Vastuullisuus

Vastuullinen innovatiivisuus edistää korona-ajan työllistymistä

Poikkeustilanne kysyy työnantajilta ja työntekijöiltä monenlaista joustavuutta ja uuden innovoimisen taitoa. Kysyimme muutamalta työnantajalta heidän näkemyksiään ja vastuullisia tekojaan poikkeustilanteessa.

HOK-Elanto tarttui toimeen heti koronatilanteen alkaessa. Kun ravintolatoiminta tyssäsi rajoituksiin pandemian edetessä, ja asiakkaat eivät enää liikkuneet, yritys etsi lähes 800 ravintolatyöntekijälleen uudet työnsuorituspaikat kaupan puolelta. Urakka oli suuri, mutta se kannatti. Tällä hetkellä HOK-Elanto ei ole lomauttanut yhtään työntekijäänsä.

– Teimme kieltämättä melkoisen vastuullisuusteon kun etsimme lähes 800 ravintolatyöntekijälle uudet työnsuorituspaikat lähes 200 eri kaupan yksiköstä – käytännössä kahdessa vuorokaudessa – työntekijöiden toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden, henkilöstöresurssipäällikkö Satu Vennala HOK-Elannon Ravintolatoimialasta sanoo.

Satu Vennalan mukaan myös HOK-Elannon henkilöstö on suhtautunut avoimesti ja innovatiivisesti poikkeustilanteeseen. Jo ennen sijoitusten alkamista 23.3.20 työntekijät hakeutuivat oma-aloitteisesti lähikauppoihin auttamaan kuormien purussa kun ravintoloissa hiljeni. 

– Olemme saaneet henkilöstöltä hyvää palautetta toiminnastamme poikkeustilanteessa ja toimineet tiiviissä yhteistyössä. Johtoryhmästä tuli voimakas tahtotila tämän asian ratkaisemiseksi ja olemme koko henkilöstön voimin, hyvässä yhteishengessä ja avoimesti keskustellen päässeet hankalassa tilanteessa eteenpäin. Vastuullisuus on myös vastuuta henkilöstöstä, Vennala kiittelee.

Vennalan mukaan HOK-Elannon ravintoloiden henkilökunta on hyvin spontaania ja innostunutta – ja kaikki olivat heti valmiita työskentelemään siellä missä tekijöitä tarvitaan eli kaupan puolella. Ravintolaosaaminen on sulautunut hyvin kaupan arkeen ja kaikki hyötyvät tästä synergiasta.

– Teemme parhaamme poikkeustilanteessa. Näillä näkymin ravintolat ovat kiinni toukokuun loppuun, mutta pitkällä tähtäimellä tulevaisuus näyttää silti valoisalta. Työntekijämme ovat selvästi ylpeitä työnantajastaan ja halu sitoutua näkyy vahvasti myös poikkeustilanteessa. Olemme tehneet viime vuosina paljon työtä yrityskulttuurimme eteen. Ilman näitä kehitystoimia emme olisi onnistuneet tässäkään asiassa näin hyvin, Satu Vennala painottaa.

Vuokratyö – yksi tapa työllistyä

Poikkeustilanteessa myös henkilöstövuokraus ja tilapäinen, joustava työvoima nostavat päätään. Se onkin erinomainen ratkaisu poikkeusajan työllistymiselle. Vuokratyöhön ja henkilöstövuokraukseen liittyy paljon negatiivisiakin myyttejä, jotka viimeistään koronakriisin myötä olisi syytä kumota.

– Me Baronalla haluamme olla vastuullisena toimijana nostamassa esiin vuokratyön monia mahdollisuuksia niin tekijöiden kuin työnantajien suuntaan. Kun ihminen lomautetaan tai joutuu työttömäksi, myös vuokratyö voi olla hyvä mahdollisuus työllistyä, CMO Aarne Töllinen Baronalta vinkkaa.

Vuokratyö hyödyttää samaan aikaan niin työntekijää kuin yritystäkin. 

– Myös sellaiset yritykset ja organisaatiot jotka eivät ole aiemmin hyödyntäneet vuokratyötä, voisivat saada nyt nopeasti osaavia tekijöitä palvelua vastuullisesti tarjoavien, kuten Baronan kautta, Töllinen muistuttaa.

– Eezyltä löytyy koko ajan avoimia työpaikkoja ja etsimme valtakunnallisesti osaajia kaikille toimialoille eli liiketoimintamme pyörii tilanteesta huolimatta normaalisti. Poikkeustilanteesta riippumatta meillä on myös uusia työllistämisen avauksia kuten urheilijoiden työllistymiseen suunnattu Eezy United, brändijohtaja Kirsi Lönnmark Eezystä sanoo.

Uudelleensijoittamiset ja verkkokauppa vetureina poikkeustilanteessa

Koronatilanteen myötä yritykset ovat panostaneet uusiin työllistämisen ja liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin. Työntekijöiden uudelleensijoittamiset yrityksen sisällä tai yhteistyökumppaneiden avustuksella, verkkokaupat sekä ruokaostosten sekä ruoka-annosten kotiinkuljetuspalvelut ovat esimerkkejä poikkeusajan toimista.

– Keskolla rakensimme Henkilöstöpoolin, jonka avulla voimme uudelleensijoittaa henkilöstöä logistiikkaan sekä kauppaan ja hyödyntää henkilöstöresurssejamme ylipäätään siellä missä on tarvetta. Vuoropuhelu kauppiaiden välillä on myös ollut aktiivista, ja työvoima on liikkunut joustavasti toimipisteestä toiseen, työsuhteista vastaava Petteri Huovinen Keskolta sanoo.

Kesko on rakentanut toimivaa verkkokauppajärjestelmäänsä nyt 15 verkkokaupan viikkotahdilla. Kun ihmiset ovat kotona, ruokaostosten tilaaminen on arkipäivää.

Toimiva, sujuva verkkokauppa ja ostosten kotiinkuljetus onkin saanut runsaasti kanta-asiakkaita muutamassa viikossa.

– Asiakkaan tarpeiden huomaaminen ja niihin vastaaminen korostuvat poikkeustilanteessa. Asiakaspalvelu on ykkösasia myös poikkeusoloissa. Kun kehitämme toimintaamme, kierrätämme henkilöstöämme – toki aina  osaamisen puitteissa, erilaisiin toimipisteisiin, saamme samalla arvokasta kokemusta ja varmistamme työllisyyden mahdollisuudet myös tulevaisuudessa, Huovinen summaa.

Keskon toimialoista rakennus- ja talotekniikan sekä päivittäistavarakaupan alat työllistävät varsin normaalisti. Sen sijaan esimerkiksi ravintoloiden tukkupuolella Kespro on koronapandemiasta johtuen uudelleensijoittanut ja lomauttanut henkilöstöään. Myös tukitoimintojen digi-, verkkokauppa- ja myyntitaitoista henkilöstöä on siirtynyt toisin tehtäviin sieltä, missä ei ole ollut tällä hetkellä työtä tarjolla. Aktiivinen vuorovaikutus ja tilanteen säännöllinen arviointi sekä tulevan suunnittelu ovat poikkeustilanteessa olennaisen tärkeitä.

– Pyrimme selviämään vaikeasta tilanteesta ensisijaisesti henkilöstön uudelleensijoittamisilla, kiertävällä lomautusrotaatiolla eli työviikkojen lyhennyksillä sekä mahdollisimman lyhyillä, määräaikaisilla lomautuksilla. Kehitämme myös jatkuvasti uutta, mikä avaa uusia työllistymisen mahdollisuuksia, Petteri Huovinen sanoo.