Kesätyötarinat

Kesätöissä Tampereen Sähköverkolla pääsee kiinni mielekkäisiin oman alan tehtäviin

Tampereen Sähkölaitos Oy

Jussa-Pekka Luhtaanmäki, mittauspalveluassistentti, Tampereen Sähköverkko, opintoala: sähkötekniikka 3. vsk

”Pyrin aina tekemään oman työni hyvin ja vastuullisesti ja koen, että Tampereen Sähköverkolla myös kannustetaan sellaiseen työtapaan. Palkitsevinta on, kun mittaukset ja järjestelmät toimivat niin kuin pitää ja voi olla tyytyväinen oman työn jälkeen.

Opiskelen Tampereen yliopistossa sähkötekniikkaa ja olen ensimmäistä kesää täällä. Työkokemusta minulla on ennestään asennuspuolelta, joten tästä kesätyöstä odotin haastavia tehtäviä ja, että pääsen soveltamaan koulutuksessa saatuja taitoja. Tuntuu, että olen täällä päässyt kehittymään huomattavasti omalla alallani.

Toimenkuvaani kuuluu sähkömittarien ja mittaustietojärjestelmän valvonta sekä ylläpito. Olen tehnyt myös taseselvitystä eli sähkönkulutustietojen välitystä sähkönmyyjille. Tietojärjestelmät ja niiden käyttö ovat juuri niitä käytännön juttuja, joita ei yliopistossa opeteta. Monipuoliset työtehtävät antavat paljon uutta näkökulmaa sähköenergiatekniikkaan ja pidän myös siitä, että täällä pyritään löytämään ratkaisuja ilmastonmuutokseen.

Perehdytys tehtiin kahtena päivänä toimistolla, muuten olen ollut koko kesän etätöissä. Alkuperehdytyksessä kävimme tehokkaasti perusasiat läpi, ja sen jälkeen kaikki on hoidettu Teamsin kautta. Perehdytys onnistui todella hyvin ja koen työyhteisön etänäkin mukavaksi. Etätyö ja liukuva työaika ylipäätään olivat uusia juttuja, ja on ollut hienoa saada luottamus tehdä töitä itsenäisesti.”

Tampereen Sähköverkko

Etti Saariniemi, rakennuttajaharjoittelija, Tampereen Sähköverkko, opintoala: sähkötekniikka 4. vsk  

”Työnkuvani Tampereen Sähköverkolla olikin monipuolisempi, mitä osasin odottaa. Ajattelin, että käyn lähinnä työmailla mutta oli mukava huomata, että tehtävään kuuluu myös tietokoneella työskentelyä. Minulle oli ylipäänsä tärkeää päästä ensimmäiseen oman alan kesätyöpaikkaan, saada työkokemusta ja oppia mahdollisimman paljon. On ollut supermukavaa!

Kesätyössäni olen oppinut yleisesti sähköverkon rakennetta sekä käyttämään verkkotietojärjestelmää. On ollut hauska huomata, että tämä on se mitä opiskelen yliopistossa teoriassa ja tässä se nyt tapahtuu käytännössä. Kesätyön myötä ymmärrän alasta nyt paljon laajemmin.

Työssäni teen suurimmaksi osaksi takuutarkastuksia sekä dokumentointia eli työni on sopivassa suhteessa kentällä käyntiä ja toimistolla oloa. Tykkään työni rentoudesta, saan suunnitella vapaasti päiväni ja ajella sähköautolla ympäri Tamperetta. Ympäristöarvot ovat minulle tärkeitä ja työssäni olenkin tehnyt muun muassa liittymätilauksia aurinkovoiman rakentamiseen.

Myös vastuullisuus ja yhteishenki ovat täällä vahvasti näkyviä arvoja, joista tykkään. Oli superjuttu, että koronasta huolimatta kesätöitä pystyttiin tarjoamaan eikä niitä peruttu. On myös hienoa, että tänne halutaan uusia innokkaita tyyppejä eikä haittaa, jos ei ole aiempaa alan työkokemusta. Täällä pääsee huippuun porukkaan oppimaan uutta ja kartuttamaan kokemusta.”

Tampereen Sähköverkko

Aleksi Tyni, suunnittelijaharjoittelija, Tampereen Sähköverkko, opintoala: sähkötekniikka 6. vsk  

”Vapaus ja itsenäisyys kuvastavat hyvin kesätyötäni Tampereen Sähköverkolla, jossa olen jo neljättä kesää. Työtehtävät ovat kehittyneet haastavammiksi ja olen pystynyt itsenäisesti tarttumaan työhön heti kesän alussa. Vapaus näkyy myös siinä, että tänä kesänä työskentelen osa-aikaisesti ja loput ajasta käytän tänne tehtävään diplomityöhön.

Kesätyössäni teen pääsääntöisesti sähköverkon takuutarkastuksia eli käyn katsomassa jakokaapeilla ja muuntamoilla, että kaikki on kunnossa. Tänä kesänä olen päässyt myös ohjaamaan uutta kesätyöntekijää tehtävissään. Tykkään siitä, että saan vapaasti ja joustavasti suorittaa työni ja valita, milloin vaikkapa tulen töihin.

Tekemäni diplomityö ei suoranaisesti liity kesätyötehtäviini, mutta nyt loppukesästä olen pystynyt yhdistämään niihin liittyviä asioita. Tein esimerkiksi havainnon eräästä virheestä, joka olisi ehkä jäänyt ilman diplomityön tekemistä huomaamatta.

Arvostan sitä, että osa-aikatyön ja diplomityön tekeminen mahdollistettiin niin joustavasti. Tampereen Sähköverkossa on hyvää myös se, että organisaatio on paikallinen ja aika pieni, jolloin pääsee hyvin monipuolisesti tekemään juttuja. Olen neljän kesätyön aikana saanut luoda osaamispohjan, joka on tullut puhtaasti sen jatkuvuuden ja pysyvyyden kautta. Minuun on luotettu ja annettu vastuuta ja kokemuksestani on varmasti hyötyä tulevaisuuden työpaikassa.”  

Teksti: Siiri Huttunen
Kuvat: Niko Jekkonen

Tarinat on toteutettu yhteistyössä Tampereen Sähköverkon kanssa.