Työllisyysnäkymät

Tasa-arvon edistäminen on osa työpaikan vastuullisuustyötä

thl kuvapankkikuva

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Vastuullinen työpaikka

Suomessa etsitään parhaillaan ratkaisuja osaaja- ja työvoimapulaan. Työvoimapula kohdistuu erityisesti sukupuolen mukaan eriytyneille aloille, kuten sosiaali- ja terveysalalle sekä rakennus-, kuljetus- ja tekniikan aloille. Vastuullisella työpaikalla on käytössä syrjimättömät ja sukupuolten tasa-arvoa edistävät toimintatavat, jotka tekevät työpaikasta moninaisten hakijoiden kannalta houkuttelevan. Tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen panostamisesta on yritykselle useita hyötyjä.

 

Tasa-arvon edistäminen on kilpailuvaltti

Asiakkaat, työnhakijat ja työntekijät sekä sijoittajat edellyttävät yhä useammin yrityksiltä ja työpaikoilta sitoutumista tasa-arvon edistämiseen.

Monimuotoisemmat työpaikat ovat tutkimusten mukaan luovempia, innovatiivisempia ja tuottavampia, ja joissa työntekijät voivat hyvin. Monimuotoiset työpaikat pystyvät tuottamaan parempia palveluja ja tuotteita moninaisen asiakaskunnan tarpeisiin.

THL:lla tahto olla yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yksi arvoista on olla yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä. THL on panostanut sukupuolten tasa-arvon ja ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseen niin henkilöstöpolitiikassaan kuin toiminnassaan. Tavoitteena on, että jokainen THL:n työntekijä johtajia myöten suorittaa eOppivassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksen.

 – Olemme ottaneet käyttöön toimintaamme tukevia sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä työkaluja, joita olemme vieneet osaksi rekrytointeja, viestintää, vaikuttamista sekä lakisääteistä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme, kiteyttää THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta.

Sukupuolineutraalit nimikkeet ja monimuotoinen kuvitus ovat keinoja edistää tasa-arvoa ja purkaa stereotypioita. Esimerkiksi THL:lla nimikkeet lähijohtaja ja esihenkilö ovat jo käytössä. 

Monimuotoisuutta edistävät rekrytointikäytännöt ovat keskeinen osa vastuullisen työpaikan toimintaa. THL:lla rekrytoivia esihenkilöitä on koulutettu aiheesta. Työpaikkailmoituksissa on hyödynnetty monimuotoisuuslauseketta, jossa kannustetaan eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä hakemaan THL:lle töihin.

Rekrytoinneissa on hyödynnetty myös osittain anonyymia rekrytointia, jossa hakijoilta on pyydetty lyhyt osaamis- tai motivaatiokirje, jossa ei ole hakijan nimeä, sukupuolta, ikää tai muita taustatietoja. Tunnisteeton motivaatiokirje arvioidaan ensin ilman kytköstä tunnisteelliseen hakemukseen ja CV:hen.

Vastuullisella työpaikalla on käytössä suositukset työn, perheen ja muun yksityiselämän yhteensovittamiseksi. Esimerkiksi THL:lla kokoukset pyritään pitämään klo 9–15 välillä ja perjantai kokousvapaana. Lisäksi käytössä on joustoja, kuten etätyömahdollisuus. Isiä ja toista vanhempaa kannustetaan pitämään perhevapaita.

Toimintaohjeet häirintään ja syrjintään puuttumiseksi sekä niiden ennaltaehkäisemiseksi ovat tärkeä osa vastuullista työpaikkaa. THL:lla on otettu käyttöön toimintaohjeiden lisäksi turvallisempien tapahtumien periaatteet.

Tasa-arvon edistäminen ei ole mielipidekysymys, hyvän tahdon ele tai muoti-ilmiö

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on työpaikoille paitsi kannattavaa, myös lakiin kirjattu velvollisuus. Tasa-arvolaki velvoittaa jokaisen työnantajan edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä ehkäisemään syrjintää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja toimenpiteiden toteuttamisen selkänojana toimii tasa-arvosuunnitelma, jonka perustana on työpaikan tasa-arvon tilan selvitys ja palkkakartoitus. Lisäksi yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajia laatimaan yhdenvertaisuussuunnitelman.

Helposti käyttöön otettavia käytäntöjä tasa-arvon edistämiseksi työpaikoilla on koottu yhteen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -kehittämishankkeessa. Keinoja on koottu eri teemoista: tasa-arvoiset rekrytointikäytännöt ja työuralla eteneminen, sukupuolitietoinen viestintä, tasa-arvoinen palkkaus, häirintään ja syrjintään puuttuminen, työn, perheen ja muun yksityiselämän yhteensovittaminen sekä yhteistyön vahvistaminen työpaikkojen, koulujen ja oppilaitosten välillä.

Kirjoittajat: kehittämispäällikkö Mia Teräsaho ja suunnittelija Emmi Rantanen, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo -tiimi, THL. THL on yksi Oikotien Vastuullinen työpaikka -yhteisön asiantuntijakumppaneista.