Vastuullisuus

Monimuotoisuusjohtamisessa helposti käyntiin!

Veera ja Jonna

“Ai, upeaa, sinä tulet ratkaisemaan tämän meidän mahdottoman ongelman!” tokaisi yksikön johtaja juuri ennen koulutustilaisuuden alkua. Koulutuksessa oli tarkoitus käsitellä organisaation tilannetta, ja tunnistaa tapoja edistää monimuotoisuutta. Johtajan kokemus oli, että tekivät he organisaatiossa mitä tahansa, diversiteetti ei vain lisääntynyt. Nyt hän toivoi, että ulkoinen toimija tulisi ja ratkaisisi ongelman. Toive, että haasteet poistuisivat yhden koulutuksen avulla, on tietenkin hyvin epärealistinen. mutta onneksi työ ei ole niin hankalaa!

Vaikka uutta aloittaessa on tavallista tuntea epävarmuutta, diversiteetin ja inklusiivisuuden edistämisen ratkaisut eivät ole erityisen monimutkaisia tai vaikeita toteuttaa. Onnistuminen vaatii, että työ aloitetaan, siihen sitoudutaan, ja se perustuu hyvään ymmärrykseen olemassa olevista haasteista. Työlle on varattava tarvittavat resurssit ja toimintaa kehitettävä pitkäjänteisesti. Muutos ei tapahdu yhdessä yössä, mutta pienin tarkoin valituin askelin pääsee pitkälle.

Työssä alkuun: kartoita teille tärkeät teemat ja nykytila

Ensimmäinen askel on selvittää, mitä diversiteetti- ja inkluusio omalle organisaatiolle tarkoittaa. Diversiteetti viittaa kaikkiin ihmisten välisiin eroihin, esimerkiksi sukupuoleen, ikään, etnisyyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaan, tai kieleen. Jokaisessa organisaatiossa, ja joskus jopa tiimien välillä, on omat vahvuudet ja haasteet. Työssä kannattaa erityisesti huomioida niitä ryhmiä, jotka kohtaavat osallistumisen esteitä ja joiden on vaikeampaa edetä ja vaikuttaa. 

Kun tiedätte mitä diversiteetti ja inkluusio juuri teille tarkoittaa, on hyvä aika pohtia syitä työlle.

Mitä te haluatte saavuttaa? Mikä juuri teille on tärkeintä? Millaisia tavoitteita voisitte asettaa? Motiiveina työlle voi olla esimerkiksi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, suuremman osaajajoukon saavuttaminen, ja parhaiden tekijöiden sitouttaminen. Inklusiivisuus edesauttaa tiimien oppimista ja yhteistyötä, työssä viihtymistä ja työhyvinvointia.

Pitkäjänteisen, vaikuttavan ja suunnitelmallisen työn edellytys on, että nykytilanne ja haasteet ovat tiedossa. Tässä voi hyödyntää olemassa olevaa, esimerkiksi HR-dataa. Usein nykytilan ymmärtäminen vaatii myös diversiteetti- ja inkluusiokartoituksen teon. Monesta diversiteetin osa-alueesta työnantaja ei saa kerätä tietoa, joten dataa ei ole valmiina olemassa. Näitä tietoja voi kuitenkin kysyä anonyymisti.

Toiminnasta systemaattista ja strategista

Moni on testannut ja ottanut käyttöön eri tapoja edistää diversiteettiä ja inkluusiota, kuten anonyymi rekrytointi tai koulutus inklusiivisesta tiimityöskentelystä. Vaikuttavuuden kannalta yksittäiset aloitteet eivät vielä riitä. Ehkä juuri tässä olikin epätoivoisen johtajan pulma: kaikenlaista oli kokeiltu, mutta vaikutusta ei ollut näkyvissä. 

Muutosta vauhdittaa, kun mietitte millaisilla toimintatavoilla vastata teidän organisaatiossanne esiin nousseisiin kysymyksiin, ja sitten varmistaa, että uudet tavat tulevat käyttöön.

Kun käytännöt ovat kunnossa, kaikkien ei tarvitse joka hetkessä tehdä aktiivisia päätöksiä diversiteetin ja inkluusion puolesta.

Tukea työhön: Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu

FIBS haluaa tukea teitä matkalla kohti monimuotoisempaa ja inklusiivisempaa organisaatiokulttuuria. Siksi kehitimme Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalun, joka tarjoaa kokonaiskuvan monimuotoisuusjohtamisen eri teemoista sekä vinkkejä konkreettisista käytännöistä. Työkalu on kaikille avoin ja maksuton, käy lataamassa se käyttöösi suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Työkalu on tuotettu osana Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta hanketta, joka on saanut rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta. 

Blogin kirjoittajat: Veera Iija toimii FIBSin yritysvastuuasiantuntijana. FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, jonka tavoitteena on vauhdittaa kestävää liiketoimintaa Suomessa. Jonna Louvrier on Includia Leadershipin perustaja ja toimitusjohtaja. Hän kouluttaa ja konsultoi erikokoisia työyhteisöjä Suomessa ja Euroopassa diversiteettijohtamisesta ja inklusiivisesta työkulttuurista.