Kesätyöntekijälle

Vuoden vastuullisimmat kesätyönantajat 2020 korostavat kesätyöntekijöiden merkitystä

Vastuullinen työpaikka

Kesätyöntekijät pääsivät ääneen arvioidessaan vuoden 2020 vastuullisimmiksi yrityksiksi Pohjois-Karjalan Osuuskaupan, Keskinäisen työeläkeyhtiö Varman sekä Alfa Laval Aalborg Oy:n.

Toiselle sijalle ylsivät LähiTapiola, Efora Oy sekä Kiinteistö Oy M2-Kodit, kolmanneksi Metsähallitus, Metroauto Oy sekä Sucros Oy.

Valintaan vaikuttivat reilut 6400 kesätyöntekijää, jotka vastasivat anonyymisti Vastuullinen kesäduuni 2020- tutkimukseen. Työnantajia arvioitiin muun muassa työnhakuprosessin, perehdytyksen, työtehtävien mielekkyyden ja tasapuolisuuden perusteella. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö IROResearch.

Kesätyöntekijöihin panostus näkyy tuloksissa

Yli tuhannen työntekijän yritysten sarjan voittaneen Pohjois-Karjalan Osuuskaupan henkilöstöjohtaja Mika-Jussi Mononen kuvailee voiton olleen todella positiivinen yllätys.

– Olen todella tyytyväinen, että olemme onnistuneet tarjoamaan näin hyvän kokemuksen meillä olleille kesätyöntekijöille. Heidän merkityksensä meille on ollut ihan huikea! Kesätyöntekijät ovat mahdollistaneet esimerkiksi kesälomien sujuvan pyörimisen.

Myös suurten sarjan voittaneen Keskinäinen työeläkeyhtiö Varman HRD-päällikkö Pauliina Heiskanen korostaa kesätyöntekijöiden merkitystä organisaatiolle.

– Kesätyöntekijät tuovat ihanan, virkistävän tuulahduksen arkeemme joka kevät ja saamme arvokasta palautetta, mitkä asiat meillä toimivat nuoren, työuran alussa olevan henkilön näkökulmasta hyvin ja missä taas on petrattavaa. Moni kesätyöntekijöistä jatkaa tuntitöissä opintojen ohella syksyllä, joten saamme heistä tärkeä lisän joukkoomme usein pidemmäksikin aikaa. Heiskanen kertoo.

Varmalla kesätöissä ollut Julia Kilpi kehuu kesätyökokemuksensa olleen kaikin puolin onnistunut:

– Hyvä perehdytys ja yhteenkuuluvuuden tunne oman tiimin kanssa teki kesätyökokemuksesta erinomaisen.

Pienten ja keskisuurten yritysten voittaja Alfa Laval Aalborg Oy on menestynyt kisassa myös aikaisempina vuosina. Tänä vuonna kesätyökäytäntöön tehtiin kuitenkin pientä viilausta edellisistä vuosista:

– Olemme olleet mukana kampanjassa jo useamman vuoden ja sijoittuneet aina viiden parhaan joukkoon. Teemme pitkäjänteisesti töitä, jotta varmistamme kesätyöntekijöiden pääsevän osaksi tiimiä ja viihtyvän. Ainoa muutos edellisten vuosien käytäntöön on, että kaikkien kesätyöntekijöiden kanssa käytiin tänä vuonna kesän puolivälissä seurantapalaveri HR:n toimesta. Tällöin työntekijöiden antamaan mahdolliseen palautteeseen kerkeää työnantajan puolesta vielä reagoida. Jokaiselle kesätyöntekijälle kannattaa valita mentori, joka pitää huolen työhön perehdyttämisestä. Mentoriksi ei kuitenkaan kannata valita kaikista kiireisintä esimiestä, vinkkaa Alfa Laval Aalborg Oy:n HR-Managerina toimiva Sirkka Berglund-Palmo.

Myös kolmanneksi suurten sarjassa sijoittuneen Metroauton hr-asiantuntija Laura Nadif uskoo hyvän perehdytyksen ja selkeän viestinnän voimaan.

– Meillä jokaiselle kesätyöntekijälle nimettiin työpaikkaohjaaja, joka vastasi kesätyöntekijän perehdytyksestä. Viestintää puolestaan tapahtui palaverien sekä sähköpostien ohella videoviestein. Olemme havainneet viime aikoina, että lyhyet muutaman minuutin videot ovat tehokas tapa viestiä yksittäisistä asioista.

Kesätyöntekijöiden potentiaalia kannattaa vaalia

1000Plus-sarjassa toiseksi sijoittuneen LähiTapiolan henkilöstöjohtaja Tomi Sinisaari kertoo yrityksen panostavan työntekijöihinsä, ovat he sitten kausityöntekijöitä tai vakinaisessa työsuhteessa.

– Meille kesätyöntekijät ovat elämänturvaajia kuten muutkin työntekijämme, joten heitä ei pidä kohdella vain kesätuuraajina. He toteuttavat yrityksen missiota yhtä lailla siinä missä muutkin.

LähiTapiolan henkilöstöasiantuntija Riina Hakulinen kannustaa yrityksiä hyödyntämään kesätyöntekijöiden tarjoaman potentiaalin.

– Kesätyöntekijöihin kannattaa panostaa ja kuunnella heitä, sillä näin saadaan hyviä ideoita niin kulttuurin kuin prosessien ja toimintamallien kehittämiseen. Kesätyöntekijät katsovat asioita uudella tavalla ja siitä kannattaa oppia! Me puolestaan haluamme luoda kesätyöntekijöille mahdollisimman hyvän kokemuksen ottaen huomioon, että juuri tämä työ voi olla ensikosketus työelämään.

– Kesätyöllä voi olla ratkaiseva merkitys henkilön uravalintaan ja ylipäänsä käsitykseen työelämästä, Metsähallituksen henkilöstöjohtaja Terhi Vires toteaa.

Kunnollista perehdytystä ja mielekkäitä työtehtäviä

Toiseksi suurten yritysten sarjassa sijoittunut Efora Oy palkkasi tänä kesänä 84 kesätyöntekijää. Efora Oy:n henkilöstöasiantuntija Tiina Mutala kertoo yrityksen panostaneen kesätyöntekijöitä rekrytoitaessa toimivaan rekrytointiprosessiin, selkeään viestintään sekä mielekkäiden työtehtävien tarjoamiseen hyvän perehdytyksen tukemana. Opiskelijat on esimerkiksi pyritty työllistämään opintojaan vastaaviin tehtäviin, jotta työ tukisi kehityskaarta myös kesän jälkeen.

– Iso osa Eforan kesätyöntekijöistä on opiskelijoita tai muuten uransa alkuvaiheilla olevia. Meille on tärkeää huomioida tämä niin, että kesätöissä voi hyödyntää aiempia tietoja ja taitojaan, ja että työ tukee ammatillista kehittymistä.

Mutta mikä on mahtanut vaikuttaa kilpailumenestykseen?

– Näkisin, että kokonaisuutena hyvin ja laadukkaasti hoidettu kesätyöntekijöiden rekrytointiprosessi aina ilmoitusten julkaisusta kesätyöntekijän viimeiseen kesätyöpäivään heijastuu tuloksissa. Panostamme muun muassa siihen, että kaikki viestintä kesätyöpaikoista on totuudenmukaista ja selkeää, kohderyhmälle sopivaa. Tuolloin meille jo alun alkujaan hakee ja lopulta valikoituu niin sanottuja täydellisiä mätchejä, Mutala kertoo.

– Panostamme joka vuosi kesätyöntekijöiden hyvään perehdytykseen. Tänä vuonna henkilöstömme oli enimmäkseen etätöissä koronapandemian vuoksi, mutta emme silti tinkineet perehdytyksen laadussa. Uskomme, että kesätyöntekijät arvostavat sitä, että heitä kohdellaan työyhteisön tasavertaisina jäseninä ja että he saavat tehdä ihan oikeita töitä. Heillä on paljon hyviä ideoita, joita kannattaa kuunnella. Työnantajan pitää myös pitää lupauksensa ja toimia kaikin tavoin luottamuksen arvoisesti, sanoo Kiinteistö Oy M2 kotien hr-asiantuntija Anu Ellwood.