Blogi

10 tilannetta, jolloin Ura-PT:stä voi olla sinulle hyötyä

Ura-PT on vastaus nousevaan kysyntään. Yhä useampaa kiinnostaa tavoitteellinen kehittyminen työssä, uralla ja elämässä laajemminkin. Omasta markkina-arvosta halutaan huolehtia aktiivisesti. Tässä syitä, jolloin voisit hyötyä Ura-PT:n ohjauksesta ja tuesta.

1. Haluat edistää ja nopeuttaa ammatillista kehittymistäsi ja uraasi. Koet, että nykyinen tilanne ei vie sinua riittävän tavoitteellisesti ja tuloksellisesti eteenpäin.

2. Koet, että alkaa olla aika vaihtaa työpaikkaa, mutta et vielä ole varma, miten edetä asiassa. Nykyinen työ ei tarjoa sinulle riittävästi mielekkyyttä ja pohdit, miten ja milloin tehdä seuraava siirto.

3. Haluat jäsentää oman työelämäsi tavoitteita ja muuntaa ne konkreettiselle tasolle, joka vie sinut kohti tavoitteitasi. Haluat sparrausta, neuvontaa ja tukea työelämän kehittymissuunnitelmaasi ja sen edistämiseen.

4. Jalostaa CV:täsi niin, että se tuo osaamisesi, kokemuksesi ja persoonasi vielä paremmin esille.

5. Haluat kehittää itsetuntemustasi etenkin työminäsi kannalta ja tunnistaa, minkälaisiin rooleihin, organisaation kehitysvaiheisiin ja organisaatiokulttuuriin juuri sinä sovit parhaiten ja joille sinulla on annettavaa.

6. Haluat positioida itsesi oikein ja osata tuoda osaamisesi esille vielä paremmin. Haluat oppia, miten tuoda kokemuksesi, osaamisesi, tavoitteesi ja toimintatapasi vahvuudet luontevasti esille.

7. Haluat vahvistaa taitojasi pärjätä haastattelutilanteissa.

8. Haluat tehdä selkeän uramuutoksen. Haluat ottaa rohkean haasteen, joka ei ole helppo, mutta kiinnostaa sinua.

9. Olet parhaillaan Between jobs ja haluat suunnata työnhakusi sinulle oikeaan suuntaan, saada siihen vauhtia ja samalla reflektoida tähän mennessä kertyneitä kokemuksia seuraavan työsi tueksi.

10. Elät elämän ruuhka-aikaa monien roolien ja monien mielenkiinnon kohteiden keskellä. Haluat yhtenäistää elämäsi agendaa ja laatia henkilökohtaisen eteenpäin vievän suunnitelman kiireidesi ja ruuhkiesi keskellä.

Mitä Ura -Personal Training on?

Ura-PT valmentaa henkilökohtaisesti juuri sinua – sinun tavoitteidesi, vahvuuksiesi ja kehittymismahdollisuuksiesi mukaisesti.

Ura-PT sparraus sopii sekä kokeneelle johtajalle että kehittymishakuiselle tulevaisuuden lupaukselle. Sparraus on suunnattu työelämässä ja vaikuttaville henkilöille, ei opiskeluvaiheen ammatinvalinnan ohjaukseen.

Ura-PT sopii yhtä lailla pitkäjänteisempään oman uran ja oman potentiaalin käyttöönoton suunnitteluun, jolloin pakottavaa uuden työn löytämisen tarvetta ei ihan vielä ole, kuin myös kohtiin, joissa on tärkeää kääntää esiin uusi työroolin mahdollisuus.

Ura-PT tukee sinua onnistumaan urasiirroissa, mutta ei hae työpaikkaa puolestasi. Ura-PT sparraa CV:si iskukykyiseksi, mutta ei kirjoita sitä puolestasi.

Ura-PT ei ole vastaus laajemmin haastavan elämäntilanteen tai hyvinvoinnin haasteiden hoitamiseen. Siihen on tarjolla tehokkaampia terapeuttisia keinoja.

Sinussa on potentiaalia – haasta itsesi ja edisty kohti tavoitteitasi

Ura-PT -ohjelma rakennetaan sinun ja tavoitteidesi mukaan niin konkreettisiksi, että eteneminen ei voi jäädä tapahtumatta. Ura-PT on sekä tukesi, suurin fanittajasi että kriittinen kannustajasi, jota tarvitset edetäksesi kohti uraunelmiasi omien voimavarojesi mukaisesti.

Ura-PT rakentaa kanssasi

- Urasi vaihtoehtoiset päätavoitteet konkretisoituna.

- Tarkan suunnitelman ja selkeät keinot etenemiselle niitä kohden.

- Vahvistaa realistista itsetuntemustasi, josta ponnistat kohti jatkuvaa kehittymistäsi.

- Tukee, kannustaa ja vaatii itsesi asettaman kehittymisesi etenemistä – ja juhlii kanssasi tavoitteiden saavuttamista!

Ura-Personal Trainer -ohjelman sisältö rakennetaan moduuleittain sinun tilanteesi mukaisesti.

Mia Aspegrén

Suorahaun ja johdon arvioinnin ammattilainen, henkilökohtainen Ura-PT