työkokeiluun osallistumalla voi osoittaa työnantajille, että vie omaa tilannettaan aktiivisesti eteenpäin.

Aktiivisuus näyttää hyvältä CV:ssä, hän summaa. 

Lue myös: Kun työttömyys kohtaa, tee nämä 5 asiaa

Yrittäjäksi työkokeilun kautta

Monelle saattaa tulla yllätyksenä, että työkokeilusta voi hakea pontta myös yrittäjyyteen. TE-toimiston Jaana Korppi kertoo, että työkokeiluun voi lähteä ennen kuin hakeutuu yrittäjyyskurssille tai hakee starttirahaa. – Sitä kautta voi tutustua itseä kiinnostavaan alaan ja sen luonteeseen ennen oman yrityksen perustamista.

Kokeilussa voi viimeistään varmistua, että on lähdössä yrittäjäksi alalle, joka todella sopii itselle. Jos ala ei tunnukaan hyvältä, kokeilu voi pelastaa paljolta. 

Lue myös: Henkilöstöpäälliköksi rekrytoivan koulutuksen avulla

Työkokeilussa voi tunnustella työkuntoaan

Terveydellisiä haasteita, kuten mielenterveyden ongelmia kohdattuaan moni miettii, voiko palata työelämään täysillä tunneilla viitenä päivänä viikossa töitä tehden. Työkokeilu on turvallinen paikka koeponnistaa omia voimavarojaan silloin kun työkyky on alentunut.

Korpin mukaan työkokeilu tarjoaa osaamisen lisäksi varmuutta ja ammatillista itsetuntoa. Ammatillinen itsetunto voi auttaa torjumaan työuupumusta, joten sen kasvattamisella on suuri merkitys työssä jaksamisen ja uran jatkon kannalta.

Työkokeilu on tilaisuus testata useampia alan työpaikkoja

Työkokeilua voi tehdä korkeintaan kuusi kuukautta yhdessä paikassa ja enintään 12 kuukautta putkeen.

– Työkokeilun voi pilkkoa useampaan jaksoon, jolloin saa kokemusta useammasta työpaikasta, Jaana Korppi vinkkaa. Eri työpaikkoja kokeillessa pääsee tutustumaan erilaisten ja eri kokoisten organisaatioiden toimintakulttuuriin ja myös verkostoitumaan laajemmin.

Korppi kertoo, että esimerkiksi ravintola-alalla voisi kokeilla työtä hotellin aamiaistarjoilussa, catering-yrityksessä yksityistilaisuuksien tarjoilujen parissa ja vielä kesäravintolassa, ja saada näin monipuolisesti kokemusta ravintola-alalta. Kaupan alalla taas voisi kokeilla työtä esimerkiksi kivijalkaliikkeessä, verkkokaupan puolella, isommassa marketissa tai B2B-myynnin parissa.

Kunnallisella puolella työkokeilupaikkoja on eniten sosiaali- ja terveystoimessa, varhaiskasvatuksessa ja koulutoimessa sekä liikuntatoimessa ja teknisessä toimessa; kiinnostuneiden kannattaa katsella esimerkiksi kouluavustajan, hoitoavustajan tai puistotyöntekijän paikkoja. Yksityisellä sektorilla työkokeilupaikkoja on paljon kaupan alalla ja palvelusektorilla, esimerkiksi ravintoloissa ja kahviloissa.

Työkokeilupaikkoja, joissa voi käydä tutustumassa mahdolliseen opiskelualaan, löytyy erityisesti palvelualalta. Tällaisia paikkoja kannattaa etsiä ainakin hyvinvointipalveluiden piiristä, kuten parturi-kampaamoista ja kauneushoitoloista.

Mahdollisuudet ja tarve punnitaan tapauskohtaisesti

Työkokeilupaikkaa voi etsiä tyypillisten alojen ulkopuoleltakin, TE-toimiston Jaana Korpin mukaan periaatteessa miltä tahansa alalta.

Korpin mukaan henkilöstömäärä tai liikevaihto eivät rajaa yritystä pois.

– Periaatteessa paikkaa voisi hakea vaikka rahoitus- tai vakuutusalalta, mutta silloin tullaan pian kysymykseen siitä, olisiko vakaamman liikevaihdon työnantajan kuitenkin mahdollista maksaa palkkaa, Korppi kertoo.

Myös asiantuntijatason työtä voi kokeilla.

– Silloinkin tosin kyseenalaistan, miksi organisaatio ei maksaisi työstä palkkaa. Mutta jos yritys hoitaa työkokeilijan ohjauksen ja hakija itse on halukas kokeiluun esimerkiksi oltuaan pitkään pois työelämästä, puoltaisin hakemusta.

Jokainen työkokeilupäätös harkitaan erikseen, joten jos työkokeilu kiinnostaa, se kannattaa tuoda esiin omassa työllistymissuunnitelmassa ja keskustella asiasta yhdessä TE-toimiston kanssa.

Jaana Korppi painottaa, ettei TE-toimisto pakota ketään työkokeiluun. Sen sijaan TE-toimiston tehtävänä on huolehtia siitä, etteivät työnantajat hyödynnä työkokeilua epätarkoituksenmukaisella tavalla.

 – Palkkatyö on aina ensisijainen tavoite, eikä työkokeilijalla saa koskaan korvata työntekijää. Työkokeilijan on myös saatava ohjausta koko työkokeilun ajan. Jos huomaan, että nämä ehdot eivät täyty, en voi puoltaa työkokeilua, Jaana Korppi summaa. 

Korppi huomauttaa myös, että työkokeilun voi keskeyttää, jos aloittaa opiskelun tai saa työpaikan.

Työkokeilusta saa suosittelijoita ja referenssejä

Työkokeilu voi johtaa työllistymiseen työkokeilupaikassa, mutta kokeiluun osallistuminen ei takaa työpaikkaa. Kun työkokeilun hoitaa hyvin, käteen jää kuitenkin paljon sellaista, mistä on hyötyä työnhaussa. Jaana Korppi itse työskentelee Porvoossa ja tietää, että erityisesti pienellä paikkakunnalla hyvin hoidettu työkokeilu helpottaa työllistymistä selvästi.

Korpin mukaan työkokeilun jälkeen työpaikkailmoituksia osaa lukea uusin silmin, koska työkokeilussa pääsee näkemään, mitä alan työ konkreettisesti on.

Työn vaatimukset hahmottuvat työkokeilun jälkeen paremmin.

Työkokeilijalla on aina ohjaaja, joten kokeilussa tutustuu väistämättä uusiin ihmisiin. Työkokeilupaikassa pääsee verkostoitumaan juuri itseä kiinnostavan ammattialan ihmisten kanssa, ja tällaisista verkostoista on varmasti apua uralla.

Hyvin hoidettu työkokeilu toimii myös referenssinä, joka auttaa saamaan seuraavan oikean työpaikan. Työkokeilusta saatu työkokemus on hyväksi muutakin kuin työkokeilualan työtä hakiessa, sillä se antaa aktiivisen kuvan työnantajille.

Työkokeilupaikasta voi saada itselleen suosittelijan ja kirjallisen todistuksen sanallisella arvioinnilla, mikä on aivan kullanarvoista työnhaussa.

– Moni ei tule ajatelleeksi, että työkokeilupaikastakin voi pyytää suosittelijan. Kannattaa ehdottomasti hyödyntää tilaisuus ja kysyä suosittelijaa, Jaana Korppi vinkkaa.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin tammikuussa 2021.