Työhyvinvointi

Välinpitämättömyys työpaikalla

Oletko kokenut välinpitämättömyyttä työpaikalla? Oletko itse ollut välinpitämätön toisia kohtaan?

Välinpitämättömyys on yksi vahvimmista työhön vaikuttavista tunteista. Välinpitämättömyys on usein seurausta turhautumisesta ja kyllästymisen tunteesta. Turhautuminen syntyy pettymyksistä, jotka voivat kohdistua omaan tai toisten ihmisten toimintaan, työyhteisöön, työnantajayritykseen tai itse työn sisältöön ja sen tekemiseen.

Välinpitämätön ihminen ei koe työtään eikä itseään tärkeäksi. On  toki normaalia, että kuka tahansa voi välillä olla työhönsä ja työpaikkaansa turhautunut. Mikäli turhautuminen on jatkuvaa, on syytä huolestua. Turhautumisen taustalla on useimmiten toisiin ihmisiin liittyvät tekijät. Turhautuneen ihmisen saavutuksia on mahdollisesti vähätelty tai häntä on kohdeltu huonosti. Tämä on helposti kierre, joka jatkuu.

Turhautunutta ihmistä voidaan vältellä työpaikalla, koska häneen ei saada kunnollista yhteyttä. Välinpitämättömyys ei välttämättä näy ulospäin, mutta se voi tulla esille esimerkiksi vastuun välttämisenä ja aneemisena innottomuutena. Tämä lisää huonoa tuulta ja eripuraa työyhteisöön, jolloin kaikki alkavat voida huonosti.

Voiko välinpitämättömyys olla sisäsyntyistä?

Sisäsyntyisesti välinpitämätön ihminen ei koe vastuuta itsestään ja muista samalla tavalla kuin välittävä ihminen. Saattaa vaikuttaa siltä, että henkilö on laiska ja hutiloiva. Voi myös olla, että henkilö ei ole sisäistänyt tehtäväänsä, ja asiaa voisi helpottaa parempi opastaminen ja työhön perehdyttäminen.

Pääsääntöisesti ihminen haluaa kantaa aina vastuunsa, mutta tämä edellyttää että hän on sisäistänyt ja ymmärtänyt vastuualueensa. Vastuun hahmottamista voivat vaikeuttaa myös muut ongelmat, kuten haasteet kotielämässä ja terveydessä.

Esimies on tärkeä tuki

Esimies on alaiselle tärkeä tukipilari. Hän voi vaikuttaa siihen, miten työntekijä kokee saavutuksensa. Kun esimiehen ja työntekijän vuorovaikutus on kunnossa, kaikki sujuu. Ongelmia tulee, jos vuorovaikutus ei toimi ja henkilön onnistumiset jäävät esimieheltä huomaamatta. Näin ollen myös kannustus ja ohjaava palaute jäävät antamatta ja saamatta.

Esimiehen suurin välinpitämättömyys tulee esiin siinä, jos hän ei reagoi ihmisten tekemisiin. Tämä johtamistyyli ruokkii välinpitämättömyyttä koko työyhteisössä. On tärkeää, että ihmiset pääsevät vaikuttamaan työpaikalla tehtäviin päätöksiin. Jos työntekijöillä on tunne, että heidän ajatuksensa ja työpanoksensa ovat työnantajalle yhdentekeviä, työmotivaatio kärsii.

Hyvinvoiva ja oikeudenmukaisesti kohdeltu henkilö on tuottelias ja haluaa ponnistella yhteisten tavoitteiden eteen. Vastuu oman työnteon ja tunnetilojen säätelystä on pääasiassa jokaisella itsellään. Kannattaa miettiä, miten työpaikan ilmapiiriin vaikuttaisi pohdinta: ”Miten sinä oikeasti voit?”

Lähde: www.osaamistalo.fi

Lue myös erilaisista persoonista työelämässä