Talous ja raha

Palkka-avoimuus – toteutuuko se sinun työpaikallasi?

Palkka on usein suomalaisille vaikea puheenaihe – eivätkä ystävyksetkään usein tiedä toistensa palkkaa, pariskunnista puhumattakaan. Olisiko jo aika murtaa palkkatabu?

Keskustelu palkka-avoimuudesta on lisääntynyt. Kyseessä on kuitenkin monisyinen kuvio, jonka toteuttamisessa ei ole yhtä oikeaa vastausta. Vincitin henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen tietää mitä palkka-avoimuus on ja mitä se vaatii käytännössä.  Ohjelmistoyritys otti käyttöön avoimen palkkamallin edelläkävijän tapaan. Vuonna 2016 Euroopan parhaaksi työpaikaksi valitussa Vincitissä myös toimitusjohtajan palkka on kaikkien tiedossa.

Vincitin palkkamalli ei kuitenkaan syntynyt yhdessä yössä – ja nykytilanteeseen päästäkseen yritys teki monenlaisia kokeiluja. Palkkaukseen liittyvä prosessi kesti vuosia.

– Kun yritys oli ollut toiminnassa viisi vuotta, huomasimme, että palkkarakenne oli syntynyt prosessin myötä siinä sivussa. Totesimme, että organisaatiossa kaivattiin selkeästi tietoa ja perusteita omalle palkalle. Päätimme edistää asiaa, Johanna Pystynen muistelee.

Suuntaa palkka-asioille haettiin henkilöstöä osallistamalla ja etsimällä hyvää palkkamallia. Aluksi se ei ollut aivan yksinkertaista: sitä, mitä joku piti erinomaisena, saattoi toinen pitää täysin epäsopivana.

– Koska on mahdotonta tuottaa objektiivista palkkamallia, työ aloitettiin miettimällä palkitsemisen ydinsyytä eli miksi ihmisiä palkitaan. Aito motivaatio syntyy siitä, kun  ihmiset saavat tunteen, että heidän tekemänsä työ on tärkeää ja palkka oikeudenmukainen.

Vincit lähti kokeilemaan palkka-avoimuutta yhden vapaaehtoisen tiimin sisällä. Tiimi tiesi toistensa palkat ja se lisäsi tyytyväisyyttä myös omaan työhön.

Luottamus kaiken pohjana

Palkkamallin uudistamisen pohja rakentuu aina luottamukselle. Kun pohja on kunnossa, voidaan lähteä uudistamaan palkkarakennetta.  Organisaatiolle on myös alusta asti kerrottava avoimesti missä mennään.

– Kerroimme henkilöstölle, että kyseessä on kokeilu. Kaikki meni hyvin ja nyt meillä on avoin palkkakulttuuri ja puolen vuoden välein palkkaviikot, jolloin koko henkilöstön palkat julkistetaan toimitusjohtajaa myöten. Jokainen päättää itse, julkaiseeko oman palkkansa – ja meillä suurin osa tekee niin, Pystynen summaa.

– Palkkojen julkistamisen jälkeen henkilöstöllä on viikko aikaa ehdottaa kollegalle palkankorotusta. Vasta tämän jälkeen voi ottaa esiin oman mahdollisen palkankorotuksen, Pystynen lisää.

Peruspalkan lisäksi Vincitillä on käytössä bonusmalli, jossa jokainen saa edellisen kuukauden tuloksesta 0-500 euron bonuksen toimitusjohtaja mukaan lukien. Bonus on kaikille sama.

– Kuukausittaisessa mallissa tietoisuus oman työpanoksen ja palkitsemisen välisestä suhteesta paranee. Näin ymmärtää konkreettisemmin oman työnsä panoksen.

Uusi palkitsemismalli vaatii yritykseltä ketteriä muutoksia. Alan palkkakehitystä on seurattava tarkkaan. Vaikka toisin luulisi, tavoitteena ei ole tarvitse olla alan kovimmat palkat, vaan useimmille tärkeämpää on merkityksellinen työyhteisö.