Vastuullisuus

Vastuullisuudestaan työnantaja muistetaan

6.7.2020 klo 16:08

Merkittävimpiä ovat arjen pienet vastuullisuusteot – kunhan muistat myös viestiä niistä!

Yrityksistä on tullut merkittäviä yhteiskunnallisia keskustelijoita ja vaikuttajia. Samalla yritysten sidosryhmät ovat alkaneet kiinnittää huomiota niiden vastuullisuuteen. Vastuullisuusteot vaikuttavat yrityskuvaan – ja yrityskuvalla jos millä on merkitystä, kun halutaan houkutella parhaat osaajat taloon.

Vastuullisuus on alkanut kiinnostaa työnhakijoita viimeisten viiden vuoden aikana, mikä liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen.

Ihmiset rakentavat omien arvojensa mukaista elämää, valitsevat ostoskoriinsa vastuullisia tuotteita ja toimivat arjessaan ympäristöä kunnioittaen. Miksi he haluaisivat työnantajan, jonka kanssa arvot eivät kohtaa?

Työnantajan vastuullisuusteot liittyvät paitsi ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön myös työntekijöiden hyvinvointiin. Suomalaisen Työn Liitto selvitti, mitä suomalaiset arvostavat ja liittävät vastuullisuuteen, ja mitä he odottavat yrityksiltä. Yhdeksi tärkeimmistä asioista nousi työntekijöiden hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta huolehtiminen. Liiton jäsenyritykset nostivat hyvän työnantajuuden yhdeksi tärkeimmistä seikoista.

Panostakaa siis näihin, jos haluatte napata kiinnostavimmat osaajat.

Yrityksen vastuullisuus – ketä kiinnostaa?

Nuoria, joilla on vasta vähän kokemusta työelämästä, kiinnostavat erityisesti työnantajan eettiset teot. Vastuullisuus ei kuitenkaan ole vain nuorten juttu. Oikotie tutki yhdessä tutkimusyhtiö Marketing Clinicin kanssa suomalaisten työnhakua syksyllä 2019, ja myös siinä nousi esiin, että mitä kauemmin työnhakija on ollut työelämässä, sitä tärkeämmäksi hänen arvoissaan nousee työn merkityksellisyys. Kun on kokenut työelämää ja tietää, mitä työ on sisällöltään, kriteerilistalla korostuu työnantajan ja työsuhteen vastuullisuus. Vastuullisuus ei ole siis enää mitään marginaalista vaan tärkeä komponentti työpaikan valinnassa.

Vastuullisuudesta kiinnostuneista työnhakijoista on tullut rohkeita selvittämään työnantajan taustoja, ja hakijat esimerkiksi googlaavat mielellään kokemuksia työnantajasta. Työnantajana olet siinä mielessä hyvässä asemassa, että voit itse vaikuttaa siihen, kuinka paljon vastuullisuudesta viestivää sisältöä hakijat löytävät. Mitä enemmän laadukkaita artikkeleita ja videoita julkaiset verkossa, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on loistaa vastuullisuudesta kiinnostuneen hakijan silmissä.

Työntekijöiden lisäksi myös asiakkaita kiinnostaa, miten työntekijät voivat ja miten vastuullisia yrityksenne tuotteet ovat, joten vastuullisuudella on suora yhteys myös myyntiin. Kääntäen myös yrityksen kuva vastuullisena tuotteiden tai palvelujen tarjoajana vaikuttaa todella vahvasti kuvaan itse työn merkityksestä. Kannattaa pitää mielessä, että tyytyväinen asiakas voi jonakin päivänä olla tyytyväinen työntekijä!

Tempaukset sikseen – tärkeimpiä ovat arjen vastuullisuusteot

Tänä päivänä yrityksen sidosryhmille ei riitä, että vastuullisuus on kirjattu arvoksi ja että sitä toistellaan juhlapuheissa. Työnhakijat haluavat ihan oikeasti tietää, miten vastuullisuus näyttäytyy työarjessa.

Sen sijaan arjen pienillä, toistuvilla vastuullisuusteoilla on enemmän vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin kuin suurilla yksittäisillä tempauksilla. Elämäntilanteeseen liittyvät ylimääräiset vapaapäivät ilahduttavat kyllä niitä, joita ne koskettavat, ja ne voivat luoda positiivista näkyvyyttä.

Kaikkein vaikuttavimpia vastuullisuustekoja ovat kuitenkin ne, jotka koskettavat koko henkilöstöä ja jatkuvasti.

Yksi hyvä esimerkki vastuullisuusteosta on työtekijöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin satsaaminen. Moni yritys panostaa työntekijöiden hyvinvointiin enemmän kuin laki vaatii, mutta miksi työntekijä kuulee näistä eduista vasta aloitettuaan työt? Jos sitä ei ole viestitty, työnhakijan silmissä sitä ei ole olemassa.

Muuttuva työelämä vaatii työntekijöiltä jatkuvaa uudistumista, joten työnhakijalle on tärkeää pitää yllä omaa työmarkkina-arvoaan. Hakija varmasti arvostaa, jos työnantajana mahdollistatte jatkuvan oppimisen. Jos olette varanneet aikaa työntekijöiden osaamisen kehittämiseen, kertokaa siitä – se on merkittävä valttikortti kilpailussa sopivista osaajista.

Työelämä on vauhdikasta, mutta jokaisella työntekijäillä on myös omaa elämää. Työnhakijaa kiinnostaa varmasti, miten työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen luonnistuu. Nyt ollaan tavallaan tulossa takaisinpäin aikaan, jolloin teollisuuskaupungeissa tehtaat tukivat perheitä työn ja kotielämän yhteensovittamisessa. Nyt on hyvä hetki erottautua edukseen näyttämällä, miten työ ja elämä sopivat teillä yhteen.

Ristiriitainen vastuullisuusviestintä ei palvele ketään

Yrityksen vastuullisuusviestintä voi olla ristiriitaista kahdella tavalla. Organisaatio joko viestii vastuullisuusteoistaan näyttävästi, muttei oikeastaan tee niitä tai se on vastuullinen, mutta ei kerro siitä.

Monissa suomalaisyrityksissä toimitaan hyvin vastuullisesti, mutta työnhakijat eivät siitä tiedä. Näyttää siltä, että tekojen puutetta enemmän puutetta onkin nimenomaan vastuullisuusviestinnästä. Kenties me Suomessa olemme jälleen kerran turhan vaatimattomia kertomaan omista hyveistämme. Vastuullisuus voi kuitenkin olla merkittävä arvo potentiaaliselle työnhakijalle, joten kannattaa yrittää.

Vielä näkee myös kulttuuria, jossa vastuullisuustekoja tehdään paljon ja ne kenties tiedostetaankin, mutta niiden vaikutuksia ei mitata. Yleisin syy lienee kiire: tehdään paljon sillä seurauksella, ettei aikaa jää mittaamiselle. Kuitenkin vain mittaamalla on mahdollista löytää ne asiat, joissa on kehitytty, ja vain mittaamalla voi oppia omista tuloksistaan.

Tiedostakaa siis, mitä teillä tehdään vastuullisuuden eteen ja mitatkaa, miten kehitytte siinä. Näistä aineksista saatte luotua vaikuttavaa viestintää sidosryhmillenne.

Vastuullisuusviestintää oman henkilöstön kanssa

Luonteva tapa viestiä vastuullisuusteoista on pukea arjen vastuullisuustekoja tarinoiden muotoon videoiksi tai artikkeleiksi.

Oma henkilöstö verkostoineen on se kaikkein paras viestinviejä

– katso esimerkkejä vaikka Vastuullinen kesäduuni -kampanjan videoilta, joilla nuoret kesätyöntekijät kertovat omista työkokemuksistaan.

Yhtä tärkeää kuin tuottaa laadukasta sisältöä on valita kanavat niin, että viesti tavoittaa oikeat kohderyhmät. Suosittelen valjastamaan käyttöön sekä ammattimaiset että omat kanavat. Yrityksen omat urasivut on hyvä paikka tuoda vastuullisuussanomaa esiin elämänmakuisesti, ja natiivimainonnalla taas voitte tavoittaa kohderyhmät, jotka eivät vielä liiku kanavillanne.

Jännityksellä seuraan ja toivon, että suhdanteiden vaihtelut eivät tule näkymään vastuullisuusteoissa. Jos työnantaja kunnostautuu vaikeina aikoina kantamalla vastuuta työntekijöistään, työntekijät muistavat sen vielä kauan; hädässä ystävä tunnetaan.

Myös työnantajaviestintään panostetaan tyypillisesti suhdanteiden mukaan. Tekemämme työnantajakuvatutkimukset osoittavat, että tässä asiassa pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta. Siksi en olisi missään nimessä ensimmäisenä tinkimässä vastuullisuusviestinnästä. Kun panostaa työnantajakuvaan pitkällä aikavälillä, on helpompaa rekrytoida myös silloin kun sopivia työntekijöitä on liikkeellä vähän.

Vastuullisin työnantaja palkitaan

Vastuullinen kesäduuni -kampanjamme on jo perinne, mutta nyt etsimme myös vastuullisinta työnantajaa. Kampanjassa laittamme yritysten parhaat vastuullisuuskäytännöt jakoon ja samalla tarjoamme keinoja vastuullisuuteen.

Kampanjaan osallistuvat yritykset sitoutuvat vastuullisen työnantajan periaatteisiin, ja kampanjan päätteeksi vastuullisimmat työnantajat palkitaan. Kampanjaan osallistuvat pääsevät rakentamaan positiivista työnantajakuvaa profiloitumalla vastuulliseksi työnantajaksi, saavat käyttää vastuullisuudestaan kertovaa kampanjalogoa viestinnässään ja pääsevät mukaan seminaareihin. Lue lisää kampanjasta.

Toimittaja: Joonas Pihlajamaa