Työhyvinvointi

Introvertti ja ekstrovertti työpaikalla

Erilaiset persoonat kuuluvat elämään – ja siten myös työelämään. Vaikka omaa persoonaa ei voi eikä tarvitse muuttaa, erilaisten ominaisuuksien ja ihmisten kanssa voi oppia elämään.

Mistä tietää onko introvertti vai ekstrovertti, terveyspsykologian apulaisprofessori Taina Hintsa?

Introverttia voi kuvailla näin:

- tutkailee mielellään omia ajatuksiaan

- saa voimaa/energiaa sisältäpäin

- viihtyy itsekseen

- nauttii läheisten ystävien seurasta

- vähä-ärsykkeinen ympäristö on ok

Ekstrovertti on taas ulospäinsuuntautunut, haluaa jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan muiden kanssa ja saa energiaa toisista ihmisistä. Hän:

- nauttii seurasta, innostunut porukassa, on puhelias

- tylsistyy yksin ollessaan tai vähä-ärsykkeisessä ympäristössä

- kokee sosiaalisissa tilanteissa runsaammin positiivisia tunteita kuin introvertit

Hyödynnä persoonallisuutesi työelämässä

Työt eri ammateissa sisältävät monenlaisia asioita. Siksi ei voida yksiselitteisesti sanoa, että mikä persoonallisuus sopii mihinkin työhön parhaiten. Persoonaan liittyviä ominaisuuksiaan voi oppia hallitsemaan ja hyödyntämään työyhteisössä.

– Työssä tarvitaan ennen kaikkea osaamista ja taitoja. Ihminen pystyy persoonastaan huolimatta tekemään asioita, eikä persoonallisuus määritä käyttäytymistä. Se heijastelee ennemminkin mieltymyksiä joihinkin asioihin, tekemiseen tai olotiloihin, erilaisiin ympäristöihin, Taina Hintsa sanoo.

Introvertti tykkää yleensä lukemisesta, kirjoittamisesta ja tietokoneella työskentelystä. Hän työskentelee useimmiten yksin ja itsenäisesti. Luova pohdiskelu ja ideointi sujuvat häneltä hyvin.

Ekstrovertille sopii toiminta ryhmässä muiden ihmisten kanssa. Hän nauttii muiden ihmisten seurasta ja puhumisesta/asioiden jakamisesta muiden kanssa. Ekstrovertit ovat elementissään juhlissa ja liike-elämässä – kaikkialla missä he saavat olla ihmisten kanssa, osallistua ja puhua.

– Kaikilla työpaikoilla on erilaisia ihmisiä ja persoonallisuustyyppejä. On hyvä ymmärtää, että olemme erilaisia. Olennaista ei ole millainen persoona on vaan se mitä taitoja työntekijällä on ja mitä hän osaa. Työpaikoilla tarvitaan ymmärrystä erilaisuudesta, muiden kunnioitusta, hyviä käytöstapoja sekä sellaisia keinoja, joilla voi sovittaa työtä ja omia mieltymyksiään paremmin yhteen, Hintsa kiteyttää.

Persoonaan liittyvät haasteet työpaikalla

Millaisia haasteita introvertti ja ekstrovertti voivat kokea työyhteisössä?

– Yksin työskentely ja rauhallinen ympäristö voi aiheuttaa ekstrovertille pitkästymisen ja tympääntymisen tunteita. Kun taas ympäristö, jossa on paljon ihmisiä ja runsaasti virikkeitä, voi kuormittaa introverttiä. Samaan aikaan ekstrovertti, jolla ei ole sosiaalisia taitoja, voi ”häiritä” työrauhaa, Hintsa listaa.

Erilaisten persoonien ja niiden mukanaan tuomien haasteiden huomioon ottaminen työpaikalla ei ole aina helppoa. Sen lisäksi, että työnantajan tulee huolehtia turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä, ihmisellä itsellään on velvollisuus huolehtia hyvinvoinnistaan työpaikalla.

– Itsetuntemus auttaa tekemään oman näköisiä päätöksiä työpaikan ja työyhteisön suhteen. Asioista voi neuvotella työpaikoilla. Oman työpisteen voi suunnitella omaan työskentelytyyliin sopivammaksi.

Itseään voi myös kehittää sietämään erilaisia olosuhteita ja tunnelmia työpaikalla. On tärkeää ymmärtää erilaisia persoonia ja heidän tapaansa kommunikoida. Sujuva vuorovaikutus onnistuu aikuisilta ihmisiltä persoonasta riippumatta.

– Introvertti voi laittaa kuulokkeet korville ja kuunnella rauhallista taustamusiikkia jotta ympäristön häly ei häiritse. Hän voi hakeutua rauhallisempaan työtilaan ja tehdä etätöitä jos mahdollista. Myös ns. näköesteet, kuten sermit ja kirjahyllyt voivat estää ylimääräisiä ärsykkeitä avokonttorissa.

– Ekstrovertti voi opetella nauttimaan itsekseen tekemisestä ja ”palkita” itseään tehdystä työkokonaisuudesta: ”kun teen tämän, voin sitten taas tavata ihmisiä ja jutella”.  Vaikka ekstrovertti nauttiikin ryhmätyöstä, aina se ei ole mahdollista. Onneksi vapaa-ajalla voi taas nauttia seurasta, jos sosiaalisuus työpaikalla ei ole ekstrovertin mielestä riittävää, Taina Hintsa sanoo.

Asiantuntijana: Terveyspsykologian apulaisprofessori Taina Hintsa, Itä-Suomen yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

Lue lisää