Työhyvinvointi

Treenaa ammatillista itsetuntoasi

Minä pystyn, minä osaan – tämä on tunne, joka kantaa työelämässä. Vahva ammatillinen itsetunto auttaa nauttimaan työstä, kasvamaan ammatissa ja jopa torjumaan työuupumusta.

Kokemus siitä, että suoriutuu annetuista työtehtävistä. Varmuus siitä, että pystyy saavuttamaan omalle työlle asetetut tavoitteet. Tunne siitä, että saa asioita aikaan. Tällaiset seikat kertovat, että ammatillinen itsetunto on hyvällä tolalla.

Vahva ammatillinen itsetunto auttaa näkemään, että oma osaaminen ja persoona riittävät työssä pärjäämiseen.

Duodecim summaa ammatillisen itsetunnon olevan sitä, että ihminen kokee pystyvänsä suoriutumaan työstään.

Siinä missä vaatimattomalla osaamisella varustettu saattaa tehdä työtään vankalla itsevarmuudella, kovan luokan ammattilainen voi tuntea suurta epävarmuutta osaamisestaan huolimatta. Ammatillisessa itsetunnossa ei siis ole kyse siitä, kuinka osaava on työssään vaan siitä, kuinka pystyvänä itsensä näkee.

Ammatillinen itsetunto heijastuu vuorovaikutukseen

Jos epäilee omaa osaamistaan ja pärjäämistään, itsetunto joutuu koetukselle. Epävarmuus heijastuu väistämättä myös vuorovaikutukseen työpaikalla. Kun itseluottamus on kohdallaan, on helpompi käyttäytyä arvostavasti ja kohteliaasti haastavissakin työtilanteissa. Työelämässä väistämättä eteen tulevaa haastamista on helpompi sietää, jos luottaa siihen, että oma ammattitaito riittää.

Kun luottaa omaan ammattitaitoonsa ja osaamiseensa, on helpompi ottaa vastaan niin kielteistä, positiivista kuin rakentavaakin kritiikkiä.

Jos löytää itsensä reagoimasta töissä esitettyyn kritiikkiin esimerkiksi hyökäten, puolustautuen, muita syytellen tai loukkaantuen, voi olla hyvä pysähtyä miettimään, mistä reaktio kumpuaa. Jos taas ei pysty nielemään kehujakaan, ei ehkä näe omaa osaamistaan yhtä vaikuttavana kuin muut – ja se on kyllä sääli!

Muuttuva työelämä horjuttaa ammatillista itsetuntoa

On luonnollista, että aika ajoin, esimerkiksi työtehtävien muuttuessa, ammatillinen itsetunto horjuu. Olotila ei saisi kuitenkaan jäädä pysyväksi.

Työelämä, jossa pysyvää tuntuu olevan vain muutos, asettaakin ammatilliselle itsetunnolle aikamoisen haasteen. Uusia ammatteja syntyy ja vanhoja katoaa. Lisäksi työvälineet ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Ammatillisen osaamisen rinnalla meiltä odotetaan siirrettävien taitojen jatkuvaa kehittämistä. Lisäksi on oltava itseohjautuva, mutta samalla joustava. On kurkoteltava koviin yksilösuorituksiin, mutta sytyttävä myös yhteistyöstä. Oma ydinosaaminen ja omat vahvuudet saattavat unohtua, vaikka juuri ne kannattelisivat muuttuvassa työelämässä.

Tämän päivän työelämässä meidän odotetaan hallinnoivan omaa tonttiamme, mutta mitä tehdä, kun tontin rajat venyvät ja paukkuvat sitä mukaa kun uusia kanavia otetaan käyttöön? Työhön ja ammattiin liittyvät viestit piippaavat älypuhelimessa myös iltaisin, viikonloppuisin ja lomilla. On haastavaa ylläpitää työn imua ja hallinnan tunnetta, jos ei välillä malta viettää vapaa-aikaa hyvällä omallatunnolla. Ammatillisesta itsetunnosta saa pitää tiukasti kiinni muutoksen pyörteissä.

Ammatillinen itsetunto voi horjua, jos hallinnan tunne häviää kiireeseen ja kanavien tulvaan. Työn muuttuessa oman työn merkitystä kannattaakin aika ajoin pysähtyä palauttamaan mieleen.

Työuupumus syö ammatillista itsetuntoa

Ammatillinen itsetunto on tiiviissä yhteydessä työhyvinvointiin. Kun on itsevarma olo, jaksaa paremmin. Jos työpäivät ovat kamppailua epävarmuuden kanssa, jaksaminen voi joutua liian kovalle koetukselle.

Tuore Tampereen, Jyväskylän ja australialaisen Deakin yliopiston tutkijoiden tekemä tutkimus osoittaa, että työuupumus ei aina oireile voimakkaana väsymyksenä vaan oireiden kirjo on laajempi kuin olemme tottuneet ajattelemaan. Tutkimus osoittaa, että hälytyskellojen tulisi soida, jos työntekijän itseluottamus alkaa horjua tai asenteet työtä kohtaan kyynistyvät. Dosentti Anne Mäkikangas Tampereen yliopistosta summaa, että heikentynyt ammatillinen itsetunto on keskeinen työuupumuksen oire, ja se ilmenee yhtäaikaisesti kyynistymisen kanssa.

Yksi parhaista tavoista vaalia ammatillista itsetuntoa lieneekin siis omasta jaksamisesta huolehtiminen eli työuupumuksen ennaltaehkäisy.

Testaa ja vaali ammatillista itsetuntoasi

 

    Toimittaja: Liina Hurri