Työhyvinvointi

Työn merkityksellisyyden viikko 1.-7.4.2019

2.4.2019 klo 17:59

Sanomatalon auditorio täyttyi ääriään myöten, kun Työn merkityksellisyyden viikon seminaari järjestettiin 2.4.2019.

Työn merkityksellisyyden viikkoa vietetään 1.-7.4.2019. Oikotie Työpaikat on mukana rakentamassa toimivampaa yhteiskuntaa ja tulevaisuuden työelämää.

Työntekijät haluavat palkan ja urakehityksen lisäksi muutakin: tunteen merkityksellisyydestä sekä kokemuksen, että heidän työllään on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan.

– Työn merkityksellisyyden kampanja näkyy vahvasti eri medioissa ja somekanavissa. On tärkeää viedä merkityksellisen työelämän viestiä eteenpäin, tuotepäällikkö Hanna Auvinen Oikotie Työpaikoilta sanoo.

Mikä tekee sinun työstäsi merkityksellistä?

Työn merkityksellisyyden viikolla on hyvä pysähtyä miettimään, mikä tekee omasta työstä merkityksellistä. Jokainen määrittelee työnsä merkityksellisyyden aina itse. Yhteiskunnallinen vaikutus on tärkeää, mutta samoin on yksilön oma kokemus.

Kuunnelluksi tuleminen on yksi ihmisyyden perusasioista ja on osa merkityksellisyyttä. ”Jos emme kuuntele toisiamme, sanoilla ei ole mitään merkitystä.” – kuvastaa hyvin tätä ajatusta.

Kuuntelemisen jalo taito

Seminaarissa kuuntelemisen taidosta ja sen yhteydestä merkityksellisyyden tunteeseen puhunut Petra Alijärvi toimii in-house coachina NordCheck Oy:ssä ja vuorovaikutusvalmentajana Voimisto Oy:ssä. Hän nosti esiin HURIER-mallin, jonka avulla voi kehittää kuuntelun taitoa.

1. Kuuleminen (Hearing)

2. Ymmärtäminen (Understanding)

3. Muistaminen (Remembering)

4. Tulkitseminen (Interpreting)

5. Arvioiminen (Evaluating)

6. Vastaaminen (Responding)

Alijärven mukaan kuuntelemisessa on haasteena muun muassa jatkuva multitaskaus, ulkoiset häiriötekijät, keskittymiskyvyn puute, muiden keskeyttäminen, olettaminen, muistamattomuus ja sanattoman viestinnän huomaamattomuus.

Onneksi kuuntelemista voi opetella. Petra Alijärvi kannustaa harjoittelemaan näin:

1) Keskity puhujaan, 2) poista häiriötekijät, 3) sovi keskustelulle parempi aika, 4) kuuntele puheenvuoro loppuun ja malta mielesi, 5) tee tarkentavia kysymyksiä, 6) harjoittele muistitekniikoita ja 7) katso kokonaisuutta – myös sanatonta viestintää.

Kaikki edellä mainitut harjoittavat myös kuin huomaamatta tulevaisuuden työelämätaitoja.

Tulevaisuuden työelämätaidot top 10:

1. Vuorovaikutustaidot

2. Itsetuntemus

3. Tunneälykkyys ja empatia

4. Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan

5. Verkostoitumiskyky

6. Resilienssi = muutosjoustavuus

7. Yhteistyökyky

8. Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa

9. Kriittinen ajattelu ja luovuus

10. Itseohjautuvuus

Lähde: Ilmarinen Future Score

Myös Novetos Oy:n valmentaja, coach, työpsykolgi Hanna Poskiparta oli samoilla linjoilla. Hän poimi lähteenä käyttämänsä aivotutkija Katri Saarikiven listauksen pohjalta kuusi työelämän edellytystä nyt ja tulevaisuudessa.

1. Joustavuus

2. Oppiminen

3. Havainnointi- ja reagointikyky

4. Luova ajattelu

5. Itserefletiokyky

6. Vuorovaikutustaidot

Itsensä johtaminen lisää työn merkityksellisyyttä

Hanna Poskiparran esityksessä korostettiin itsensä johtamista ja itseohjautuvuutta. Hän pohdiskeli ja haastoi yleisöä miettimään, mikä rooli työn merkityksellisyydellä on HR:n ja esimiesten toiminnassa. Merkityksellisyyden tärkeys on kasvamassa koko työyhteisössä ja on osa sujuvaa ja henkilöstön huomioivaa esimiestyötä. Tätä kuvaa hyvin lause: ”Jos et käytä aikaa, et voi onnistua.”

Lue lisää Ytimessä – esimies itsensä johtamisen mahdollistajana -selvityksestä: www.novetos.fi

Miten löytää merkityksellisyys omaan tekemiseen?

Merkityksellisyyden kirkastaminen ei ole aina helppoa. Kun listaa omat arvonsa ja toimintatapansa, tutkiskelee niitä ja kirkastaa ajatuksensa olennaiseen, merkityksellisyyden esiin kaivaminen helpottuu.

Myös työroolin ja vastuiden sekä tavoitteiden läpikäynti on tärkeä osa merkityksellisyyden löytämistä. Palautteen antaminen, onnistumisten ja osaamisen näkyväksi tekeminen tuovat merkityksellisyyttä kaikkeen tekemiseen.

Avoin keskustelu ja kommunikointi kaikissa arjen tilanteissa, tsemppaaminen ja motivoiminen auttavat eteenpäin. Kun löytää omat innostuksen ja mielenkiinnonkohteensa ollaan jo hyvin lähellä oman merkityksellisyyden löytämistä.

Coachaava, sparraava esimiesote edistää merkityksellisyyden tunnetta. Erilaisuuden näkyväksi tekeminen, avoin ja reflektoiva keskustelu sekä positiivinen haastaminen ovat tärkeitä etappeja merkityksellisyyden tiellä. Kun esimiehellä on oma vahva itsetuntemus, hän pystyy sparraamaan myös muita.

S-ryhmän Ira Kuivalainen toi esiin puheenvuorossaan nuoret työntekijöinä. Nuoret tarvitsevat perehdytystä ja tukea työssään, mikä mahdollistaa merkityksellisyyden tunteen ja onnistuneen työntekijäkokemuksen. S-ryhmällä on vastuullisuusohjelma www.paraspaikkaelaa.fijoka liittyy omalta osaltaan myös merkitykselliseen työelämään.

Osallistu Työn merkityksellisyyden viikkoon sanoin, teoin ja tuntein:

#merkityksellistätyöelämää