Työnantajakuva

Lue tästä Rekrytoinnin parhaat 2019 -tilaisuuden pääpointit

14.10.2019 klo 16:21

Oikotie palkitsi vuoden parhaat rekrytointiteot 10.10.2019 Teatteri Forumissa Helsingissä. Teemana oli vastuullisuus. Listasimme tilaisuuden pääpointit.

Mikä Rekrytoinnin parhaat?

20-vuotisjuhlaansa viettävä Oikotie on järjestänyt kaksi kertaa Rekrytoinnin parhaat -tilaisuuden, jossa palkitaan vuoden merkittävimmät rekrytointiteot. Vastuullisuus, merkityksellisyys ja kehittyvä työelämä olivat vahvasti esillä tilaisuuden puheenvuoroissa.

1. Työnantajakuvan merkitys työnhaussa

Työnantajakuvan merkitys työnhaussa kasvaa edelleen. Vahva yrityskulttuuri ja arvot kiinnostavat työnhakijaa yhä enemmän. Vapaus, vastuu ja luottamus mahdollistavat joustavat tavat työskennellä. Työ on vain osa elämää – eli työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on tärkeää – osa yrityskulttuuria. Inhimillinen, ihmisläheinen johtaminen on avainasemassa. Kun henkilöstö voi hyvin, myös asiakkaat voivat hyvin. Tyytyväinen, aidosti hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä henkilöstöpolitiikka luovat parasta mahdollista työnantajakuvaa.

2. Muuttuva työelämä

Työelämä on muutosmatkalla: digitalisaatio, automatisaatio ja tekoäly tulevat vaikuttamaan yhä suuremmassa roolissa työelämässä. Tämän myötä osa matemaattisesti mallinnettavista työtehtävistä siirtyy koneiden tehtäväksi. Samalla ihmiset tarvitsevat enenevissä määrin uusia, inhimillisiä työelämätaitoja, kuten empatia ja tunneäly, luova ongelmanratkaisu, vuorovaikutustaidot.

Kolme tulevaisuuden tutkimuksessa tunnistettua trendiä, jotka kannattaa huomioida:

 1. Työn muodot moninaistuvat, keikka- ja projektiluonteinen työ lisääntyvät. On hyvä miettiä, miten mahdollistetaan ihmisten itseohjautuvuus, miten sitoutetaan parhaat tekijät, miten yrityksen toimintakulttuuri tukee itseohjautuvuutta ja miten siitä kerrotaan rekrytointitilanteissa ulospäin?
 2. Vuorovaikutustaidot nousevat keskiöön. On panostettava palautekulttuuriin ja tiedonjakokäytäntöihin talon sisällä.
 3. Työn merkitys nousee arvoon arvaamattomaan. On hyvä miettiä, osaammeko kertoa omaa toimintaamme suuremman merkityksen johon työmme kytkeytyy?

3. Luottamuksen rakentaminen käynnistyy rekrytoinnista

Luottamuksen rakentaminen alkaa jo rekrytoinnista. Työnhakija haluaa hakeutua ja sitoutua merkitystä tarjoaviin yrityksiin. Lisäksi työntekijät onnistuvat ja voivat parhaiten merkityksen tarjoavissa yrityksissä. Sisäinen voima ja motivaatio ovat avainasemassa. Työn imu ja aito innostus palvelevat työntekijää ja työnantajaa.

Ihmisellä on neljä psykologista perustarvetta:

 1. Vapaaehtoisuus
 2. Kyvykkyys
 3. Yhteisöllisyys
 4. Hyvän tekeminen

Työnantaja voi tukea näitä perustarpeita tarjoamalla kiinnostavia, motivoivia työtehtäviä ja tilaa itsensä toteuttamiseen. Samalla kannattaa tukea yksilön kasvua ja osaamisen kehittymistä. Yhteisöllisessä työpaikassa osoitetaan ihmisille, että heistä välitetään. Hyvän tekeminen onnistuu jokaiselta. Työyhteisöön pitää luoda mahdollisuudet tehdä hyvää yhdessä.

Elämän merkitys = tekee itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itsestään merkityksellisen toisille ihmisille.

Yhteiskunnallisesti merkittävä Vastuullinen työnantaja

Tilaisuudessa lanseerattiin myös Suomen suurimman työnantajakuvan kehittäjän Oikotie Työpaikkojen Vastuullinen työnantaja -kampanja, jonka tarkoituksena on tuoda esiin, että jokaisella on oikeus vastuulliseen työantajaan.

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan rinnalle noussut, uusi ja yhteiskunnallisesti tärkeä hanke on Suomen suurin vastuullisuuskampanja.

Työelämän täytyy kehittyä ja nyt jos koskaan eletään eettisten valintojen aikaa. Jokaisella on oikeus vastuulliseen työnantajaan. Oikotie haluaa kampanjallaan haastaa työnantajia keskustelemaan vastuullisuudesta läpi vuoden, kertomaan tarinoita ja kokemuksia vastuullisuudesta työpaikoilla.

Vastuullisen työnantajan 6 periaatetta:

 1. Syrjimättömyys ja tasa-arvo
 2. Joustaminen ja työelämän tasapaino
 3. Esimiestyöhön panostaminen
 4. Työn sisältö ja merkitys
 5. Kohtuullinen ja oikeudenmukainen palkkaus
 6. Hyvä hakijakokemus

Katso Rekrytoinnin parhaat 2019 -palkitut tästä