Data

Kesäduunitutkimus: Kesätyössä halutaan kehittyä ja näyttää osaamista

Vastuullinen työpaikka

Vastuullisin kesäduuni -kilpailussa palkitaan parhaat kesätyönantajat vuosittain. Tulokset perustuvat kesätyökauden aikana toteutettuun Kesäduunitutkimukseen.* Vuonna 2019 kilpailuun osallistui 243 kesätyönantajaa ja kesätyöntekijöiden arvioita näistä saatiin 11 467.

Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 11 907 kesätyöntekijää. Kokonaisuudessaan tutkimukseen vastanneet kesätyöntekijät ovat erityisen tyytyväisiä työpaikkojen ilmapiiriin. Palautetta kaivataan kuitenkin edelleen enemmän ja rekrytointiprosesseissa on parantamisen varaa.

Suomalaisten nuorten kesätyökokemukset korkealla tasolla

Tutkimuksen kokonaistulosta tarkasteltaessa voi huomata, että kesätyökokemuksen kokonaisarvosana on edelleen todella korkea. 72 prosenttia kaikista vastaajista kertoo olevansa todella tyytyväisiä kesätyöpaikkaansa.

“Keskimäärin suomalaisilla nuorilla näyttää siis olevan varsin positiivisia kesätyökokemuksia”, iloitsee kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

Tyytyväisyydestä kielii myös se, että nuoret ovat hyvin valmiita suosittelemaan kesätyöpaikkaa ystävilleen. Iso osa nuorista olisi valmis myös jatkamaan kesätyönantajan palveluksessa tulevaisuudessa. 96 prosenttia tutkimukseen vastanneista nuorista uskoo, että kesätyökokemus auttaa heitä työllistymään tulevaisuudessa.  

Kesätyössä halutaan kehittyä ja näyttää osaamista

Verrattuna viime vuoteen on tyytyväisyys muun muassa kesätyöpaikan perehdytykseen hienoisessa kasvussa. Sen sijaan nuorten kokemus siitä, että he voivat hyödyntää työssä omaa osaamistaan, on laskenut hieman. Nykyajan nuoret ovat kunnianhimoisia ja kesätyö nähdään usein ponnahduslautana uralle.

“Erityisesti opinnoissaan pidemmällä olevilla kesätyöntekijöillä on valtavasti osaamista sekä halua kehittyä ja päästä eteenpäin uralla. Mikäli kesätyön ei koeta kehittävän ammattitaitoa, koetaan se helposti vähemmän mielekkääksi”, pohtii Salminen-Kultanen.

Myös palautetta kaivataan kesätöissä enemmän, vuosi toisensa jälkeen. Työnantajien ja erityisesti esimiesten haasteena onkin kyetä antamaan nuorille enemmän säännöllistä palautetta ja tukea. Myös nuorten kokemusta siitä, että he pystyvät itse antamaan palautetta työnantajalle, on syytä vahvistaa.

”Palaute on edellytys kaikelle kehitykselle. Oppilaitoksissa tämä toteutuu usein kesätyöpaikkaa paremmin, eli moni nuori on ehkä tottunut saamaan enemmän ja useammin palautetta. Nuoret eivät myöskään näe palautetta irrallisena osana kesätyötä, vaan työkaluna omien päämäärien saavuttamiseksi,”, Salminen-Kultanen arvelee.

Ilmapiiri kaiken a ja o

Kesätyön mielekkyyteen vaikuttaa eniten työpaikan ilmapiiri ja työkaverit, seuraavaksi työtehtävät ja vasta kolmantena palkka. Vastuullisen kesäduunin työnantajat onnistuvat hyvin vastaamaan tärkeimpään tarpeeseen. 70 prosenttia kesätyöntekijöistä koki, että heidät on otettu osaksi työyhteisöä ja heitä kohdellaan täysin tasavertaisesti vakituisten työntekijöiden kanssa. Vielä suurempi määrä koki hyvän ilmapiirin vallinneen työyhteisössään.

“Hyvä työilmapiiri on yksi tärkeimmistä asioista missä tahansa työpaikassa. Tästä on hyvä lähteä rakentamaan ja kehittämään kesätyön muita osa-alueita tulevina vuosina”, huomauttaa Salminen-Kultanen.

*Tutkimuksen toteutti IRO Research ja siihen osallistui 11 467 nuorta 243:sta organisaatiosta kesä- ja heinäkuussa 2019. Vastaukset kerättiin käyttäen organisaatiokohtaisesti lähetettyjä linkkejä sähköiseen lomakkeeseen, johon nuoret saivat vastata anonyymisti. 

Lisää tietoa kampanjasta:

Vastuullinen kesäduuni -kampanja haastaa työnantajat tarjoamaan enemmän ja parempia kesätyökokemuksia 14-29 -vuotiaille nuorille. Vuonna 2019 kampanjassa oli mukana 545 työnantajaa. Kampanjan pääkumppanit ovat: Tarjosimme kesällä 2019 lähes 100 000 vastuullista kesätyöpaikkaa. Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanjan pääyhteistyökumppaneina toimii Telia, Destia, S-ryhmä, Kojamo, ManpowerGroup, Lassila & Tikanoja, Promotion Point, Elinkeinoelämän keskusliitto ja T-Media Oy ja Talous ja Nuoret TAT.