Työllisyysnäkymät

Työmarkkinat toipuvat pandemiasta – työpaikkoja on tarjolla enemmän kuin moni tietää

Nainen etsii työpaikkoja.

Koronapandemia on aiheuttanut työttömyyttä ja lomautuksia, joten moni ajattelee, ettei töitä ole tällä hetkellä juurikaan tarjolla. Tilastojemme valossa näyttää kuitenkin siltä, että yritykset ovat alkaneet jälleen rekrytoida uusia työntekijöitä.

Pandemian tuoma epävarmuus on saanut monet ajattelemaan, ettei töitä ole tarjolla juuri lainkaan. Totta onkin, että joillain aloilla, kuten tapahtuma-alalla, on tällä hetkellä hyvin hiljaista, eivätkä kaikki ihmiset pääse harjoittamaan ammattiaan. Tilanne ei kuitenkaan ole tämä kaikilla aloilla.

Tarjolla olevien työpaikkojen vähäisyyden lisäksi jotkut empivät työpaikan vaihtamista siihen liittyvien riskien vuoksi. Kun ajat ovat epävarmoja, työpaikan vaihtamiseen liittyvät muutokset luonnollisesti mietityttävät tavallista enemmän.

Selvitimme datamme avulla, ovatko huolet edelleen aiheellisia, eli millainen tilanne Suomen työmarkkinoilla tosiasiassa on. Tarkastelimme palvelustamme saatavaa dataa ensimmäiseltä koronakeväältä 2020. Vertaisimme sitä sekä vuoden 2021 kevään tilastoihin että kevään 2019 eli koronaa edeltävän ajan tilastoihin.

Datan valossa näyttää siltä, että työpaikkoja on tarjolla mukavasti – paikoin jopa enemmän kuin ennen koronapandemiaa.

 

 

Työpaikkoja on tarjolla enemmän kuin aiemmin

Dataa tarkastellessamme panimme merkille, että työpaikkoja ilmoiteltiin huomattavasti enemmän kuluvan vuoden maalis–kesäkuussa kuin vuotta aiemmin: kasvu on peräti 72,5 prosenttia. Kuluvan vuoden maalis–kesäkuussa työpaikkoja ilmoiteltiin lähes 20 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019 eli ennen koronapandemiaa. Erityisen paljon tämän vuoden keväällä oli tarjolla harjoittelupaikkoja, määräaikaisuuksia ja sijaisuuksia. 

Monissa yrityksissä rekrytointia rajoitettiin korona-aikana. Tilastojen valossa vaikuttaa siltä, että yritykset ovat alkaneet purkaa rajoituksia, toisin sanoen rekrytoida uusia työntekijöitä.

Datan perusteella voidaankin päätellä, että Suomen työmarkkinat ovat toipumassa koronapandemian aiheuttamasta notkahduksesta. 

Asiakaspalvelun ja tuotannon ammattilaisia tarvitaan

Eniten työpaikkoja tämän vuoden tarkastelujaksolla oli tarjolla rakennusalalla, tuotannon ja pienteollisuuden alalla, asiakaspalvelussa, kiinteistöpalvelun ja puhtaanapidon alalla, asennuksen ja huollon tehtävissä, sosiaali- ja terveydenhuollon alalla, myyntitehtävissä sekä matkailu- ja ravintola-alalla.

Kuluvan vuoden tarkastelujaksolla kasvua on nähtävissä erityisesti konsultoinnin, hyvinvoinnin, matkailun ja ravintolan, myynnin, kaupan, asiakaspalvelun, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tutkimuksen ja kehityksen aloilla.

Kaikilla näillä aloilla on koettu yli sadan prosentin kasvu rekrytointi-ilmoittelussa verrattuna vuoteen 2020.

Työpaikkojen määrään sekä siihen, millaisten alojen töitä on ollut tarjolla, on vaikuttanut epidemiatilanne. Ensimmäiseen koronakevääseen verrattuna koronatilanne oli rauhallisempi keväällä 2021. Tästä johtuen ihmiset pystyivät osallistumaan enemmän esimerkiksi hyvinvointialan tuottamiin palveluihin sekä käyttämään matkailu- ja ravintola-alan palveluilta. Rajoitusten hellitettyä asiakaspalvelutyötä tekeville on ollut jälleen kysyntää. Toisaalta työtä on riittänyt myös terveydenhuollon ammattilaisille muun muassa koronaan liittyvissä työtehtävissä. 

Kaikki työ ei ole isoissa kaupungeissa

Eniten töitä on tarjolla suurissa kaupungeissa: Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Toisaalta tilastoista nousi esiin myös pieniä kuntia eri puolilta Suomea. Kaikki avoimet työpaikat eivät siis suinkaan ole pakkautuneet suuriin kaupunkeihin. 

Datan valossa Suomen työmarkkinat ovat hyvää vauhtia toipumassa koronapandemiasta, eli työpaikkoja on tarjolla mukava määrä eri puolilla maata. Jos työpaikan vaihtaminen tuntuu ajankohtaiselta, nyt voi olla juuri oikea aika ottaa seuraava askel uralla.