Blogi

Miksi lähtökeskustelussa kannattaisi puhua suunsa puhtaaksi eikä vaieta?

Työntekijän siirtyessä talon ulkopuolelle järjestettävä lähtökeskustelu on työntekijän viimeinen konkreettinen tilaisuus vaikuttaa jättämäänsä organisaatioon. Miksi lähtökeskustelussa kannattaisi puhua suunsa puhtaaksi, vaikkei itse tästä suoraan hyödykään?

Lähtökeskusteluilla on eri organisaatioissa eri maine ja merkitys: toisaalla keskustelua arvostetaan tärkeänä tiedonlähteenä, jolla kehittää organisaatiota aktiivisesti, toisaalla kyse on pakollisesta pahasta, jonka arvoa ei ymmärretä tai edes haluta ymmärtää. On sanomattakin selvää, että jälkimmäinen on hukattu tilaisuus organisaation näkökulmasta.

Harvoin nimittäin työntekijöiltä saa niin avointa ja suoraa palautetta organisaation hyvistä ja kehitettävistä kohteista kuin lähtökeskustelussa. Aseet on laskettu, omaa agendaa ei enää tarvitse ajaa (kunhan ei polta siltoja takanaan kokonaan) ja työntekijä voi kertoa viimeistään nyt, mitä organisaatiossa kehittäisi. Tottakai ihanteellisinta olisi, että tätä tapahtuisi koko työsuhteen ajan, mutta jos ollaan rehellisiä, harvassa ovat ne organisaatiot joissa kommunikaatio on jatkuvasti avointa johdon ja työntekijöiden välillä. Ja siksi juuri lähtökeskusteluihin kannattaa panostaa.

Lähtökeskustelu sinetöi työntekijäokemuksen

Niissä organisaatioissa, joissa lähtökeskustelulla on väliä, keskustelu on suunniteltu osaksi työntekijäkokemusta, viimeiseksi tilaisuudeksi tarjota hyvä kokemus ja jättää lähtijälle "hyvä maku suuhun". Keskustelu on avoin, luottamuksellinen ja lähtijälle jää tunne, että hänen näkemys kuullaan ja rekisteröidään ja että tiedolla tehdään myös jotain konkreettista. Siksi suu kannattaa puhua puhtaaksi viimeistään tässä kohtaa. Jos jonkin niin taakse jäävien työkavereiden takia, sillä lähtökeskustelussa esiin nostetut asiat voivat hyvinkin auttaa organisaatiota kehittymään ihan konkreeettisin keinoin.

Moni vaikenee työpaikan haasteista työsuhteen aikana, jos työyhteisössä ei ole luottamuksellista ilmapiiriä, jossa tuoda haasteita ja ongelmia esiin. Lähtökeskustelu voi olla se viimeinen paikka kertoa, miltä tuntuu ja mitä pitäisi muuttaa, joten miksi lähtijä ei tekisi niin? Siltoja ei toki kannata polttaa takanaan vaan käydä keskustelu kunnioittavassa sävyssä. Ennen keskustelua onkin hyvä pohtia, mitä haluaa nostaa erityisesti esiin, niin hyviä kuin huonojakin asioita ja mielellään esimerkkien kautta.

Keskustelu voi olla vapauttava ja jopa voimaannuttavakin tilaisuus, jos mahdollisuutta kertoa tuntemuksistaan ei ole ollut riittävästi aiemmin tarjolla. Mieti siis, minkä asioiden olisit toivonut muuttuvan työpaikalla, miksi lähdet ja mihin toivoisit työnantajan jatkossa kiinnittävän huomiota. Samalla saat sanottua, mitä ajattelet ja vietyä loppuun työsuhteen henkisellä tasolla.