(Removed from publishing)

Barnträdgårdslärare/Föreståndare - Espoo
Föreningen Folkhälsan i Hagalund Rf

Original publication date 29.4.2019
Folkhälsan i Hagalund rf:s daghem är ett omtyckt litet svenskspråkigt privat daghem med varm och mysig atmosfär. Vi inriktar oss på friskvård och rör mycket på oss under dagarna. Barngruppen består av max 20 barn i åldrarna ett till fem år. Personalen består av två barnträdgårdslärare och en barnskötare. Under dagarna delas barnen in i mindre grupper för att vi ska kunna ge en ålders- och kunskapsanpassad pedagogik. Smågruppsverksamhet innebär en barncentrerad, individuell och språkstimulerande vardag.

Folkhälsan i Hagalund rf:s daghem i Norra Hagalund, Esbo söker nu i samarbete med Eilakaisla en lärare inom småbarnspedagogik/Föreståndare för daghemmet för fast anställning.
Vi söker en driven svenskspråkig barnträdgårdslärare med intresse att leda och utveckla ett litet daghem. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, engagemang, flexibilitet, livsglädje och humor.

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). 

Vi tillämpar lönesättning jämförbar med AVAINTA dock med förhandlingsmöjlighet. Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön och möjlighet att påverka verksamheten i ett litet privat daghem.
Tillägssupgifter ges av Eilakaisla rekryteringskonsult Riikka Ristimäki från vecka 19 framåt tel. 0400 270 886.
Skicka din ansökan med lönekrav så fort som möjligt på Eilakaisla websida kaislanet.eilakaisla.fi. Ansökan skall innehålla personlig presentation, CV och kopior av intyg gällande behörighet. Den som anställs skall uppvisa ett utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen