Työhyvinvointi

Neljä timanttista työyhteisötaitoa 💎

Työyhteisötaidot vaikuttavat siihen, millainen ilmapiiri työpaikalle muodostuu, kuinka työntekijät jaksavat, miten työnteko sujuu ja kuinka tuottavaa työskentely on. Oletko sinä vastuunkantaja vai kivireki, kylmä suorittaja vai muut huomioiva työkaveri?

Työstä puhuttaessa korostetaan toisinaan ammatillisen osaamisen merkitystä, mutta pelkällä ammattitaidolla ei työelämässä pötkitä pitkälle – ei, vaikka osaaminen olisi kivenkovaa. Yksikään organisaatio ei voi toimia parhaalla mahdollisella tavalla, jos sen työntekijöillä on heikot työyhteisötaidot.

Työpaikka on aina ihmistensä summa, ja siksi jokaisen työntekijän työyhteisötaidot vaikuttavat siihen, kuinka viihtyisä, tehokas ja tuottava työpaikka lopulta on. Oletko miettinyt, millaista työpaikkaa sinä rakennat omilla työyhteisötaidoillasi?

Hyvät työyhteisötaidot kantavat pitkälle

Työyhteisötaidot tarkoittavat työntekijän kykyä toimia työyhteisön vastuullisena, tuottavana ja miellyttävää työilmapiiriä luovana jäsenenä. Työntekijöiden hyvät työyhteisötaidot tekevät työstä tuottavaa ja työarjesta kitkattomampaa.

Hyvät työyhteisötaidot voivat myös siivittää työntekijän urakehitystä. Kukapa ei haluaisi suositella mukavaa, vastuuntuntoista työntekijää ja vinkata tällaiselle tyypille kivoista uramahdollisuuksista.

Heikot työyhteisötaidot ovat riski molemmille osapuolille

Työntekijät, joilla on vahvat työyhteisötaidot, toimivat työyhteisönsä parhaaksi. Huonosti työyhteisötaidot hallitsevat työntekijät puolestaan hankaloittavat yhteistyötä – usein tietämättään ja pahaa tarkoittamatta. Työntekijöiden huonot työyhteisötaidot herkistävät työyhteisön konflikteille, väärinymmärrysten kierteelle, viileälle ilmapiirille ja keskinäiselle kilvoittelulle.

Heikot työyhteisötaidot ovat riski myös työntekijälle itselleen. Seuraavan työpaikan saaminen tai toivottu urakehitys voi tyssätä työyhteisötaitojen puutteeseen. Kuka haluaisi suositella osaavaa, mutta tympeästi toisia työntekijöitä kohtaan käyttäytyvää tai vastuuta pakoilevaa tyyppiä kenellekään? Tällaiselle työntekijälle ei laajoistakaan ammatillisista verkostoista liene iloa.

Työyhteisötaidot vaativat kokonaisuuden ymmärtämistä

Työyhteisötaidot eivät suinkaan tarkoita vain sitä, että töissä osataan käyttäytyä asiallisesti ja ystävällisesti. Käytöstapojen lisäksi työyhteisötaidoissa on kyse siitä, miten kukin työntekijä hoitaa oman osuutensa työntekijänä ja työyhteisönsä jäsenenä.

Hyvät työyhteisötaidot kiteytyvät siihen, että kukin työntekijä hahmottaa oman roolinsa osana työpaikkansa ihmisten yhteisöä. Oman roolin hahmottaminen vaatii organisaation ison kuvan käsittämistä. Työnantajan tavoitteiden ymmärtämistä voi testata kysymällä itseltään: Mihin työnantajani tähtää teettämällä työtä työntekijöillä? Entä millaisen siivun tästä kokonaisuudesta oma työni täyttää?

Kun hahmottaa kokonaisuuden, voi alkaa pohtia konkreettisesti, tuleeko oma osuus yhteisen tavoitteen eteen tehtyä, vai olisiko syytä panostaa johonkin tiettyyn osa-alueeseen nykyistä enemmän.

Millaiset työyhteisötaidot sinulla on?

Oletko koskaan miettinyt, millaiset työyhteisötaidot sinulla on? Millaiseen suuntaan oma käyttäytymisesi vie työyhteisöä? Hitsaako se porukkaa yhteen ja saa ihmiset tavoittelemaan samaa päämäärää? Entä millaista tunnelmaa tuot mukanasi, kun astut huoneeseen?

Esittelemme seuraavaksi muutamia tärkeitä työyhteisötaitoja. Niistä lukemalla voit pohtia, millaisella mallilla omat työyhteisötaitosi ovat ja miten toimintasi vaikuttaa työpaikan arkeen.

Huomaa, että työyhteisötaidot eivät ole synnynnäisiä lahjakkuuksia vaan taitoja, joita aivan jokainen voi harjoitella. Ethän siis lannistu, jos huomaat puutteita omassa osaamisessasi!

Lue lisää: Onko sinunkin työpaikallasi ankeuttaja?

Työyhteisötaidot: vastuun ottaminen

Hyvät työyhteisötaidot tarkoittavat esimerkiksi sitä, että työntekijä kantaa vastuun omalle työlleen asetetuista tavoitteista. Organisaation tavoitteet eivät voi toteutua, jos työntekijät eivät hoida kukin omaa tonttiaan. Tämä ei tietenkään tarkoita, että työstä pitäisi suoriutua yksin ja ilman apua. Vastuuntuntoinen työntekijä huolehtii, että oma osuus tulee vietyä maaliin joko yksin tai muiden apuun tukeutuen.

Jos haluat tietää, oletko vastuunkantaja, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

 • Hoidanko omat hommani sovitussa aikataulussa, jotta muiden aikataulut eivät petä takiani?
 • Pyydänkö tarvittaessa apua, jotta pysyn aikataulussa tai jotta saan työn tehtyä mahdollisimman hyvin?
 • Kannanko suoraselkäisesti vastuun omista virheistäni?
 • Tunnenko itseni ja jaksamiseni rajat? Uskallanko sanoa tarvittaessa ”ei”? Lue myös tämä artikkelimme työuupumuksesta.
 • Kannanko sosiaalisen vastuun puuttumalla epäasialliseen käytökseen, kuten työpaikkakiusaamiseen?
 • Uskallanko ottaa vaikeitakin asioita puheeksi työnteon kehittämiseksi tai työolojen parantamiseksi? Lue myös tämä Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Kirsi Yli-Kaitalan haastattelu työpaikan psykologisesta turvallisuudesta.

Työyhteisötaidot: vuorovaikutustaidot

Työyhteisötaidot tarkoittavat myös kykyä kysyä, kuunnella ja keskustella. Jos haluat tietää, oletko taitava vuorovaikuttaja työyhteisössäsi, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

 • Jaanko työhön liittyvää tietoa avoimesti ja reilusti, jotta jokainen yhteisön jäsen voi tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla? Enhän panttaa työssä tarvittavaa tietoa keneltäkään kateuden tai nihkeän henkilökemian takia?
 • Saanko sanottavani sanottua töissä? Ilmaisenko itseäni niin selvästi, että minua ymmärretään? Jos minut väärinymmärretään tahallaan tai tahattomasti, osaanko korjata väärinkäsityksen tyylikkäästi?
 • Vaikka olen äänekäs ja kova puhumaan, kuuntelenhan kuitenkin mitä muilla on sanottavanaan? Lue myös tämä organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaan haastattelu työpaikan introverteistä ja ekstroverteistä. 
 • Uskallanko antaa rakentavaa palautetta? Ilman sitä organisaatio tuskin pääsee tavoitteeseensa – eikä ainakaan ylitä odotuksia.
 • Muistanhan kehua kollegaa, kun siihen on aihetta? Lue tästä, miten voit käynnistää kehumisen kulttuurin omassa työyhteisössäsi.

Työyhteisötaidot: empatiakyky

Hyvät työyhteisötaidot tarkoittavat myös kykyä käyttäytyä empaattisesti muita työyhteisön jäseniä kohtaan. Empatiakyky auttaa luomaan positiivista työilmapiiriä, jossa kaikki kokevat olonsa turvalliseksi. Jokaisen elämän varrelle mahtuu tasaisen arjen ja ilon hetkien lisäksi vaikeita elämänvaiheita, joiden aikana työhön ei pysty panostamaan tavalliseen tapaan. Toisaalta empatiaa tarvitaan myös aivan tavanomaisessa työarjessa – esimerkiksi silloin, kun tekevälle sattuu. Empatiakyky voi toimia todellisena työyhteisön liimana, ja siksi sen harjoittelemiseen kannattaa panostaa.

Jos haluat tietää, kuuluuko empatiakyky työyhteisötaitoihisi, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

Lue lisää: Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys työelämässä

Työyhteisötaidot: tiimipelaaminen

Työyhteisötaidot-sanassakin se jo seisoo: työtä tehdään osana yhteisöä. Siksi kyky pelata yhdessä muiden kanssa eikä yksin sooloillen on tärkeä työyhteisötaito.

Jos haluat tietää, kuuluuko tiimipelaaminen työyhteisötaitoihisi, kysy itseltäsi seuraavat kysymykset:

 • Osaatko aidosti työskennellä yhdessä erilaisten ihmisten kanssa – niidenkin, jotka ovat arvoiltaan tai temperamentiltaan hyvin erilaisia kuin sinä itse?
 • Ethän ole se, jota muut aina auttavat, mutta jolta ei liikene jeesiä työkaverille, kun hän sitä tarvitsee?
 • Puhuthan selän takana pelkkää hyvää myös niistä työyhteisön jäsenistä, joiden kanssa sinulla ei synkkaa tai jotka vasta opettelevat työtehtäviään?
 • Käyttäydythän ammattimaisesti ja kunnioittavasti kaikkia kohtaan, vaikka tunteet kuumenisivat tiukassa työtilanteessa?

Lue lisää: Tällainen on hyvä työkaveri