Työhyvinvointi

Henkistä väkivaltaa työpaikalla

Oletko kokenut henkistä väkivaltaa työpaikallasi? Se voi olla ilkeämielistä juoruilua selän takana, työpanoksen vähättelyä tai välinpitämättömyyttä.

Tutkimuksen mukaan noin 160 000 työssäkäyvää suomalaista on kokenut henkistä väkivaltaa työpaikallaan. Henkiselle väkivallalle altistaa työpaikka, jossa työntekijöiden väliset suhteet tai työolot eivät ole kunnossa. Työ saattaa olla liian yksipuolista, tehtäväkuvaukset epämääräisiä ja kovasti kilpailtuja.

Jos työyhteisössä on huono ilmapiiri, yksittäisen henkilön painostusta tai kiusaamista ei yleensä huomata tai siihen ei vain haluta puuttua. Kiusattu jää helposti oman onnensa nojaan.

Monenlaista henkistä väkivaltaa

On niin sanottua piiloteltua piikittelyä tai ahdistelua tai kovaäänistä haukkumista. Kiusatun puheita saatetaan vääristellä, hänet voidaan eristää muusta työyhteisöstä tai hänen tehtäviään saatetaan yksinkertaistaa kiusallaan. Henkisen väkivallan muotoja ovat myös sukupuolinen häirintä ja kiusatun mielenterveyden kyseenalaistaminen.

Henkisestä väkivallasta voi seurata ahdistusta töihin menosta, masennusta, sairastumisia ja työpaikan vaihdoksia. Lisäksi kiusatun henkilön ammattiylpeys saattaa laskea, kun suorituksia kyseenalaistetaan koko ajan. On helppo sanoa, että älä alistu henkiseen väkivaltaan ja kiusaamiseen. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen. Kiusattu on aina kiusaajaansa nähden alakynnessä, heikommassa asemassa.

Vinkkejä henkisen väkivallan torjumiseksi työpaikalla:

- Kiusattu, muista aina, että syy ei ole sinussa.

- Muista, että henkinen väkivalta ei ole sinun vikasi, vaan kiusaaja on vastuussa koko tapahtumasarjasta.

- Älä eristäydy.

- Puhu asiasta jollekin luottohenkilölle.

- Mieti, voisiko joku työtoverisi tukea sinua.

- Pyri olemaan tyyni.

- Yritä olla näyttämättä kiusaajalle, että hän saa sinut tolaltaan.

- Puolustaudu ja sano, ettet siedä mitä tahansa kohtelua.

- Kerro ongelmista rohkeasti työnantajalle.

- Jos mikään ei auta, ota yhteyttä työsuojelupiiriisi.

Lue myös välinpitämättömyydestä työpaikalla

Lähde: Kuntoutussäätiö