Työhyvinvointi

Anna työn liikuttaa!

Työpaikkaliikunnan koko potentiaalia ei osata Suomessa vielä hyödyntää. Virkisterin Riikka Ilmivalta kannustaa edes pieneen liikkeeseen – ja siihenkin ilon kautta.  

– Liikunta herättää valtavasti tunteita, sanoo liikuntapalveluja tarjoavan Virkisterin perustaja Riikka Ilmivalta.

Ilmivalta on sitä mieltä, että pelkät ylhäältä annetut ohjeistukset työpaikkaliikuntaan eivät toimi. Sen sijaan liikuntamotivaatio on heräteltävä työntekijän henkilökohtaiset kokemukset ja lähtökohdat huomioiden.

– Kaikille ei voi suositella samaa tapaa liikkua. Ihminen tekee sitä, mikä on miellyttävää, mistä tulee hyvä mieli ja mikä on hyödyllistä.

Aina sykettä nostattava jumppa tai salitreeni ei tule muutenkaan kyseeseen.

– Henkilö saattaa esimerkiksi olla niin kuormittunut, että kova kuntoilu ainoastaan pahentaa tilannetta sen sijaan, että toisi elämäntilanteeseen lisää energiaa. Tuolloin hän hyötyisi paljon enemmän ihan vain liikkeestä varsinaisen liikunnan sijaan, Ilmivalta avaa.

Arkiliikunnan taika

Liike ja liikkuminen antavat onnistumisen ja ilon kokemuksia ja myös palauttaa työstä.

– Paljoa ei välttämättä tarvita, sillä pienikin liike voi tuoda suurta hyötyä, Ilmivalta sanoo.

 Liikkuminen ja kehon aktivointi voisivat myös integroitua työntekoon.

– Osan palavereista voisi pitää seisten, tauolla kyykätä ja ajatustyötä aloillaan tehdessä muuten passiivisen hetken kääntää aktiiviseksi esimerkiksi jumppakuminauhaa käyttäen.

Ilmivalta harmittelee, ettei suomalainen työpaikkakulttuuri vielä täysin tiedosta ja hyväksy kehollisuutta.

– Päivän mittaan olisi runsaasti tilaisuuksia olla aktiivinen, mutta pidetään jotenkin nolona, jos esimerkiksi kävelee kahvihuoneeseen hypähdellen tai hartioita pyöritellen.

Työnantaja voisi kannustaa aktiivisuuteen esimerkiksi järjestämällä välineitä omatoimiseen taukojumppaan.

– Työntekijöitä voi myös palkita, esimerkiksi jokaisesta seisten pidetystä palaverista tai taukojumpasta voisi saada merkinnän tätä tarkoitusta varten tehtyyn passiin, Ilmivalta vinkkaa.

Kun passissa on riittävä määrä leimoja, voi työntekijä olla oikeutettu esimerkiksi hierontakäyntiin tai muuhun kannustimeen.

– Toisilla työnantajilla kannustin on rahallinen. Eräässä firmassa tällaisen kuntobonuksen saa esimerkiksi virallisen urheilukilpailun suorittamisesta tai toimitusjohtajan voittamisesta leuanvedossa.

Monia muotoja, monia mahdollisuuksia

Liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset ovat samaa luokkaa kuin työttömyyden.

– Moni ei varmasti ole tullut tätä ajatelleeksi, mutta luku on todella hurja, Ilmivalta toteaa.

Hallitus teki hiljattain ensimmäisen liikuntapoliittisen suunnitelman, joka tähtää siihen, että liikunta olisi luonteva osa elämää sen kaikissa eri vaiheissa. Myös työpaikkaliikunnan mahdollisuuksia aletaan tiedostaa Suomessa entistä paremmin.

– Työikäinen väestö viettää kuitenkin suurimman osan ajastaan töissä. Työpaikkaliikunta voi siis tavoittaa sen vähän vähemmänkin tai ei ollenkaan liikkuvan osan tästä segmentistä, kuin alan muut toimijat, hän toteaa.

Arkiaktiivisuuden tukemisen lisäksi työpaikkaliikunnan muotoja ovat esimerkiksi ohjattu taukojumppa tai ryhmäliikunta varsinaisen työajan jälkeen.

– Tiedän myös työpaikkoja, joiden työntekijät saavat halutessaan käyttää tunnin työpäivästä liikuntaan, Ilmivalta kertoo.

Lisäksi työpaikkaliikunta voi tarjota mahdollisuuden pienryhmävalmennukseen tai omavalmentajaan.

– Palveluntarjoaja pystyy räätälöimään työpaikan liikuntapalvelukokonaisuuden juuri tähän paikkaan ja näille ihmisille sopivaksi, Ilmivalta sanoo.

– Silloin voidaan ottaa huomioon myös tapa, millä kyseinen työ kuormittaa kehoa, sekä henkilöstön suorituskyky yksilötasolla sekä tavoitteet.

Selkeillä tavoitteilla ja mittareilla aletaan nähdä selkeämmin myös työpaikkaliikunnan mukanaan tuomat hyödyt.

Panostaminen kannattaa

On laskettu, että yksi työpaikkaliikuntaan sijoitettu euro tuottaa takaisin puolestatoista viiteen ja puoleen euroa.

– Liikunta vähentää sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläköitymistä. Lisäksi se lisää suorituskykyä ja toimii myös imagollisena asiana, Ilmivalta luettelee.

– Esimerkiksi rekrytoinnissa kattavat liikuntapalvelut voivat olla aivan selkeä etu ja erottautumistekjä.

Eduksi Ilmivalta listaa myös työpaikkaliikunnan tuottaman yhteisöllisyyden tunteen.

– Kun heitetään tittelit nurkkaan ja hikoillaan yhdessä, niin se onnistuminen ja tsemppaaminen tuo tiimille aivan uudenlaista yhteishenkeä.

Elli Collan