Työhyvinvointi

Miksi panostaa työntekijäkokemukseen?

16.3.2020 klo 11:47

Workday Designersien työelämämuotoilijoiden mukaan aidosti sitouttava työntekijäkokemus syntyy innostusta ja luottamusta kasvattamalla.

Workday Designersien maaliskuun alussa järjestämässä webinaarissa keskusteltiin palvelumuotoilun keinojen hyödyntämisestä työnantajakokemuksen parantamisessa. 

Seminaarin vetäneet työelämämuotoilijat Aku Varamäki ja Paula Helle esittelivät työelämän megatrendejä, jotka perustelivat, miksi työntekijöiden sitouttaminen on yksi alkaneen vuosikymmenen tärkeimmistä haasteista.

– Kiihtyvä osaajapula tarkoittaa sitä, että yritykset joutuvat näkemään yhä enemmän vaivaa haluamiensa osaajien houkuttelemiseksi. Työn muuttuessa inhimillisten ihmistaitojen merkitys korostuu ja samalla työltä odotetaan yhä enemmän merkityksellisyyttä. Tämä tarkoittaa, että työpaikoilla pitäisi siirtyä suorituksen johtamisesta suorituksen mahdollistamiseen ja raivata työltä onnistumisen esteitä, toimitusjohtaja Aku Varamäki summasi.

Palvelumuotoiluun keskittyneen yrityksen mukaan asiakaskokemus ja työntekijäkokemus kulkevat käsi kädessä. Siksi hyvä työntekijäkokemus näkyy yrityksessä viivan alla, kun taas työntekijöiden sitoutumattomuus maksaa suomalaisille yrityksille useita miljardeja vuosittain. 

Vain harva sitoutuu työnantajaansa

Vuoden 2017 Global Workplace -tutkimuksen mukaan työnantajaansa sitoutuneita on suomalaisista vain 12 %. Ei-sitoutuneiden (76%) lisäksi tutkimus eritteli 12% joukon, jotka ovat työhönsä aktiivisen ei-sitoutuneita. Se tarkoittaa, että he etsivät aktiivisesti kiinnostavampia työmahdollisuuksia ja saattavat laiminlyödä tehtäviään motivaation puutteessa.

Työyhteisöä kehittääkseen monet työantajat käyttävät paljon rahaa erilaisiin työtyytyväisyyskyselyihin, jotka eivät välttämättä anna selkeitä vastauksia työntekijöiden tarpeista.

Kyselyissä kehittämistarpeet kohdistuvat usein johtamiseen ja esimiestyöhön, mutta niillä on vaikea päästä kiinni todellisiin kokemuksiin. Työntekijöiden kokemukset kun vaihtelevat enemmän organisaatioiden sisällä kuin niiden välillä.                       

Varamäen ja Helteen mukaan vahvimmin yrityksen tulokseen vaikuttavia työntekijäkokemuksen tekijäitä ovat inspiraatio, draivi, luottamus sekä kasvu, johon sisältyy mahdollisuus johtajuuteen omalla toimialalla.

Siten kysymys kuuluu, miten edistää inspiroitumista työpaikalla ja miten rakentaa luottamuksen ilmapiiriä työyhteisön sisällä?

Hyvä työntekijäkokemus syntyy kokeilemalla

Yleinen haaste työnantajakokemuksen rakentamisessa on, että ongelmiin haetaan helppoja ratkaisuja vaikuttavien sijaan tai pidetään kiinni väkisin kiinni jo olevasta.

Esimerkki perinteisestä työsuhde-edusta ovat liikuntasetelit, joita työntekijät pitävät tärkeänä, vaikkeivat setelit saa heitä liikkumaan aktiivisemmin. 

– Pohjimmiltaan kyse on arvostuksesta. Setelejä jakamalla työnantaja osoittaa arvostavansa työntekijöitään. Liikkumiseen seteleillä ei juurikaan ole vaikutusta, sillä liikuntaa harrastavat liikkuvat niistä huolimatta, ja muut taas käyttävät vapaa-aikansa muuhun, Varamäki sanoo.

Jotta liikkuminen oikeasti lisääntyisi, tulisi työnantajan tarjota mahdollisuus esimerkiksi kuntosalilla käymiseen työajalla. Sillä voisi olla todellisia vaikutuksia myös työssä jaksamiseen ja motivaatioon. 

Varamäen ja Helteen mukaan radikaaleja muutoksia voidaan tehdä varovasti kokeilemalla. Jos testi ei tuota toivottuja tuloksia, voidaan aina palata lähtötilanteeseen. 

Palvelumuotoilun ajatuksena on, ettei kokeilu ole koskaan epäonnistunut, sillä siitä voi aina jotain.