Työhyvinvointi

Ahdistaako töihinlähtö? Onko sinulla aina huono mieli töissä? Sinua ehkä työpaikkakiusataan, etkä edes huomaa sitä

Tunnetko aamuisin ahdistusta ajatellessasi töihin lähtöä? Onko sinulla jatkuvasti huono mieli työpaikalla ollessasi, mutta et oikein tiedä miksi? Saatat olla työpaikkakiusaamisen uhri, etkä edes huomaa sitä.

Työpaikkakiusaaminen voi ilmetä monin tavoin, ja joskus niin hienovaraisesti, että se on vaikeasti havaittavissa. Se voi olla jatkuvaa arvostelua työtehtävistäsi, kollegoiden tahallista poissulkemista sosiaalisista tilanteista tai jopa huomaamatonta halveksuntaa ja vähättelyä. Nämä pienet teot voivat kuitenkin kasaantua pitkällä aikavälillä ja vaikuttaa merkittävästi henkiseen hyvinvointiisi ja työmotivaatioosi.

Jos tunnistat itsesi tästä, älä jää yksin ongelmasi kanssa. On tärkeää ottaa tilanne puheeksi ja hakea apua tarvittaessa. Työpaikkakiusaamiseen ei tarvitse taipua, ja sinulla on oikeus työskennellä turvallisessa työympäristössä.

Työpaikkakiusaamisen eri muodot

Vaikka moni ajattelee kiusaamisen ilmenevän vain suoranaisten loukkausten tai vaikka fyysisen väkivallan muodossa, totuus on paljon monimutkaisempi. Erityisesti työpaikkakiusaaminen on usein pieniä eleitä ja toimintamalleja, jotka kerta toisensa jälkeen aiheuttavat pahaa oloa.

1. Psykologinen kiusaaminen

Psykologinen kiusaaminen voi ilmetä jatkuvana arvosteluna, työpanoksen halveksumisena, huhujen levittämisenä tai työtehtävien systemaattisena vaikeuttamisena. Psykologinen kiusaaminen aiheuttaa urhille usein epävarman ja aliarvostetun olon.

2. Sosiaalinen eristäminen

Toinen salakavala työpaikkakiusaamisen muoto on sosiaalinen eristäminen. Tämä ilmenee kollegoiden tahallisena poissulkemisena ryhmätoiminnoista, kahvitauoista tai työpaikan sosiaalisista tilaisuuksista. Sosiaalinen eristäminen luo uhrille tunnetta ulkopuolisuudesta ja yksinäisyydestä, mikä voi vaikuttaa merkittävästi henkiseen hyvinvointiin.

Jatkuva stressi ja ahdistus puolestaan voivat johtaa myös fyysisiin terveysongelmiin, kuten univaikeuksiin, päänsärkyihin, ruoansulatusvaivoihin ja jopa masennukseen.

3. Ammatillinen kiusaaminen

Kolmas työpaikkakiusaamisen muoto on ammatillinen kiusaaminen. Tämä voi esiintyä esimerkiksi siten, että yksittäisen työntekijän eteneminen estetään keinotekoisin tai keksityin estein, työtehtävissä onnistumista sabotoidaan systemaattisesti tai  ansaittujen tunnustusten ja ylennysten antamista viivytellään. Ammatillinen kiusaaminen voi vaikuttaa uhrin urakehitykseen ja itsetuntoon.

4. Verbaalinen kiusaaminen

Verbaalinen kiusaaminen on näkyvämpää kuin aiemmin listatut kiusaamisen muodot, ja voi tarkoittaa loukkaavia kommentteja, alentavia huomautuksia, haukkumista tai uhkailua. Se voi tapahtua julkisesti tai yksityisesti ja voi aiheuttaa merkittävää henkistä stressiä ja ahdistusta uhrille.

5. Fyysinen kiusaaminen

Vaikka fyysistä kiusaamista esiintyy harvemmin työpaikoilla, se voi silti olla todellinen ongelma. Fyysinen kiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi tönimisenä, läpsimisenä tai muuna fyysisenä väkivaltana. Fyysisen väkivallan uhri voi kokea valtavaa ahdistusta ja pelkotiloja.

Työpaikkakiusaamisen vaikutukset

Työpaikkakiusaamisella voi olla kauaskantoiset vaikutukset. Se voi vaikuttaa merkittävästi myös työntekijän henkilökohtaiseen elämään ja vapaa-aikaan aiheuttamalla stressiä ja ahdistusta. Jatkuva stressi ja ahdistus puolestaan voivat johtaa myös fyysisiin terveysongelmiin, kuten univaikeuksiin, päänsärkyihin, ruoansulatusvaivoihin ja jopa masennukseen.

Psyykkiset ja fyysiset oireet vaikuttavat usein olennaisesti yksilön mielialaan ja sitä kautta ihmissuhteisiin ja arjen pyörittämiseen. Pahimmillaan työpaikkakiusaaminen syö niin paljon voimavaroja, että työntekijä menettää kykynsä nauttia vapaa-ajastaan tai harrastuksistaa.  

Miksi työpaikkakiusaamista tapahtuu?

Työpaikkakiusaamisen syitä on varmasti yhtä paljon kuin kiusaajia ja kiusattavia. Yleisiä syitä työpaikkakiusaamiselle voivat kuitenkin sisältää vallan väärinkäyttöä, kateutta, epävarmuutta omasta asemasta, diskriminaatiota tai yksinkertaisesti huonoa johtajuutta. Lisäksi työympäristön tiukat vaatimukset, tiukat kilpailuasetelmat tai liian niukat resurssit voivat luoda hedelmällisen maaperän konflikteille ja kiusaamiselle.

Työpaikkakiusaaminen on vakava asia, jota ei pidä sivuuttaa. Muista, että sinulla on oikeus työskennellä turvallisessa työympäristössä.

Johtoasemissa olevien henkilöiden olisikin tärkeää tunnistaa nämä syyt ja pyrkiä luomaan työpaikalle ilmapiiri, jossa kaikki työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi. Lisäksi on tärkeää puuttua työpaikkakiusaamiseen heti sen ilmetessä ja tarjota tukea uhreille.

Mitä tehdä, jos koet tulevasi työpaikkakiusatuksi?

Työpaikkakiusaamiseen tarttuminen on usein haastavaa. Kukaan ei varmasti halua nähdä itsessään uhrina ja aihe on kipeä. Kiusaamisen kanssa ei kuitenkaan koskaan pidä jäädä yksin, ja mitä aikaisemmin tartut toimenpiteisiin sen parempi!

Tee ainakin nämä asiat, jos koet tulevasi työpaikkakiusatuksi:

  1. Pidä päiväkirjaa tapahtumista. Kirjaa ylös kaikki työpaikkakiusaamiseen liittyvät tapahtumat, mukaan lukien päivämäärät, kellonajat ja tapahtumien yksityiskohdat.
  2. Hae tukea. Älä jää yksin ongelmasi kanssa. Hae tukea työtovereilta, ystäviltä tai ammattilaisilta, jotka voivat tarjota sinulle tukea ja neuvoja.
  3. Keskustele esihenkilösi kanssa. Jos mahdollista, keskustele tilanteesta heti ja suoraan.  Pyydä apua tilanteen ratkaisemiseen ja vaadi toimenpiteitä. Mikäli kiusaaja onkin esihenkilösi voit puhua esimerkiksi organisaation HR:n kanssa, tai ehkä teillä on luottamusmies jolle uskoutua? Niin tai näin, tapahtumista kannattaa ilmoittaa heti alusta asti, jotta tarvittaviin toimiin voidaan ryhtyä.
  4. Ota yhteyttä HR:ään. Mikäli tilanne ei ratkea keskusteluilla, ota yhteyttä organisaatiosi HR-osastoon ja pyydä heiltä apua tilanteen selvittämiseen.

Työpaikkakiusaaminen on vakava asia, jota ei pidä sivuuttaa. Muista, että sinulla on oikeus työskennellä turvallisessa työympäristössä.

Kuinka toimia, jos huomaat työkaveriasi kiusattavan

Jos huomaat, että työkaveriasi kiusataan, on tärkeää toimia nopeasti ja vastuullisesti. Kiusaamisen havaitseminen voi olla vaikeaa, mutta työyhteisön dynamiikan tiedostaminen ja yksilöiden välisen kanssakäymisen havainnoiminen voivat auttaa sinua huomaamaan, jos joku on joutunut kiusaamisen kohteeksi.

Kiinnitä huomiota esimerkiksi seuraaviin asioihin:

  1. Tunnista kiusaamisen merkit. Ole tarkkaavainen ja tunnista mahdolliset kiusaamisen merkit, kuten jatkuva arvostelu, sosiaalinen eristäminen tai muu epäasiallinen käytös työpaikalla, joka kohdistuu yhteen tai useampaan henkilöön.
  2. Ole tukena. Osoita tukesi kiusatulle työkaverillesi. Kuuntele hänen huoliaan ja tarjoa hänelle rohkaisua ja tukea. Kerro hänelle, että hän ei ole yksin ja että voit auttaa häntä tilanteen ratkaisemisessa, mikäli hän niin toivoo.
  3. Raportoi. Jos tilanne jatkuu tai pahenee, on tärkeää raportoida siitä asianmukaisille tahoille, kuten esimiehelle, HR-osastolle tai kiusaamisen vastaiselle tiimille organisaatiossasi. Ole valmis esittämään konkreettisia esimerkkejä kiusaamisesta ulkopuolisen silmin ja tarjoa tukea kiusatulle työkaverille.
  4. Tee yhteistyötä. Yhdessä muiden kollegoiden kanssa voitte muodostaa tukiverkoston kiusatulle työkaverille. Tehkää selväksi, että ette hyväksy kiusaamista.
  5. Ole hienotunteinen ja etene uhrin ehdoilla. On tärkeää lähestyä tilannetta hienotunteisesti ja varovaisesti, ettei kiusattu työkaveri tunne itseään sivuutetuksi tai typeräksi. Vältä syyllistämistä tai leimaamista ja keskity sen sijaan tarjoamaan tukea ja ratkaisuja.

Muista, että on meidän jokaisen tehtävä aktiivisesti työskennellä kiusaamista vastaan työpaikalla. Ole rohkea ja osoita solidaarisuutta kiusattua työkaveriasi kohtaan, ja auta häntä saamaan tarvittava tuki ja apu tilanteen ratkaisemiseksi!