Blogi

Yksi ylitse muiden: Uudistumiskyky!

Kriittisin vaatimus hyvälle johtamiselle tällä hetkellä? Se on kyky johtaa uudistumista.

Tärkein vaatimus hyvälle ammattilaiselle? Kyky tulokselliseen yhteistyöhön. Uudistuksen johtaminen vaatii käytäntöön vievän ajattelun ja toiminnan kykyjä, jotka eivät kaikki ponnista vain itsestäsi vaan tiimistä. Uudistuksien myötä uudistuvat aina myös yhteistyösuhteet – suhteet, joiden kautta tavoitteena on saada aikaan tuloksia. Kuuntelevat, osallistavat ja tavoitteelliset yhteistyötaidot ovat arvossa.

Minkälainen yhteistyödynamiikka edistää uudistamista? Mikä sitä jarruttaa, mikä siivittää? Parhaan synergian syntyessä jokainen pystyy nousemaan yhteistyön kautta yli oman tasonsa – koska saa ajattelu- ja toiminta-apuja muista. Ja osaa sitä hakea ja ottaa vastaan. Synergian fantastisuutta näkyy seuraavissa havainnoissa:

Yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa yhteisen tekemisen kautta, ei ilman.

Hyväksytään keskinäinen tarvitsevuus – on lupa/velvollisuus tarvita kollegaa. Muilla on lupa tarvita sinua.

Päätöksien puntarointiin ja ratkaisujen kehittämiseen osallistutaan kaikkien erilaisin voimin ja ajatuksin. Jokaisella on väliä kokonaisuudelle.

Tavoitteiden ja puheiden keskeltä löydetään yhteinen fokus. Suostutaan siihen, että yhteiseksi eduksi itsekin suostun johdettavaksi ja osaksi tiimiä. En ole solisti.

Tavoitteet ja aikaansaaminen on osattu palastella yhteiseen tekemiseen. Tavoitteiden tekemisessä jokaisella on osansa.

Seurannasta on yhteinen käsitys. Yhteisen tekemisen arviointi tapahtuu luottamuksen hengessä, on rehellistä, arvostavaa ja kannustavaa.

Tylsemmässä tilanteessa tiimisi tai yhteistyösi on yhtä uudistuskyvytön kuin sen rajoittunein henkilö.

Johtoryhmän ja tiimin jäsenten onnistumista pitäisikin seurata erityisesti sen kautta, mitä he saavat aikaan nimenomaan yhteistyössä toistensa kanssa, ei vain irrallisina yksilöinä. Todennäköisesti yhteistyön ilmassa on myös innostusta.

Jos jokin tunne on erityisen tärkeä draiveri uudistukseen mukaan liittymiseksi ja aikaansaamisen kannalta niin se on innostus, tämänhän tiedämme nahoissamme ja tieteessä. Kova fakta: Innostus yli kaksinkertaistaa aikaansaamisen. Kyse ei ole vain hetkellisestä innon tunteesta vaan kestävämmästä kyvystä saada aikaan uusissa tilanteissa.

Mitkä ovat Sinulle työssäsi suurimmat innostuksen lähteet?

Voit johtaa mieltäsi ja tavoitteellisuuttasi aikaansaamisen halusta hehkuvan energian kautta. Innostunut viitsii enemmän. Optimismi on yksi kunnianhimon muoto – viitsii yrittää kun uskoo yrittämisen kannattavan. Mahdollisuuksia on otettavissa, asioita aikaansaatavissa. Vai miten eteenpäin ajavalta kuulostaisi henki ”mitään kuitenkaan milloinkaan, täällä ainakaan, ei viitsi edes yrittää…”?

Innostuksen poisnyhtämällä on aivan tyhjää.

Itse olen viime aikoina tarkkaillut tavoitetietoisuuden ohella omaa vaikutustani johtajana työyhteisömme innostukseen tai innottomuuteen. Siinä on johtamisen kannalta jatkuvasti paljon ainesta huomioitavaksi ja kalibroitavaksi, eri henkilöiden odotusten ja eri tilanteiden myötä.

Tärkein lähde on kullakin roolissaan vaalia omaa innostustaan perustehtäväänsä ja sen merkityksellisyteen. Mietinkin usein, mikä työssämme on juuri itselleni sopivaa ja ilahduttavaa, missä saankaan olla mukana? Sitä listaa on mukava miettiä – ja heti innostuu! Kokeilepas vaikka!

Mia Aspegrén, Managing Partner, Momentous Oy, kirjoittaa Johtamispsykologi-blogissaan. Mia on koulutukseltaan psykologian ja kulttuuritieteen maisteri, aikuisten oppimisen ohjaaja ja aineopettaja. Psykologiassa hän on tehnyt erikoistumisopintoja organisaatiopsykologiaan. MomentousOy on suorahakualan kasvuyhtiö, joka palvelee asiakkaitaan avainhenkilöiden suorahaussa ja johdon auditoinnissa. Momentous on suorahakualalla vahva kasvaja ja erottuu alalla positiivisella ehdokas- ja asiakaskokemuksella.