Työelämä

Arjen pelastajat – hyvinvointia työarkeen Destiassa

Destia Oy

Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö.
Vastuullinen työpaikka

Destialla hyvinvointi on tärkeä osa toimivaa työelämää. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on toiminnan keskiössä ja työntekijöitä kannustetaan vaalimaan työkykyään monin tavoin. Asiantuntijapalveluissa ryhmäpäällikkönä ja johtavana konsulttina työskentelevä Marja-Terttu Sikiö sekä tarjousvastaavan tehtäviä hoitava Juha Monto pohtivat omaa hyvinvointiaan lisääviä keinoja työssä ja tiimissä.

Destialla panostetaan työn ja vapaa-ajan tasapainoon, joka näkyy päivittäisessä toiminnassa joustavuutena ja ymmärryksenä vaihtelevissa elämäntilanteissa. Destia haluaa tukea työntekijöidensä arkea, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että työn ja muun elämän yhdistäminen sujuu saumattomasti.

Marja-Terttu Sikiön työpäiviin kuuluu enimmäkseen tietokoneen ääressä työskentelyä joko toimistolla tai etänä. Työ koostuu yhteisestä työskentelystä, työn ohjaamisesta sekä projektien asiakaskokouksista. Lisäksi Marja-Tertun päiviin sisältyy tapaamisiin valmistautumista, tarjousasiakirjojen laatimista, projektiraporttien kirjoittamista, projektityötä sekä kehittämiseen ja laadunhallintaan liittyviä tehtäviä.

Marja-Terttu Sikiö Marja-Terttu Sikiö


Työssäni iloa tuottavat erityisesti vaihtelevuus, jatkuva uuden oppiminen ja yhdessä toisten kanssa toimiminen.

– Onneksi työnantaja näkee kokonaisuuden ja joustaa esimerkiksi siten, että etäpäiviä voi ottaa työtehtävä huomioiden silloin kun se itselle sopii. Työskentelen hybridimallilla ja se on sopinut minulle hyvin. Tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä on kaikkein tärkeintä, 15 vuotta Destialla työskennellyt Marja-Terttu kiittelee.

Sujuvan työarjen edellytys on hyvä kalenterin hallinta. Käytännössä se tarkoittaa työviikon tekemisten ja lähiviikkojen osallistumisten sopimista esimerkiksi ryhmäpalavereissa.

– Usein monia kiinnostavia työviikon asioita joutuu karsimaan pois omasta viikko-ohjelmastaan ja sitten aikoja sovitellaan uudelleen.

Marja-Tertun mielestä arjen sujuvoittamiseksi kannattaa valita oma työskentelypaikka niin, että päivän tehtävät sujuvat mahdollisimman hyvin.

– Destian henkilöstöstä löytyy hyvin moniammatillista osaamista. On suuri rikkaus päästä hyödyntämään tällaista osaajien verkostoa, joka on tarvittaessa käytettävissä esimerkiksi suunnitelmaratkaisujen sparrailuun. Toimistolla ollessa voi spontaanisti edistää monenlaisia tehtäviä. Yhteisissä kahvihetkissä tapahtuva lennokas ideointi on mukavaa ja johtaa joskus kaikkein parhaisiin oivalluksiin. Etätöissä kannattaa erityisesti muistaa työskentelyn tauottaminen esimerkiksi lyhyellä happihyppelyllä tai muulla aivojen lepohetkellä, Marja-Terttu vinkkaa.

Vapaa-ajalla Marja-Terttu suuntaa luontoon ja koronavuosina alkanut aamulenkkirutiini on tärkeä osa arkea.

– Ulkoilusta ja luonnossa liikkumisesta saan energiaa ja vastapainoa työntekoon. Kuljen töihin junalla ja kävellen, joten hyötyliikuntaakin tulee mukavasti viikon mittaan. Keskustelemme tiimissä usein työhyvinvoinnista, töiden jakamisesta, toisen auttamisesta ja palautumisen merkityksestä. Mielestäni Destia on aina panostanut näihin asioihin matalalla kynnyksellä.

Juha Monto Juha Monto


Vastapainoa työlle

Tarjousvastaava Juha Monto työskentelee Destian Liiketoiminnan tuki ja kehittäminen -yksikössä ja jakaa Marja-Tertun näkemykset. Vaihtelevat työpäivät ja ajoittainen reissutyö vaativat aikatauluttamista – myös oman hyvinvoinnin suhteen.

– Työpäiväni täyttyvät projektien laatusuunnitelmien tekemisestä, toimintajärjestelmän kehityksestä, työpajojen fasilitoinnista, työnsuunnittelun ja aikataulutuksen sparrauksesta, tarjousprosessien ja toimintojen kehityksestä eli käytännössä tämä tarkoittaa palavereja, työpajoja, itsenäistä työskentelyä ja aineistojen läpikäyntiä, Juha kertoo.

Destian toimialueena on koko Suomi, joten Juhallekin kertyy työmatkakilometrejä.

Iloa työssäni tuottavat erityisesti ihmisten kohtaaminen ja se, että koskaan ei voi tietää keneen juuri tänään törmää.

– Kiireaikana joustetaan ja hiljaisempana hetkenä otetaan rennommin. Työni on hyvällä tavalla itseohjautuvaa, mutta tiedostan tavoitteet ja tehtävät tarkasti. Säännöllinen yhteydenpito tiimiläisten kesken on myös tärkeä voimavara työssä. Yhteydenpito on usein hyvin epämuodollista – eli kommunikointi sujuu.

Juhan työssä projektit aikataulutetaan tarkalle tasolle, mutta kutenkin niin, että jokaiselle jätetään mahdollisuus vaikuttaa työnteon ajoittamiseen.

– Arjessa aamu-unista auttaa myös se, että palaverit sovitaan pääsääntöisesti kello 9.00-15.00 välille. Minulle sopii myös, että perjantai-iltapäivät ovat yleensä palavereista vapaita, Juha summaa.

Juha tekee pääosin hybridityötä ja kiittelee Destian hänelle tarjoamaa mahdollisuutta työskennellä etänä paikasta riippumatta. Periaatteessa etätyöskentely Destialla on osittain paikkariippumatonta ja sujuu parhaimmillaan vaikkapa hiihtoladun ääreltä Lapista tai etelästä palmun katveesta - kunhan yhteydet ovat kunnossa. Lisäksi Juhan kiitokset saa työmäärän sovittaminen eri mittaisille päiville, mikä mahdollistaa sujuvan viikkosuunnittelun omilla ehdoilla.

Liikunta on Juhalle tärkeä palautumiskeino. Lenkkeily, golf ja kaikenlainen ulkona touhuaminen saavat ajatukset pois työasioista.

– Työnantaja muistaa meitä 400 euron hyvinvointirahalla vuosittain. Lisäksi Destialla on niin työmatkapyöräilyn kilometrikisaa kuin yritysjoukkue lähdössä maratonviestille.

Marja-Tertun ja Juhan ”arjen pelastajat”:

Marja-Terttu Sikiö ja Juha Monto listasivat täsmävinkkejä hyvinvoivaan arkeen.

  1. Palautuminen on tärkeä osa hyvinvointia ja siihen kannattaa tietoisesti panostaa, jotta omat toimintatavat eivät pääse vinksahtamaan väärille urille. On tärkeää löytää itselle sopivat palautumiskeinot ja pitää niistä kiinni. Aamulenkit, riittävän uniajan varmistaminen, sopivat urheilulliset haasteet sekä retkeilyviikonloput ovat esimerkkejä monen arkeen sopivista palautumiskeinoista.
  2. Yhteiset lounaat ja kahvihetket kollegoiden kesken tuovat uutta sisältöä työpäiviin ja mahdollistavat myös vapaamuotoisen ja spontaanin keskustelun työn lomassa.
  3. Hyvä kalenterin hallinta on onnistuneen viikon edellytys. Erityisen tärkeää se on hybridityössä, jolloin työtä voidaan tehdä paikasta riippumatta.
  4. Erilaiset kohtaamiset tuovat työpäivään sisältöä ja uusia näkökulmia. Keskustele, kommentoi ja anna palautetta kollegalle. Sujuva vuorovaikutus tekee tiimityöstä palkitsevaa.
  5. Tauota päivää liikunnalla tai taukojumpalla. Muista myös kävelypalaverit!

 

Artikkeli on tehty yhteistyössä Destian kanssa. Destia on yksi Oikotien Vastuullinen työpaikka -yhteisön pääkumppaneista. 

 

Teksti: Riikka Hollo

Kuvat: Niko Jekkonen