Palkka

Tienaatko vähemmän kuin kollegasi? Palkka-avoimuusdirektiivi tekee lopun arvailusta

EU:n palkka-avoimuusdirektiivin myötä palkkoihin liittyvä salamyhkäisyys alkaa vihdoin väistyä. Hyviä uutisia palkkatasa-arvosta!

EU on juuri saanut päätökseen palkka-avoimuusdirektiivin käsittelyn. Direktiivin tavoitteena on, että jatkossa naiset ja miehet saisivat samasta työstä saman palkan. Sukupuolten välinen palkkatasa-arvo on siis askeleen lähempänä toteutumista.

Puhe palkasta alkaa jo ennen työhaastattelua

Palkka-avoimuusdirektiivin myötä työnantajan on kerrottava tehtävän palkka tai palkkahaitari työnhakijalle jo rekrytoinnin alkuvaiheessa. Käytännössä työnantajan on annettava hakijalle tietoa palkasta viimeistään ennen työhaastattelua.

Muutos aiempaan on merkittävä, sillä tähän saakka palkoista on totuttu puhumaan vasta rekrytoinnin loppusuoralla.

Muutos aiempaan on merkittävä, sillä tähän saakka palkoista on totuttu puhumaan vasta rekrytoinnin loppusuoralla. Palkkatoivetta on toki monesti kysytty jo työpaikkailmoituksessa, mutta tosiasiassa rahasta on ryhdytty keskustelemaan rekrytoinnin loppuvaiheessa – toisinaan vasta kun työnantaja on päättänyt, kenelle hakijoista tarjoaa työpaikkaa.

Eroon liian vaatimattomista palkkapyynnöistä

Direktiivi helpottaa työnhakijan savottaa, koska sen myötä sopivaa palkkatoivetta ei tarvitse entiseen tapaa arvuutella vaan toiveen voi perustaa työnantajan kertomiin lukuihin.

Muutos takaa turhan vaatimattomia palkkatoiveita esittäville työnhakijoille mahdollisuudet päästä aiempaa paremmille tienesteille.

Työnantajan on kerrottava palkkatietoja pyytämättä

EU:n palkka-avoimuusdirektiivin myötä työnantajan on kerrottava palkkatasosta työnhakijalle ilman, että hakijan tarvitsee tiedustella asiaa erikseen. Muutoksen myötä rahasta puhumisesta voi tulla vähemmän kiusallista kuin aiemmin, mikä on työnhakijan kannalta ilman muuta positiivinen asia.  

Direktiivi määrittää myös, millaisia palkkatietoja työnantajan tulee antaa hakijalle. Työnantajan on kerrottava palkkatiedot erittelemättä eri sukupuolta edustavien työntekijöiden palkkoja toisistaan. Käytännössä tämä turvaa esimerkiksi sen, että työnantaja ei saa kertoa hakijalle organisaatiossa saman tasoista työtä tekevien naispuolisten työntekijöiden palkkahaitaria, vaan luvun on perustuttava kaikkien saman tasoista työtä tekevien työntekijöiden palkkoihin.

Olennaista direktiivissä on myös se, että työnantajalla ei ole oikeutta tiedustella työnhakijalta hänen aiempien työsuhteidensa palkkoja. Jatkossa palkkaneuvottelut käydään siis organisaation omien palkkojen pohjalta, ei työnhakijan palkkahistoriaan nojaten.

Palkkasyrjintä voi poikia korvauksia

Jatkossa työnantajien täytyy myös tehdä säännöllisin väliajoin raportti palkoista. Jos raportissa esiin nousevat palkkaerot eivät selity työntekijöiden toisistaan eroavalla osaamisella, koulutuksella tai muulla hyvällä syyllä, työnantajan on selvitettävä tilannetta yhdessä henkilöstön edustajan kanssa.

Jos käy ilmi, että työntekijä on saanut muita huonompaa palkkaa sukupuolensa vuoksi, on työntekijällä oikeus saada korvauksia.

Lue myös: Palkkatoive työhakemuksessa

Palkka-avoimuusdirektiivi ei ole ratkaisu kaikkeen

Palkka-avoimuusdirektiivi ei kuitenkaan täysin ratkaise palkkaepätasa-arvoa. Direktiivi ei näet ota kantaa siihen, kuinka laajana tai suppeana työnantajan tulee esittää palkkahaitari.

Näin ollen jää nähtäväksi, missä määrin palkkahaitarin kertominen rekrytoinnin alkuvaiheessa tosiasiassa helpottaa palkoista neuvottelemista.

Lue myös: Näin pyydät palkankorotusta ja saat sen

Palkka-avoimuus näkyy jo rekrytointi-ilmoituksissa

Moni työnantaja on jo alkanut valmistautua palkka-avoimuuteen kertomalla palkan työpaikkailmoituksessa.

Myös Oikotie Työpaikkojen sivuilta voit hakea työpaikkailmoituksia, joissa palkka on kerrottu.

Toimittaja: Liina Hurri