Työnhaku

Itsetuntemus auttaa työnhaussa

Itsetuntemus auttaa hakemaan omien lahjojen mukaisia töitä. Hyvä itsetuntemus mahdollistaa myös sen, että tietää mitä haluaa.

– Kun tunnistaa omat lahjansa ja haasteensa, osaa hakea itselle sopivia eli ei liian vaativia eikä liian helppoja töitä. Silloin tietää myös, mitä tahtoo tavoitella ja mihin suuntaan kulkea, Itsetuntemuskouluttaja, työnohjaaja Seija Taivainen sanoo.

Hyvän itsetuntemuksen omaava ihminen on myös halukas oppimaan uutta.

– Työnhakutilanteessa itsensä tunteva ihminen voi olla aito ja rehellinen. Hän hyväksyy itsensä ja pitää itsestään. Se välittyy toisillekin. Hän osaa kertoa osaamisestaan liikaa kainostelematta ja samalla myöntää, mitä hänen vielä tarvitsee opetella. Hän uskaltaa katsoa silmiin ja olla oma ainutlaatuinen itsensä, Seija Taivainen summaa.

Itsetuntemus vahvistaa itsetuntoa

Itseään tunteva ihminen voi kulkea rohkeasti ja pää pystyssä, vaikka ei osaa tai tiedä kaikkea. Hänen ei myöskään tarvitse vertailla itseään muihin tai kokea olevansa uhattu erilaisten ihmisten ja mielipiteiden viidakossa.

– Hän kykenee pitämään kiinni itselle tärkeistä arvoista ja tavoitteista. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot olipa hän vetäytyvä tai esille pyrkivä. Itsetuntemus auttaa myös tunnistamaan omat sokeat pisteet ja sudenkuopat ja johtamaan sekä kehittämään omaa itseään, Taivainen kertoo.

Omaa itsetuntemustaan voi kehittää, kun alkaa tiedostaa tarpeensa tuntea itseään paremmin. Kun lähtee itsensä tutkimisen mielenkiintoiselle matkalle, löytää uutta. Tieltä ei ole paluuta, koska se on mielenkiintoinen ja palkitseva matka. Uusia oivalluksia syntyy ja itsestään voi löytää käyttämättömiä lahjoja.

– Parhaiten itsetuntemus kehittyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Nykyään on paljon itsetuntemuskirjoja ja -kursseja, joille voi osallistua. Työkalut ovat välttämättömiä. Tarvitaan myös rauhaa ja pysähtymistä, kykyä kuulostella ja havaita. Tarvitaan ihmisiä, joiden kanssa voi peilata ja pohtia, Seija Taivainen muistuttaa.

Myötätuntoa (työ)elämään

Myötätuntoinen suhtautuminen itseen ja toiseen luo hyvän pohjan kaikille keskusteluille ja kohtaamisille.

– Myötätuntoisessa ilmapiirissä on hyvä olla eikä mikään pelota. Ymmärretään, että ollaan ihmisiä, vaikka onkin erilaiset roolit ja tehtävät, vaikkapa työnhakija ja rekrytoija, Seija Taivainen sanoo.

Myötätunto herättää luottamusta ja auttaa kuuntelemaan ja kuulemaan. Myötätuntoisessa ilmapiirissä jopa työn tulosten on todettu paranevan. Myötuntoinen suhtautuminen toiseen auttaa puhumaan totta ja olemaan aito, todellinen.

Myötätuntoaan voi kehittää harjoittelemalla.

– Esimerkiksi Helsingin Yliopiston Copassion -tutkimushankkeesta voi löytyä hyviä esimerkkejä. Hanketta vetävä professori Anna-Birgitta Pessi on ryhmänsä kanssa vienyt myötätunto-opetusta työpaikoille, Taivainen vinkkaa.

Itsetuntemus – paras keino itsensä hyväksymiseen

Seija Taivaisen mukaan itsetuntemus on ehdottomasti paras keino itsensä hyväksymiseen ja itsetunnon vahvistamiseen.

– Omien lahjojen monipuolinen tunteminen avartaa elämää ja tuo siihen rikkautta, iloa ja rohkeutta. Tiedän tämän sekä omasta että satojen asiakkaideni, ystävieni ja kohtaamieni ihmisten elämästä. Itsetuntemus parantaa kaikkia ihmissuhteita, niin vapaa-ajalla kuin työkuvioissa, Seija Taivainen painottaa.

Myötätunto ja lempeys itseä kohtaan näkyy ja tuntuu myös suhteessa toisiin. Myös ankaruus näkyy. Jos ei muussa niin ilmeessä.

– Myötätunto vapauttaa olemaan aito. Sellainen ihminen on ihana kohdata. Hän houkuttaa toistakin aitouteen kaikissa tilanteissa. Kun ajattelen erityisesti työnhakutilannetta, terveellä itsetunnolla varustettu ihminen on etulyöntiasemassa, Seija Taivainen valottaa.

Itsetuntemus ei kuitenkaan ole helppoa. Se lisääntyy vähitellen. Se vaatii rehellisyyttä ennen kaikkea omaa itseä kohtaan.

– Itsetuntemus on kokemukseni mukaan avain hyvinvointiin kaikilla elämän sektoreilla. Se vaikuttaa rohkeuteen elää tätä elämää ja hakea itselleen oikeaa työtä, kumppania, ravintoa, liikuntaa tai tasapainoa ja mielenrauhaa, Taivainen sanoo.

Seija Taivainen toimii itsetuntemus- ja parisuhdekouluttajana sekä työnohjaajana. Hän opettaa enneagrammia työyhteisöissä sekä parisuhde- ja valmennuskursseilla. Hän on käyttänyt enneagrammia itsetutkimusvälineenä kursseillaan jo kaksikymmentä vuotta ja koonnut parisuhdekurssien osallistujien kokemukset ja havainnot  Hyvissä väleissä -kirjaan.

 www.itsetuntemus.fi