Vastuullisuus

Ihmisten oikeudenmukainen kohtelu tarkoittaa ihmisten erilaisuuden huomioimista  

Mitä englanninkielinen termi ”equity” oikeastaan tarkoittaa ja miksi se on tärkeää rekrytoinnissa?

Yleinen harhaluulo työpaikkojen tai ylipäätään yhteiskunnan monimuotoisuudesta on, että kyse on "värisokeudesta". Värisokeus tarkoittaa monimuotoisuus asiayhteydessä sitä, että ajattelemme, että olemme kaikki samanlaisia ja siksi kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla. Koska se on ainoa reilu tapa toimia, eikö niin? Tosiasia on, että ihmiset ovat erilaisia. Meillä on erilaiset lähtökohdat, erilaiset taustat, kokemukset, kyvyt, mahdollisuudet ja tarpeet ja siksi tasavertainen kohtelu tarkoittaa itse asiassa sitä, että ihmisiä kohdellaan eri tavalla.

Jos sinulla on kaksi tervettä jalkaa, joilla voit kävellä, sinulla on eittämättä erilaiset lähtökohdat ja kokemukset kuin pyörätuolissa istuvalla. Mies ei koskaan täysin ymmärrä, mitä raskaaksi tuleminen tarkoittaa. Ja jos kuulut yhteiskunnan vähemmistöön, sinulla on erilaisia kokemuksia kuin enemmistöön kuuluvilla. Me olemme erilaisia. Ja erilaisuus on hyvästä! Se antaa meille uusia näkökulmia ja ideoita ja tekee meistä innovatiivisempia. 

Mutta se vaikuttaa myös rekrytointiprosessiin. Ja tässä kohtaa termi "equity" astuu mukaan kuvioihin. Sanaa ei ole helppo kääntää suoraan suomeksi. Se ei tarkoita samaa asiaa kuin tasa-arvo (equality), vaan pikemminkin "yhtäläisiä mahdollisuuksia". 

Lue myös: Sanavalinnoilla on merkitystä - muistilista inklusiivisemman rekrytointi-ilmoituksen kirjoittamiseen. 

Mitä englanninkielinen termi ”equity” oikeastaan tarkoittaa ja miksi se on tärkeää rekrytoinnissa?

Jos kysyt asiaa tekstirobotilta, saat vastaukseksi jotakuinkin tämän kaltaisen vastauksen:
"Tasavertaisuus" (equity) tarkoittaa oikeudenmukaisen kohtelun periaatetta, jonka mukaan kaikilla yksilöillä on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä taustasta tai identiteetistä riippumatta. Toisin kuin tasa-arvossa, jossa keskitytään kohtelemaan kaikkia tasapuolisesti, tasavertaisuudessa tunnustetaan erilaiset tarpeet ja olosuhteet sen varmistamiseksi, että kaikilla on samat mahdollisuudet ja resurssit.

Rekrytoinnin yhteydessä tasavertaisuus tarkoittaa esteiden poistamista ja osallistavan prosessin luomista, joka antaa erilaisille hakijoille yhtäläiset mahdollisuudet kilpailla työpaikasta. 

Listasimme muutamia esimerkkejä siitä, miten tasavertaisuutta voidaan edistää:

  • Keskity ensisijaisesti taitoihin. Ottamalla käyttöön selkeät, objektiiviset kriteerit hakijoiden arvioimiseksi, kuten taidot, kokemus ja pätevyys, voit varmistaa, että kaikki hakijat arvioidaan oikeudenmukaisesti henkilökohtaisista ominaisuuksista tai taustasta riippumatta.
  • Tarjoa hakijoille, joilla on tarvetta mukauttamiselle, erillinen haastattelu tätä varten. Jotta haastattelussa voidaan käsitellä taitoja ja pätevyyttä.
  • Tarjoa kaikille hakijoille mahdollisuus (ei pakote) suorittaa ensimmäinen haastattelu videon välityksellä.
  • Tee tilasta turvallinen. Kysy avoimia, laajoja kysymyksiä, joiden avulla hakija voi kertoa kokemuksistaan laaja-alaisesti. Vältä suljettuja ja johdattelevia kysymyksiä. Kaikkien hakijoiden tulisi tuntea itsensä riittävänitsevarmoiksi osoittaakseen, miksi he ovat sopivia tehtävään.  

Haluatko tietää lisää siitä, miten voit luoda osallistavamman hakijamatkan kaikille? Lue 7 periaatetta inklusiivisempaan rekrytointiin  täältä.

Lue myös: Schibstedin DIB-johtajan Sumeet Singh Patpatian vinkit osallistavampaan rekrytointiin