Kesätyötarinat

Vuoden kesätyöntekijä on Anniina Marttila Pohjois-Karjalan Osuuskaupasta

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

Vastuullinen työpaikka

Oikotie Työpaikat ja Vastuullinen kesäduuni palkitsee vuosittain Vuoden kesätyöntekijän. Tänä vuonna voittajan valitsi yksi Oikotien vastuullisuusyhteisön pääkumppaneista Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Voittajan valitseminen oli tänä vuonna erityisen haastavaa, sillä erinomaisia ehdokkaita oli yhteensä 51. Vuoden kesätyöntekijä 2023 Anniina Marttila erottui kuitenkin tästä joukosta edukseen hänen kesätyöstään saaman poikkeuksellisen upean palautteen perusteella.

– Pohjois-Karjalan Osuuskaupan eli PKO:n perustehtävä on tehdä Pohjois-Karjalasta entistä parempi paikka elää, ja kesätyöllistäminen on näkyvin vastuullisuustekomme. Täksi kesäksi palkkasimme 13 kunnan ja kaupungin alueelle Pohjois-Karjalaan yhteensä 1 100 kesätyöntekijää, joista 130 paikkaa oli varattu erityisnuorille ohjaajineen. Kesätyöllistäminen on osaltaan myös syrjäytymisen vastaista työtä, koska erityisnuorten palkkaamisen lisäksi olemme kutsuneet nuoria kesätyöhaastatteluihin myös sosiaalisin perustein, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

Anniina Marttila työskenteli PKO:ssa kesällä 2023 erityisnuorten ohjaajana ABC Marjalassa. PKO palkkasi 11 erityisnuorten ohjaajaa varmistamaan sen, että myös ne nuoret, keillä on vahva tuen tarve ja työskentely ilman henkilökohtaista ohjaajaa ei onnistu, saivat mahdollisuuden kesätyöhön. Anniina sai kesätyöjaksostaan erittäin hyvää palautetta sekä erityisnuoren vanhemmalta että yksikön esihenkilöltä. 

– Anniina Marttila oli juuri oikea henkilö kyseiseen pestiin. Hänen viikon perehdytyksensä sujui oikein mallikkaasti ja hän sisäisti asiat todella hyvin. Nuorten ohjaus sujui upeasti. Ohjatessa Anniina oli todella rauhallinen, perehdytti nuorta todella hyvin, kuunteli ja näytti esimerkkiä. Nuorilta saatu palaute oli todella positiivista, liikennemyymäläpäällikkö Arto Pölönen kertoo. 

Kysyttäessä vuoden kesätyöntekijän omia ensifiiliksiä tunnustuksesta, hän nostaa heti kesätyön merkityksellisyyden vahvasti esiin. 

Koen, että erityisnuorten ohjaajan työ on merkityksellistä ja siksi tunnustuksen saaminen tuntuu erityisen hyvältä.

–  Palkitsevinta oli nähdä, miten nuoret kehittyivät kesätöissä ja se kun huomasin, että omalla ohjaustyölläni oli merkitystä, Marttila kertoo. ​​​​​

Kesätyön merkitys erityisnuoren tulevaisuudelle 

Anniinan ohjaaman erityisnuoren vanhemman PKO:lle antama palaute oli merkittävä syy sille, että Anniinaa päätettiin ehdottaa vuoden kesätyöntekijäksi. Vanhempien mukaan erityisnuoren kesätyö sujui paljon paremmin, kuin mitä he ikinä uskalsivat edes odottaa. 

– Ensimmäisenä päivänä nuori kotiutui hyväntuulisena ja kertoi työskennelleensä päivän kivan aikuisen kanssa työparina, joka oli koko ajan neuvonut hommissa. Työt jatkuivat sen jälkeen itsenäisemmin, mutta nuori oli saanut aina hyvin apua ja ohjeita Anniinalta, kun oli niitä tarvinnut. Työjakson lopuksi nuori oli tarmoa täynnä ja selvästi tyytyväinen kesätyöjaksoonsa, kun oli saanut onnistumisen kokemuksia työtehtävissä, kertoo erityisnuoren vanhempi. 

Kaikista parasta vanhempien mielestä oli, että nuori koki, että ABC:n kaltainen työympäristö voisi kiinnostaa tulevaisuuden ammattinakin ja nuori pääsi monipuolisesti kokeilemaan eri tehtäviä kesätyön aikana. Kaupan puolella nuori oli osannut mielestään tehdä töitä ja myös ravintolapuoli oli alkanut kiinnostamaan enemmänkin.

– Haluan kiittää lämpimästi Marjalan ABC:n työntekijöitä ja PKO:ta, kun mahdollistatte näitä kesätyökokemuksia myös  erityisnuorille. Olette selvästi onnistuneet ohjaamisessa ja erityisnuorten huomioimisessa! Esimerkiksi hakuprosessissa arvostin hirveästi sitä, ettei meidän nuori tarvinnut osallistua ryhmähaastatteluihin, joissa ei todennäköisesti olisi saanut sanottua sanaakaan, kiittelee erityisnuoren vanhempi.

Anniina nousi esiin 51 ehdokkaan joukosta

Vuoden kesätyöntekijän valinneen Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan ehdokkaiden taso oli tänä vuonna jopa poikkeuksellisen kova. Tämän vuoden valinnassa korostui kesätyön moninaisuus ja yrityksen vastuullisuus kesätyön tarjoamisessa.

Meidät vakuutti ennen kaikkea Anniinan kesätyössään ohjaamien erityisnuorten vanhempien antama palaute.

– Kesätyössä on tärkeää, että nuoret saavat onnistumisen kokemuksia. Parhaimmillaan kesätyö auttaa nuoria löytämään unelmia omasta urastaan. Anniina on omassa kesätyössään pystynyt antamaan erityisnuorille näitä kokemuksia, ja se on aivan korvaamattoman arvokasta. Esihenkilön palaute upeasti sujuneesta erityisnuorten ohjaamisesta vahvisti sitä, että Anniina on oikea henkilö vuoden kesätyöntekijäksi, perustelee valinnan tehneen Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Broman

 

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa tukee erityisnuorten työllistymistä avustajien avulla

PKO palkkasi jo viime vuonna ensimmäistä kertaa ikinä viisi erityisnuorten ohjaajaa. Anniinan saama tunnustus on myös hieno tunnustus PKO:n pitkäjänteiselle työlle. 

– PKO on yli 15 vuoden ajan tarjonnut työtä erityistä tukea tarvitseville ja kehitysvammaisille nuorille sekä kutsunut kesätyöhaastatteluihin nuoria sosiaalisin perustein. Monimuotoinen ja suvaitsevainen työyhteisö on meille tärkeä arvo, PKO:n henkilöstöjohtaja Mika-Jussi Mononen korostaa.

Nykyään lähes jokaisessa toimipaikassa on vähintään yksi koulutettu työpaikkaohjaaja, jolla on ymmärrystä siitä, mitä pitää ottaa huomioon erityisnuorten kanssa työskentelyssä. PKO:n toiminta erityisnuorten palkkaamiseksi palkittiinkin viime vuonna 2022 vuoden kesätyökäytännöksi. Lue lisää tunnustuksesta täältä

PKO