Vastuullisuus

Monikulttuurisuus yritysten voimavarana

Helsingin seudun kauppakamari - Helsingforsregionens handelskammare ry

Vastuullinen työpaikka

Suomen työikäinen väestö kansainvälistyy kiihtyvällä tahdilla: työllisistä ulkomailla syntyneiden osuus on yli 7 prosenttia ja isoissa kaupungeissa ylitetään 10 prosenttia. Ennusteiden mukaan vieraskielisten työikäisten osuus tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa.

Samaa tahtia väestön kansainvälistymisen myötä myös Suomen työmarkkinat ja yritykset kansainvälistyvät ja monikulttuuristuvat. Yhä useammalla yrityksillä on henkilöstössään ulkomailla syntyneitä työntekijöitä, tai ne ovat esimerkiksi mukana ketjussa, jossa on ulkomaisia kumppaneita. Myös kotimarkkinoiden asiakaskunta kansainvälistyy.

Kansainvälinen ja monikulttuurinen tiimi voi olla yritykselle todellinen voimavara. Parhaimmillaan monikulttuurinen henkilöstö auttaa yrityksiä uusien toimintatapojen ja näkökulmien löytämisessä, laajentaa kontaktiverkostoja sekä edistää kansainvälistymistä ja uusien markkinoiden tunnistamista. Isoina etuina nousevat esiin myös positiiviset vaikutukset asiakastyytyväisyyteen, tuotekehitykseen ja kieliosaamisen.

Monikulttuurisuus vahvuudeksi työyhteisössä

Markkinoiden parhaiden tekijöiden rekrytoiminen ei kuitenkaan yksin takaa menestystä. Olennaista on tunnistaa keinot, joilla työntekijät, työyhteisö ja tiimit saadaan toimimaan yhdessä. Parhaiten toimiva työyhteisö syntyy avoimesta ja vastaanottavasta organisaatiokulttuurista ja johtamisesta, oli sitten kyseessä huipputeknologian alalla toimiva tiimi tai paikallinen supermarket. Ulkomaalaistaustaisen työntekijän laadukas perehdyttäminen, hyvä johtaminen sekä työyhteisön tuki nopeuttavat sopeutumista, kotoutumista ja oppimista.

Monelle työnantajalle ensimmäisen ulkomaalaisen työntekijän rekrytoiminen voi kuitenkin tuntua suurelta askeleelta. Kysymyksiä ja yllätyksiä saattavat aiheuttaa sopivien osaajien löytäminen ja erityisesti kolmansista maista tulevien työntekijöiden kohdalla oleskelulupiin liittyvä byrokratia. Lisäksi oman organisaation käytäntöjen ja prosessien vastaanottavuutta voi joutua tarkastelemaan uudesta näkökulmasta ensimmäistä ulkomaalaista työntekijää rekrytoitaessa. Onneksi apua ja tukea on saatavilla näihin kaikkiin kysymyksiin.

Työkaluja monikansalliseen rekrytointiin

Tukeakseen yritysten valmiuksia rekrytoida ja johtaa kansainvälisiä osaajia, Helsingin seudun kauppakamari ja Business Finland ovat kehittäneet työkalun, jonka avulla yritys voi kartoittaa oman organisaationsa valmiuksia rekrytoida ulkomaalaisia työntekijöitä ja toimia monikulttuurisessa työyhteisössä. Työkalu luotaa organisaation prosesseja ja käytäntöjä erityisesti strategian, rekrytoinnin, perehdyttämisen, johtamisen ja viestinnän näkökulmista. Lopputulemana yritys saa organisaationsa tilaa kuvaavaan profiilin sekä suosituksia seuraaviksi askeliksi tiellä kohti sisäistä kansainvälistymistä. Työkalu lanseerataan helmikuun lopussa, ja se on kaikkien yritysten käytettävissä maksutta.

Lisäksi kannustaakseen ja tukeakseen yrityksiä kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa Helsingin seudun kauppakamari järjestää Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan, jossa tuodaan esiin hyviä kokemuksia ja yritystarinoita siitä, miten monikulttuurinen tiimi on edistänyt liiketoimintaa ja tuonut kasvua työyhteisöön.

Hyvien kokemusten ja käytäntöjen jakaminen voi rohkaista muita työnantajia ja yrityksiä ottamaan ensimmäisen askeleen kansainvälisten osaajien rekrytoinnissa. Haastankin sinun yrityksesi osallistumaan kampanjaan ja kertomaan oman tarinasi!

 

Kirjoittaja Satu Salonen toimii Helsingin seudun kauppakamarilla Talent Managerina.