Vastuullisuus

Joustavuus työhyvinvoinnin tukena – Gofore ottaa huomioon työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet

Gofore Oyj

Vastuullinen työpaikka

Goforelle henkilöstö on tärkeä voimavara, jonka hyvinvointi on kaiken toiminnan keskiössä. Digitaalisia ratkaisuja kehittävä kasvuyritys työllistää yli 800 goforelaista, joten mukaan mahtuu yhtä monta erilaista elämäntilannetta. Joustavat ja perheystävälliset käytännöt auttavat työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.

– Asiantuntijaorganisaatiossa hyvinvoiva henkilöstö on kaikki kaikessa. Uskomme hyvinvoinnin ruokkivan itseään – kun työntekijä voi hyvin, asiakas voi hyvin ja bisnes voi hyvin. Vastuullinen työnantaja huolehtii siitä, että jokainen osapuoli ja näkökulma huomioidaan ja kaikilla on hyvä olla, Goforen Head of HR Laura Tero kertoo.

Koska jokaisen työntekijän elämäntilanne on erilainen, Gofore pyrkii tarjoamaan joustavia ratkaisuja työn ja esimerkiksi perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Työntekijän oman ja tämän lähipiirin hyvinvoinnista huolehtimiseen on käytössä monenlaisia työkaluja.

– Työntekijän käytettävissä on esimerkiksi sairaan lapsen hoitoapu, eli kotiin voi tilata työpäivän ajaksi hoitajan sairaalle lapselle. Vuosi sitten, päiväkotien ja koulujen ollessa kiinni, käytössä oli myös terveen lapsen hoitoapu. Kun hoitaja viettää aikaa lasten kanssa, työntekijä pystyy keskittymään omaan työhönsä kotona. Tämä osoittautui todella toimivaksi ja suosituksi käytännöksi, Tero toteaa.

Perheen käsite ei rajoitu vain ydinperheeseen, vaan tukea on tarjolla myös esimerkiksi omista vanhemmista huolehtimiseen. Akuuteissa tilanteissa työntekijän on mahdollista saada palkallista vapaata sairaan vanhemman asioiden järjestelemiseksi. Lisäksi työntekijän käytettävissä on muun muassa pari- ja perheterapeutti. 

Yhdessä tekeminen voimavarana 

Kun koronapandemia siirsi työt toimistolta kotiin, Goforella havaittiin työntekijöiden jakautuvan kahteen leiriin. 

– Totaalinen kotiin joutuminen on ollut kaksijakoinen juttu. Osa väsyi, kun lapset olivat etäkoulussa ja kotona oli yhtä aikaa koko perhe. Toisaalta ovat ne työntekijät, joilla ei ole perhettä, harrastukset ja muut kohtaamiset jäivät vähiin. He olivat puolestaan todella yksin, Tero muistelee.

Eri tilanteissa olevien työntekijöiden tueksi järjestettiin webinaareja ja lisäapua pyydettiin työterveyshuollosta. Tilanteen salliessa suunniteltiin pieniä, alle kymmenen hengen tapaamisia. Pienissä ryhmissä muun muassa askarreltiin himmeleitä, tehtiin taidetta tai käytiin polkujuoksemassa.

–  Ne pienetkin kohtaamiset toivat valtavasti iloa. Ihmiset todella kaipaavat toisten luo. Toimistot ovat olleet meille tärkeä paikka kohdata työkavereita, moni on saanut sieltä ystäviäkin. Uskon, että tällaiset pienet, matalan kynnyksen tapahtumat ovat tulleet jäädäkseen. 

Monet virkitystempaukset pyritään suunnittelemaan niin, että ne tuottaisivat iloa myös muille kuin työntekijöille. Perheen saa määritellä itse.

– Perhe voi tarkoittaa muutakin kuin vanhemmat ja lapset. Korona-aikana järjestimme kokkausiltoja Teamsin välityksellä, mukaan sai kutsua ystäviä tai ketä tahansa. Meillä on hyvin vahva yhdessä tekemisen ja osallistumisen kulttuuri, Tero iloitsee.

Hyvinvoiva työntekijä, menestyvä organisaatio

Vaikka etätyö ja erilaiset digitaaliset ratkaisut vähentävät työn paikka- ja aikasidonnaisuutta, kääntöpuolena on, että töistä voi olla hankala irrottautua vapaa-aikana. Työntekijältä vaaditaan itsensä johtamista ja ajanhallintaa, jotta tilaa jää myös palautumiselle. 

– Kun työaika- ja tapa on todella vapaa, on tärkeää osata itse vetää rajat työn ja vapaa-ajan välille. Tätä varten tarjolla on tukea koulutusten, työterveyspsykologin sekä työvalmentajan palveluiden muodossa, Tero kertoo.

Hyvinvointia kartoitetaan säännöllisin kyselyin, mutta Teron mukaan paras työhyvinvoinnin mittari on se, miten hyvin yritys menestyy. Se nimittäin kertoo, että henkilöstö voi hyvin ja tekee silloin parasta mahdollista tulosta. Hyvinvoivassa työyhteisössä myös viihdytään. 

– Toimialallamme kilpailu työntekijöistä on todella kovaa, joten positiivinen työnantajamielikuva on merkittävä valttikortti uusia osaajia rekrytoitaessa. Meille on tärkeää seistä sanojemme takana – mielikuva ei siis saa olla vain mielikuva, vaan arjessa todeksi koettua.

Gofore on mukana Vastuullinen työnantaja -kampanjassa. Kampanjan jäsenet sitoutuvat vastuullisen työnantajuuden periaatteisiin. Kampanjassa on mukana 115 työnantajaa ja se koskettaa jo yli 200 000 työntekijää Suomessa. Lue lisää kampanjasta täältä!

Toimittaja: Emma Järvi