Kesätyön aloitus

Mitkä ovat kesätyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet?

Vastuullinen työpaikka

Mitä on hyvä muistaa ennen kesätyön alkua ja kesätöissä? Kokosimme vinkit kesätyöntekijöiden tärkeimmistä oikeuksista ja velvollisuuksista. 

Työsopimus on hyvä tehdä kirjallisena.

Työsopimus on tärkeä dokumentti, josta selviää kaikki työsuhdetta koskevat asiat ja se voidaan tehdä joko suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimus tulisi solmia ennen työsuhteen alkua ja vaikka suullinen työsopimus onkin pätevä, kannattaa työsopimus solmia aina kirjallisesti, jolloin työsuhdetta koskeviin seikkoihin on helppo palata myöhemmin. Työsopimuksessa sovitaan työajasta, työtehtävistä, työsuhteen kestosta, mahdollisesta koeajasta, irtisanomisajasta sekä palkkauksesta. Lisätietoa saat alalla käytössä olevasta työehtosopimuksesta. On olemassa aloja, joilla ei ole omaa voimassa olevaa työehtosopimusta. Työhön liittyvät lait pätevät kuitenkin kaikkialla. Käy aina huolella lopullinen työsopimus läpi ja kysy esihenkilöltä, mikäli et ymmärrä jotain kohtaa. Työsopimusta ei myöskään ole pakko allekirjoittaa heti, voit pyytää sen luettavaksi kotiin.

Työaika vaihtelee eri aloilla.

Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Useilla aloilla se on kuitenkin vähemmän. Ylitöitä saa teettää vain työntekijän suostumuksella. Omin päin ylitöitä ei kuitenkaan kannata tehdä, vaan niistä tulee sopia erikseen, jotta niistä maksetaan asiaan kuuluva korvaus. Sovi myös mahdollisesta etätyömahdollisuudesta erikseen työnantajasi kanssa.

Vaadi perehdytystä ja säännöllistä palautetta.

Perehdytysvaiheessa kerrotaan työpaikan pelisäännöt. Heti alussa on saatava myös koulutusta työpaikan turvallisuudesta. Hyvä työnantaja perehdyttää työhön automaattisesti ja nimeää kesätyöntekijälle ohjaajan. Työnantajalta voit pyytää palautetta työstä. Muista myös itse antaa palautetta työnantajallesi. Hyvä työnantaja ja hyvät työkaverit kohtelevat kesätyöntekijää tasavertaisena kollegana.

Toimita työnantajalle tarvittavat dokumentit.

Toimita työnantajalle verokortti, henkilötietosi ja tilinumerosi heti työsuhteen alussa. Tarkista palkkapäivän jälkeen, onko kaikki korvaukset maksettu oikein. Esimerkiksi sunnuntailisät, ylityöt ja vuorolisät ilmoitetaan palkkalaskelmassa erikseen. Lomakorvaus kuuluu myös kesätyöntekijälle. Hyvä työntekijä noudattaa ohjeita ja sopimuksia, on ajoissa paikalla, käyttäytyy kunnolla sekä jakaa myös omia ideoita. Kesätyöntekijälle maksetaan palkkaa työn vaatimusten ja kokemuksen perusteella. Käytössä olevan palkkataulukon löydät työehtosopimuksesta, jos sellainen on alalla olemassa. Oikotien palkkavertailu antaa suuntaa siitä, mitä muut samalla alalla tienaavat. Muista kuitenkin, että työkokemuksen määrä vaikuttaa palkkaan.

Älä jää yksin ongelmiesi kanssa.

Hyvä työntekijä noudattaa ohjeita ja sopimuksia, on ajoissa paikalla, käyttäytyy kunnolla sekä jakaa myös omia ideoita. Työntekijänä keskeisiä velvollisuuksiasi ovat huolellisuus- ja lojaliteettivelvoite sekä salassapitovelvollisuus. Ongelmatilanteissa ota matalalla kynnyksellä yhteyttä esihenkilöön. Älä jää yksin ongelmiesi kanssa. Mikäli asia ei selviä, ota yhteyttä työpaikan työsuojeluvaltuutettuun. Sosiaalinen media ei yleensä ole oikea paikka ongelmien käsittelyyn.

Työtodistus on kesätyöntekijän oikeus.

Työntekijällä on oikeus saada kesätyön päättyessä työtodistus. Vaikka vastuullinen työnantaja huolehtii kesätyöntekijän työsuhteeseen liittyvistä velvollisuuksista, on hyvä tietää millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota työsuhteen päättyessä ja tarkastaa itse, että kaikki on hoidettu kuten pitääkin. Jos haluat työtodistukseen arvion työstäsi, pyydä sitä erikseen. Kannattaa keskustella esihenkilösi kanssa siitä, kuvataanko työtehtäväsi laajasti tai suppeasti työtodistukseen. Automaattisesti arviota ei kirjoiteta.