Omakynä

Suunnittelutoimisto, jossa ihmiset kohdataan ihmisinä – Henkilöstön hyvinvointi merkitsee minulle eniten

Sweco

Sweco – Transforming society together

Sähkösuunnittelussa, niin kuin millä tahansa alalla, hyvä työilmapiiri ratkaisee, miten tiimi kokee oman työnsä arvon. Kun etsitään suurimpia onnistumisia, mieleeni tulevat ensimmäisenä hyvinvoivat ihmiset.

Tunnen itseni onnekkaaksi, kun päiväni esimiehenä täyttyvät sekä vaihtelevista projekteista että mielenkiintoisista johtotehtävistä. Eniten nautin ihmisten kohtaamisesta. Oma roolini tiimissämme on huolehtia, että jokaisella on sopivasti töitä ja hyvä olla.

Tulin Swecolle töihin vuonna 2013, kun halusin muuttaa omaa työnkuvaani ja löytää työmotivaationi uudelleen. Olin uupumuksen partaalla. Swecolla pääsin perustamaan talotekniikan toimialalle Kuopion-yksikköä ja samalla sain uuden alun. Eniten halusin vaikuttaa suunnittelualan johtamiskulttuuriin. Autoritäärinen johtaminen ei ole minun juttuni. Halusin koota tiimin, jossa jokainen viihtyy. Nyt meitä on jo 16!

Tiimissä kukaan ei puurra yksin

Suurin tavoitteeni esimiehenä on, ettei kukaan joudu puurtamaan yksin ja uuvu kohtuuttoman työmäärän alle. Kaveria autetaan, ja töitä jaetaan. Omassa työssäni en halua olla vain paikalla, vaan läsnä. Jotta työilmapiiri pysyy hyvänä, ihmisiä pitää kuunnella. Juttusilleni on helppo tulla pienissä ja isoissa asioissa.

Eniten työilmapiiriin vaikuttavatkin ne pienet asiat. Se, että projektit ovat monipuolisia ja kahvitauolla ehditään jutella muustakin kuin töistä. Sähkösuunnittelussa korostuu myös uuden oppiminen, koska uusia järjestelmiä tulee koko ajan. Stressaantumisen sijaan jatkuva kehittyminen motivoi, kun kavereilta saa vertaistukea.

Uskon, että juuri me-henki vaikuttaa eniten projektien onnistumiseen, yksilöiden hyvinvointiin ja työn palkitsevuuteen. Kaikkia pitää kohdella tasapuolisesti ja kohdata omina persooninaan.

Arjen onnistumisia ja mahdollisuus vaikuttaa

Työmme merkitys konkretisoituu parhaiten ihan arkipäiväisissä asioissa, kuten toimivassa suunnittelukohteessa tai hyvässä asiakaspalautteessa. Se saa minut tuntemaan ylpeyttä tiimistä ja siitä, mitä olemme yhdessä saavuttaneet.

Joskus onnistumme luomaan jotakin, millä on merkitystä yhtä projektia laajemmin. Suunnittelulla on mahdollista vaikuttaa yhteiskunnallisesti, esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Meiltä lähtevissä suunnitelmissa huomioidaan aina, että valmiiden kohteiden ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni. Se tuntuu hyvältä myös henkilökohtaisesti.

Yksi minulle läheisimmistä projekteista on tällä hetkellä Kainuun uusi sairaala -allianssi. Kajaanissa on lähdetty tekemään tulevaisuuden sairaalaa, jossa on huomioitu energiatalous, uudet teknologiat ja kestävä kehitys. Rakenteissa on hyödynnetty kainuulaista puuta, ja muun muassa potilashuoneiden valaistuksen värilämpötila ja teho vaihtuvat kellonajan mukaan. Se parantaa sekä hyvinvointia että energiatehokkuutta. Hankkeessa on saanut innovoida vapaasti, ja moni talotekninen ratkaisu on järjestelmäintegraatioiltaan ainutlaatuinen Suomessa.

Allianssitoteutus alleviivaa myös yhteisöllisyyttä. Asioita katsotaan uusin silmin ja huolehditaan, että kaikki asiat sovitaan ja päätetään yhdessä.

 

Jouni Palmu
Sähkö-, tele- ja turvatekniikan suunnittelujohtaja
Sweco

 

Lue myös: Merkityksellistä työelämää - Arkkitehti katsoo työssään tulevaisuuteen