(Removed from publishing)

Työmarkkinalakimies
KT Kuntatyönantajat

Original publication date 4.6.2019

KT Kuntatyönantajat hakee yleisten palvelussuhdeasioiden vastuualueelle vakinaiseen työsuhteeseen

TYÖMARKKINALAKIMIESTÄ

Tehtävään kuuluvat

 • kuntatyönantajien neuvonta ja ohjeistaminen
 • kunta-alan henkilöstöä koskevaan neuvottelutoimintaan osallistuminen
 • luennointi erilaisissa koulutus- ja informaatiotilaisuuksissa
 • kolmikantaiseen lainsäädäntövalmisteluun osallistuminen
 • riita-asioiden hoitaminen ja asianajotehtävät tuomioistuimessa

Edellytämme

 • oikeustieteen maisterin tutkintoa
 • yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä paineensietokykyä
 • aloitekykyä, itsenäistä ja palveluhenkistä työotetta
 • osaamista ja halua perehtyä työlainsäädäntöön sekä eri sopimusaloihin

Lisäansioina pidämme

 • perehtyneisyyttä alan työ- ja virkaehtosopimuksiin
 • työmarkkinajärjestelmän ja kunnallishallinnon tuntemusta
 • asianajokokemusta

Tarjoamme

 • monipuolisen ja haasteellisen tehtäväalueen
 • näköalapaikan valtakunnalliseen työnantajaedunvalvontaan ja työmarkkinatoimintaan
 • kilpailukykyiset työsuhteen ehdot

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään viimeistään 17.6.2019 kuluessa sähköpostilla osoitteeseen ktrekry@kt.fi. Hakemukseen ja sähköpostin otsikkokenttään merkintä ”Työmarkkinalakimies”.

Tiedustelut puhelimitse: vt. neuvottelupäällikkö Anne Kiiski, p. 050 414 0718.

www.kt.fi