Uratarinat

Mikä minusta tuli isona – Inklusiivin perustaja Katja Toropainen

Kuvassa Inklusiivin perustaja Katja Toropainen.

Katja Toropainen perusti Inklusiiv-organisaation, koska hän halusi edistää monimuotoisuutta teknologia-alalla. Sittemmin Inklusiiv on laajentunut edistämään teemaa työelämässä.

Katja Toropainen tunnetaan innovatiivisena työelämän kehittäjänä. Slushin parissa työskennellessään hän pääsi tutustumaan erilaisiin yrittäjiin ja sijoittajiin ja kasvu- sekä teknologiayrityksiin ympäri maailman. Näistä kohtaamisista ja yrityksistä hän poimi hyviä ideoita ja käytäntöjä talteen innostuen aktiivisesta, kannustavasta ilmapiiristä – muun muassa Piilaaksossa vieraillessaan.

– Haluan kannustaa meitä oppimaan uutta ja rakentamaan yhä parempia työpaikkoja. Monimuotoisuus on laaja-alainen, monimutkainen teema. Ensimmäinen askel on aloittaa matka – se tarkoittaa avoimuutta oppia, kuunnella erilaisia näkökulmia ja tehdä tekoja. Jokainen voi olla muutoksentekijä oikeaan suuntaan, Katja Toropainen sanoo.

Katja on aina ollut utelias oppimaan uutta ja kiinnostunut asioiden kehittämisestä. Suurin vaikutus hänen uralleen on ollut kansainvälinen yhteistyö. 

– On ollut silmiä avaava kokemus huomata kulttuurieroja Suomen ja eri paikkojen välillä. Esimerkiksi Piilaaksossa kannustava, unelmoiva ja ”jokainen voi muuttaa maailmaa” -asenne oli innostavaa. Toisaalta siellä on myös omat, syvät ongelmansa. Haluan tehdä parhaani yrittäjähenkisen asenneilmapiirin kehittämisessä Suomessa - täällä pitää saada unelmoida, tehdä ja rakentaa, Toropainen summaa.

Arjen pieniä tekoja

Jokainen voi Katja Toropaisen mukaan edistää monimuotoisuutta omalla työpaikallaan arjen pienillä teoilla. 

Vaikka puhumme suurista teemoista, niin jokainen voi olla muutoksen tekijä omassa työyhteisössään. Ymmärrys erilaisista kokemuksista ja tekemisen tavoista rakentavat siltaa yhdessä keskusteluälykkyyden avulla.

Pari vuotta Slushin johtoryhmässä opetti Katjalle myös sen, että monet työpaikkojen haasteet johtuvat yhteiskunnallisista rakenteellisista haasteista. Hän mietti keinoja, millä voisi vaikuttaa asioihin. Tuntui että jotain oli pakko tehdä asian eteen.

– Inklusiiv sai alkunsa hieman Slushista lähtemiseni jälkeen, parissa viikossa. En olisi ikinä voinut arvata, että siitä kasvaa näinkin suuri yhteisö, mutta niin vain kävi – ja olemme vasta alussa tällä matkalla. Aluksi avasin nettisivut (inklusiiv.org) ja haastoin suomalaiset teknologiayritykset raportoimaan diversiteettidataa ja siitä se sitten lähti. Palaute on ollut positiivista ja olemme saaneet kiitosta muun muassa ratkaisukeskeisestä lähestymistavastamme. Myös sivuiltamme löytyvä datapankki, johon keräämme alan uusimmat tutkimukset, on saanut paljon kiitosta, Katja Toropainen kertoo.

Monimuotoisuus on elämänpituinen matka

Suurten teemojen, kuten monimuotoisuuden kanssa on Toropaisen mukaan kyse koko elämän kestävästä matkasta. Työ paremman ja monimuotoisemman työelämän parissa jatkuu.

– Koen, että saan toteuttaa itseäni tässä työssä rakentaen jotain uutta. Iloitsen, kun saan oppia uusia asioita joka päivä. Uskon, että merkityksellisyys tulee siitä, kun löytää paikan, jossa saa tehdä työtä itseä kiinnostavien asioiden eteen. Jokainen voi löytää oman uransa – eikä se aina tule valmiiksi annetulla opintopolulla. On myös hyvä muistaa, että elämän aikana voi olla monia erilaisia uria, Katja sanoo.

Kuten monia menestyneitä ihmisiä, myös Katjan eteenpäin vievä voima on uteliaisuus. Innostuneena ja uteliaana oppii parhaiten ympäröivästä maailmasta.

– Uteliaisuus on kantava voima uuden luomisessa. Myös vastuullisuus linkittyy vahvasti monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen. Työelämä on jatkuvaa oppimista ja omista tiedostamattomista ennakkoluuloista oppiminen on tärkeää, että uteliaisuus ja luovuus pääsevät kunnolla käyttöön.

Inklusiivinen johtajuus – tulevaisuuden johtamista

Työelämän olennainen osa on johtajuus ja esihenkilötyö. Myös näistä aiheista Katja Toropainen puhuu mielellään.

– On ollut ilo huomata, miten viimeisten parin vuoden aikana yrityksissä on edistetty johtamiseen liittyviä asioita. Inklusiivinen johtajuus on maailmalla hyvinkin tutkittu aihe – ja on alkanut herättää suurta kiinnostusta myös meillä Suomessa.

Yrityksissä onkin Toropaisen mukaan olennaista nyt miettiä, miten johtamista ja kulttuuria voidaan kehittää. Tärkeää on priorisoida, luoda tavoitteet, metriikat ja seurata niiden toteutumista.

– Kun tietoa ja tutkimuksia tulee koko ajan lisää, pystymme hyödyntämään työelämässä ja johtajuudessa aivan uutta asiantuntijuutta ja faktaa. Tämä vaatii yhdessä tekemisen paloa ja toisten huomioonottamista sekä kuuntelemista, Katja Toropainen muistuttaa.

Toimittaja: Riikka Hollo
Kuvaaja: Senja Larsen