Vastuullisuus

Vastuullinen johtaja kohtaa ja kuuntelee Destiassa

Annu Karttunen / Destia

Destia Oy

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö.
Vastuullinen työpaikka

Työelämän murros ja poikkeusajat ovat laittaneet uuteen uskoon pölyttyneet käsitykset johtamisesta. Jos ennen luotettiin sokeasti porkkanaan ja keppiin, löytyy nyt johtajan pakista aivan toiset työkalut. Vastuullinen johtaja on parhaimmillaan valmentaja, joka kannustaa ja auttaa eteenpäin henkilökohtaisella urapolulla.

Destialla lähdemme siitä, että pyrimme linkittämään arvomme - rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen – kiinteäksi osaksi jokapäiväistä arkea. Vastuullisen johtamisen näkökulmasta rehtiydellä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että henkilöstölle kerrotaan läpinäkyvästi mahdollisuuksista kehittyä ja kasvaa toivottuun suuntaan urapolulla.
 
Edellytykset vuorovaikutteiselle työsuhteelle rakennetaan hyvissä ajoin rekrytoinnin yhteydessä. Jo työhaastattelussa tulisi käydä avointa keskustelua tulevaisuuden toiveista ja odotuksista. Yhtä lailla tärkeää on selvittää, miten työntekijän ja työnantajan arvot sopivat yhteen.
 
Luottamus esihenkilön ja alaisen välillä ei synny ilman kohtaamista. Tulos- ja tavoitekeskustelun lisäksi olisi hyvä käydä keskustelua myös omasta motivaatiosta, elämäntilanteesta sekä urasta ja osaamisesta. Näin esihenkilö saa tuntumaa alaisensa ajatuksista: viihtyykö hän nykyisessä tehtävässään vain kiinnostaisiko ehkä jokin toinen suunta? Olisiko tarvetta tai toivetta lisäkoulutukselle?
 
Johtamislupauksemme mukaisesti lupaamme kannustaa, olla läsnä, antaa vastuuta ja johtaa esimerkillä. Tämä näkyy esimerkiksi esihenkilöiden koulutuksissa, joissa kysymme, mitä kannustaminen tai läsnäolo todella tarkoittavat siellä käytännön arjessa.

 

Vastuullinen esihenkilötyö tarkoittaa sitä, että kohtaamme ihmiset ihmisinä ja mahdollistamme ihmisten onnistumisen.

Destia palkittiin keväällä vuoden vastuullisimmaksi suureksi työnantajaksi

Destia palkittiin keväällä vuoden vastuullisimmaksi suureksi työnantajaksi Oikotien tutkimuksessa, jossa selvitettiin vastuullisuuden toteutumista kotimaisissa organisaatioissa. Erityisen hyvin pärjäsimme työn merkityksessä, työssä kehittymisessä sekä vastuullisessa esihenkilötyössä. On hienoa saada tunnustusta systemaattisesta työstä johtamisen ja esihenkilötyön parantamiseksi. Samalla tulee tiedostaa, että tekemistä on vielä edessä. Korona-aika muutti työelämän pelisääntöjä ja sai ainakin allekirjoittaneen pohtimaan kohtaamisen merkitystä työpaikalla. Poikkeuksellisten vuosien jälkeen olisi nyt tärkeää päästä pois eristyksistä ja yhteiseen tilaan.

Tänä syksynä destialaiset pääsevät kohtaamaan toisiaan kulttuurityöpajoissa, joihin osallistuu henkilöitä organisaation eri tasoilta aina toimitusjohtajaa myöten. Pajoissa työskennellään ryhmissä ja keskustellaan siitä, millä alueella on tapahtunut positiivista kehitystä ja mistä löytyisi vielä parantamisen varaa. Toistaiseksi osallistujat ovat olleet innoissaan siitä, että pääsevät luomaan ja sanoittamaan tulevaisuuden työelämää.
 
Aidoilla kohtaamisilla on mielenkiintoinen vaikutus: niillä on nimittäin tapana lisätä luottamusta yhteisön sisällä. Poikkeusaikojen ravistelema työelämä on nyt risteyskohdassa, johon sopii hetkeksi pysähtyä miettimään seuraavia askelia - ilman turhia ennakkoluuloja. Itse liputan sen puolesta, että kohtaamalla, kuuntelemalla ja yhteen hiileen puhaltamalla löydämme oikean suunnan.

Kirjoittaja on Destian henkilöstöjohtaja Annu Karttunen.