Työllisyysnäkymät

Näin selviät lomautuksesta tai irtisanomisesta

Veikö korona työt? Et ole yksin. Tärkeintä kriisissä on arvioida tilanne, hyväksyä tunteensa ja laatia toimintastrategia tilanteesta selviämiseksi.

Korona on tehnyt lomautuksista ja irtisanomisista uuden normaalin. Huoli taloudellisesta ja henkisestä pärjäämisestä kuuluu MIELI Suomen Mielenterveysseura ry:n Kriisipuhelimessa ja -chateissa yhä useammin. Työntekijöiden lisäksi tukea kaipaavat yrittäjät, joilla on huoli yrityksensä kantokyvystä ja mahdollisen konkurssin seurauksista.

MIELI ry:n johtavan asiantuntijan ja asiantuntijalääkärin Meri Larivaaran mukaan poikkeava tilanne haastaa nyt kaikkia.

– Jos työ menee alta, ensireaktio on yleensä järkytys. Silloin on tärkeää rauhoitella itseään ja miettiä, mitä tilanne tarkoittaa omalla kohdalla: miten tilanne vaikuttaa talouteeni ja perhesuhteisiini ja millaisia tunteita se minussa herättää, Larivaara sanoo. 

Hyvä tapa tarkastella tunteita on kirjoittaa ne ulos. Oma ilmaisutapa voi olla lista piirros tai mindmap, jossa tunteita voi yhdistellä toisiinsa. Sen jälkeen niitä katsoa lempeästi ja hyväksyä ne omiksi kokemuksiksi. Vaikeassa tilanteessa ei ole tarpeen olla väkisin pirteä ja pärjäävä, vaan sen sijaan kehittää armollisuutta ja empaattisuutta itseä kohtaan.

Ulos talouden umpikujasta

Jos tulee irtisanotuksi tai taloudellinen tilanne on muuten tukala, on kriisin purkaminen hyvä aloittaa siitä.

–  Kartoita taloustilanteesi ja saatavilla olevat tuet ja maksujärjestelyt. Kun tämä on tehty, saat raamit todelliselle tilanteellesi ja voit alkaa miettiä sen mahdollisuuksia. Vaikka tilanne olisi vaikea, on tärkeää tehdä päätös, että selviydyn tästä. Se tarkoittaa, että mietin, miten kannattelen itseäni ja saan arjen toimimaan.

Kriisitilanteissa ihmiset käyttävät erilaisia selviytymisstrategioita. Yksi purkaa ahdistustaan liikuntaan, toinen hakee mahdollisemman paljon tietoa ja kolmas tarkastelee ongelmaa arvojen, aatteiden ja henkisyyden kautta.  Myös taiteellinen itseilmaisu tai muut luovat keinot, sosiaaliset suhteet ja tunteiden ilmaiseminen ovat monille tärkeitä selviytymisstrategioita.

Larivaaran mukaan parhaiten kriisissä pärjäävät ne, jotka käyttävät strategioita mahdollisimman monipuolisesti ja eri keinoja yhdistellen.

Tartu rutiineihin, älä kaaokseen

Lomautus tai irtisanominen koittelee usein omanarvontuntua ja voi saada olon tuntumaan tarpeettomalta tai hylätyltä. Jos selviytymisstrategiat ovat heikot, riski päihteiden käyttöön tai psyykkiseen oireiluun kasvaa.

Paras keino suojella itseään on pitää kiinni arjen rutiineista; nousta aamulla ylös, peseytyä ja pukeutua, syödä säännöllisesti ja pitää koti siistinä.

Larivaaran mukaan päivärytmin ei tarvitse imitoida työpäivää, vaan sitä voi myös myöhentää ja nauttia lepäämisen mahdollisuudesta. Iltapäivään nukkuminen ei kuitenkaan tee mielelle tai keholle hyvää.

– Rutiineilla on rauhoittava vaikutus. Ne luovat keholle rytmiä, joka kertoo omasta kykeneväisyydestä. Vaikeassa tilanteessa kannattaa pysähtyä miettimään, millaiset asiat tuottavat iloa. Liikunta, ulkoilu ja etenkin luonnossa liikkuminen lieventävät ahdistusta ja vahvistavat samalla yhteyttä muuhun maailmaan.

Lomautus antaa aikaa uudelle

Ylimääräisen ajan voi käyttää tarpeen mukaan lepoon tai tekemiseen. 

Lomautusjakso mahdollistaa innostumisen uudesta harrastuksesta, joka voi olla niin geokätköilyä kuin maalaustakin. Omaa ammattitaitoa voi kohentaa lukemalla oman alan kirjallisuutta tai vaikka harjoittelemalla uuden ohjelman käyttöä. Moni saa paljon mielihyvää vapaaehtoistyöstä ja muiden auttamisesta, mikä onnistuu esimerkiksi vapaaehtoisjärjestöjen kautta.

Parhaimmillaan lomautus- tai työttömyysjakso voi olla myös tärkeä mahdollisuus pysähtymiseen ja itsetutkiskeluun, vaikkei se siltä heti tuntuisikaan.  

Omien tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden tunnistamiseksi Larivaara neuvoo listaamaan, mikä itselle on tärkeää ja arvokasta. Kysymystä voi pohtia myös yhdessä ystävän tai läheisen kanssa tai hakea keskusteluun ulkopuolista apua.