Työhyvinvointi

Erityisherkkyys voi olla todellinen supervoima työelämässä

Erityisherkkä työntekijä pystyy sellaiseen, mistä moni muu voi vain haaveilla. Valitettavan usein erityisherkän potentiaali kuitenkin valuu hukkaan. Selitys löytyy liian kuormittavista työympäristöistä.

Tässä artikkelissa kerromme, mistä erityisherkkyydessä on kyse ja miten erityisherkkyys näyttäytyy työelämässä. Erityisherkkyyteen kannattaa perehtyä, koska herkkyyden syiden ja seurausten tunteminen kasvattaa itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään erityisherkkää työkaveria.

Mitä erityisherkkyys tarkoittaa?

Erityisherkkyys on synnynnäistä tunne- ja aistiherkkyyttä. Ominaisuus on noin 15–20 prosentilla väestöstä, joten vaikka herkkyys on erityistä, ei se ole kovin harvinaista. Usein erityisherkkyys liitetään ujouteen, hiljaisuuteen tai introverttiuteen, mutta myös sosiaalinen ja ulospäin suuntautunut ihminen voi olla erityisherkkä.

Erityisherkkä ihminen havaitsee erilaiset ulkoiset ja sisäiset ärsykkeet toisia herkemmin ja reagoi niihin keskimääräistä voimakkaammin. Erityisherkkä havainnoi ympäristöään, muita ihmisiä ja heidän mielialojaan sekä omaa sisäistä maailmaansa jatkuvalla syötöllä. Kaikesta tästä hän tekee tarkkoja havaintoja. Koska erityisherkkä tuntee ja eläytyy väkevästi, hän pystyy vaivatta myös asettumaan toisen ihmisen asemaan.

Voisi luulla, että erityisherkällä on lepakon kuulo ja haukan katse, mutta itse asiassa erityisherkän ihmisen aistit eivät ole sen terävämmät kuin muidenkaan. Erityisherkän hermosto vain on keskimääräistä alttiimpi reagoimaan ärsykkeisiin.

Lue myös: Oletko introvertti vai ekstrovertti?

Onko erityisherkkyys aina huono asia?

Erityisherkkyys voi olla voimavara, kuormitustekijä tai näitä molempia.

Taipumus jatkuvaan havainnointiin, ärsykkeiden kokemiseen vahvoina ja tunteiden tuntemiseen väkevästi saattaa pitkän päälle käydä erityisherkän ihmisen voimille.

Toisaalta erityisherkkyys voi tehdä elämästä rikasta ja antoisaa. Moni erityisherkkä onkin tarkkanäköinen tyyppi. Hän tekee teräviä havaintoja ja hoksaa asioiden välisiä yhteyksiä, jotka useimmilta muilta jäävät huomaamatta.

Lue myös: Miten teillä voidaan? – Psykologinen turvallisuus työyhteisössä

Miten erityisherkkyys näyttäytyy työelämässä?

Erityisherkkä paitsi havaitsee myös tuntee voimakkaammin kuin muut. Siksi moni erityisherkkä reagoi töissäkin voimakkaasti tilanteissa, jotka eivät muilla tunnu missään tai joita muut tuskin edes huomaavat. Vahva tunteminen ja eläytyminen on antoisaakin, mutta pitkän päälle voimakas reagoiminen aivan arkisiin ärsykkeisiin kuormittaa.

Esimerkkejä työpaikan arkisista ärsykkeistä, jotka saattavat kuormittaa erityisherkkää  

 • tavanomaiset sosiaaliset tilanteet
 • juttelemisen äänet
 • puhelinten pirinät ja tietotekniikan merkkiäänet
 • ulkoa kantautuva äänisaaste
 • visuaalinen epäjärjestys, kuten sotkuisuus tai kirjavat sisustustekstiilit
 • työkaverien parfyymit
 • työtilan valaistus
 • erityisherkän omat tunteet ja ajatukset

Koska erityisherkkä työntekijä havainnoi ympäristöään tarkasti, hänellä on todennäköisesti sellaista tietoa, jota muilla työyhteisössä ei ole. Moni erityisherkkä on lisäksi haka käsittelemään hankkimaansa tietoa syvällisesti. Erityisherkkä puntaroi eri vaihtoehtoja, vertaa tietoa aiempaan tietoon ja kokemuksiin, imuroi itseensä jatkuvalla syötöllä uusia havaintoja ja yhdistää kaikki nämä ulkoiset ja sisäiset havainnot ehyeksi kokonaisuudeksi. Erityisherkkä työntekijä pystyy kerimään hyvinkin sekavasta vyyhdestä esiin sen olennaisen ja hahmottamaan kokonaiskuvan silloinkin, kun muut eivät sitä näe. Siksi moni erityisherkkä on todellinen laatikon ulkopuolelta ajattelija, suurten linjojen näkijä ja visionääri – kunhan hänelle annetaan mahdollisuus siihen.

Koska erityisherkkä työntekijä huomaa asioita, jotka useimmilta jäävät huomaamatta, moni erityisherkkä loistaa myös pikkutarkoissa työtehtävissä. Tältä tarkkasilmäiseltä ja -korvaiselta työntekijältä ei jää mitään huomaamatta, ja siksi jokaisessa tiimissä ja työryhmässä olisikin hyvä olla vähintään yksi erityisherkkä työntekijä.

Lue myös: Psykologi Outi Reinolan vinkit stressinhallintaan

Miksi erityisherkkyys on tärkeää tunnistaa?

Jos erityisherkkä työntekijä tunnistaa omat taipumuksensa ja vahvuutensa, hän pystyy ottamaan ilon irti omista supervoimistaan. Tällöin erityisherkkä tietää hakeutua sellaisiin työrooleihin, joissa pääsee hyödyntämään koko potentiaaliaan, olipa työ pikkutarkkuutta vaativaa tai suurten linjojen maalailua.

Jotta erityisherkän supervoimat pääsevät työyhteisössä käyttöön, tarvitsee erityisherkkä mitä todennäköisimmin muita enemmän palautumista. Oman erityisherkkyyden tunnistaminen auttaa paitsi käyttämään hyväksi vahvuuksia myös huomaamaan itseä kuormittavat seikat. Kun väsyttävät ärsykkeet osaa nimetä, voi niitä alkaa tietoisesti karsia omasta elämästään – ja välttää liiallisen kuormituksen tai jopa uupumisen.

Jos työntekijän erityisherkkyys jää tunnistamatta, jää paitsi erityisherkältä itseltään myös työnantajalta aikamoinen määrä potentiaalia hyödyntämättä.

Apua, taidan olla erityisherkkä!

Erityisherkkiä on jopa 15–20 prosenttia väestöstä, joten on ihan mahdollista, että sinäkin olet erityisherkkä.

Jos tunnistat itsessäsi erityisherkkyyttä, voit sekä onnitella että varoitella itseäsi. Erityisherkkänä sinulla voi olla sellaista sisäsyntyistä kykyä, josta moni muu saa vain haaveilla. Pyri valjastamaan se hyötykäyttöön työelämässä nyt ja myös myöhemmin urasi aikana. Aloita lukemalla tämä artikkelimme omien vahvuuksien tunnistamisesta.

Jos koet kuormittuvasi helposti, pyri tunnistamaan, millaiset ärsykkeet sinua kuormittavat.

 • Onko korvatulpista tai vastamelutoiminnolla varustetuista kuulosuojaimista hyötyä?
 • Pystytkö himmentämään valaistusta?
 • Voitko hankkia työpöydälle ääntä eristävän pöytäsermin, joka samalla toimii näkösuojana?
 • Voitko tehdä osittain tai tarvittaessa jopa kokonaan etätyötä?
 • Pystytkö välttämään ylitöiden tekemistä kuormittavassa työympäristössä?
 • Voitko sopia esihenkilösi kanssa pidemmästä lepoajasta, jos olet tehnyt tavallista pidemmän työpäivän tai työmatkan?
 • Jos työsi on liian kuormittavaa etkä syystä tai toisesta pysty tuunaamaan arkeasi kevyemmäksi, voitko vaihtaa työpaikkaa?
 • Jos tunnistat ammatissasi kuormittavia piirteitä, voisitko päästä hyödyntämään potentiaaliasi paremmin jollakin toisella ammattialalla?

 

Jos tunnistat olevasi erityisherkkä ja huomaat kuormittuvasi, saatat hyötyä myös tämän työuupumusta käsittelevän haastattelun lukemisesta.