Työhyvinvointi

Uni – jaksamisen ja hyvinvoinnin avain

29.4.2019 klo 7:00

Nukkuminen on elämän kiireissä usein aliarvostettua. Unella on kuitenkin hyvin suuri merkitys jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta.

Uni on enemmän kuin elintärkeää. Unen aikana aivo-selkäydinneste huuhtoo soluja  aivoissa kuten vuorovesi huuhtoo rantaviivaa. Unitilan aikana aivo-selkäydinneste huuhtelee soluvälitiloja syvemmältä kuin valvetilassa ja kuljettaa solujen aineenvaihdunnan kuona-aineet pois.

Unen aikana soluvauriot korjautuvat ja hermosolujen väliset kytkennät vahvistuvat etenkin muistin kannalta tärkeillä aivoalueilla. Nuoret ihmiset ja eläimet nukkuvat enemmän kuin aikuiset, mikä osoittaa unen merkityksen myös yksilönkehityksessä.

Uni on herkkä terveysmittari

Psyykkiset kuin fyysiset rasittavat tekijät häiritsevät herkästi unta. Tämän seurauksena yöuni voi lyhentyä tai pidentyä normaalista. Myös uni-valverytmin häiriöt ilmenevät joko unettomuutena tai liikaunisuutena. Ne johtuvat ristiriidasta sisäisen kellon synnyttämän vuorokausirytmin ja ympäristönsä noudattaman ulkoisen aikataulun välillä.

Sekä lyhentynyt että pidentynyt yöuni on epäterveellistä ja lisää sydän- sekä verisuonitautien ja aikuistyypin diabeteksen riskiä.

Kymmenessä maassa 35 327 henkilölle tehty kyselytutkimus osoitti, että 32 % vastaajista kärsi unettomuudesta tutkmusyönä. Vähintään kolmena yönä viikossa ilmenevästä unettomuudesta kärsii joka viides aikuinen. Arviolta 3 % aikuisista ja 15 % nuorista kärsii liikaunisuudesta.

Yleisimmät syyt unettomuuden taustalla ovat masennushäiriöt ja päihteiden käyttö. Unettomuusoireesta kärsivistä aikuisista 62 % sairastaa jotakin mielenterveyden häiriötä, 25 % on terveitä ja 12 % sairastaa unettomuutena ilmenevää unihäiriötä. Liikaunisista 47 % oireen taustalla on mielenterveyshäiriö, tavallisimmin jokin masennushäiriö.

Unettomuutta kannattaa hoitaa

Unettomuus tarkoittaa kahdella sanalla sanottuna kyvyttömyyttä nukkua. Se on häiriötila, jossa pääasiallisena ongelmana on nukahtamisen vaikeus tai unesta kesken herääminen ja unessa pysymisen vaikeus. Uneton ei virkisty unestaan vaan on jatkuvasti väsynyt. Se, että ei ehdi tai halua nukkua tarpeeksi, ei ole unettomuutta.

Liikaunisuus sen sijaan tarkoittaa poikkeavan voimakasta uneliaisuutta. Liikaunisuus on häiriötila, jossa pääasiallisena vaivana on liiallinen väsymys. Liikauninen ei virkisty nukkumastaan unesta, vaikka se olisi kestoltaan normaalia pitempi.

Niin unettomuuden kuin liikaunisuuden syy on tunnistettava ja hoidettava asianmukaisesti. Lääkkeettömät hoidot ovat ensisijaisia pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsivien hoidossa.

Lisäksi niin unettomia kuin liikaunisuudesta kärsivien kannattaa panostaa säännölliseen elämänrytmiin. Lyhyet noin 10‒20 minuutin päiväunet virkistävät kello 12 ja 15 välillä. Mutta liian pitkät ja myöhään nukutut päiväunet väsyttävät lisää ja saattavat häiritä unta seuraavana yönä.

Miten sinä nukut – ja oletko hakenut apua unettomuuteen?