Vastuullisuus

Vastuullinen työnantaja starttasi

4.2.2020 klo 12:49

Suomen suurin työelämän vastuullisuuskampanja starttasi aamiaisseminaarin merkeissä Sanomatalossa 4.2.2020.

Oikotie käynnisti yhdessä työelämän asiantuntijoiden ja työnantajien kanssa suomalaisen työelämän Vastuullinen työnantaja -vastuullisuuskampanjan. Kampanjaan osallistuvat organisaatiot sitoutuvat edistämään kuutta hyvän työn periaatetta ja jakavat yhdessä parhaita käytäntöjä.

Suomalaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuu suuria muutoksia, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen niin kotona kuin työpaikalla. Tietoisuus kulutusvalinnoista ja vastuullisuudesta on lisääntynyt kuluttajien keskuudessa ja jaettua arvopohjaa sekä vastuullisuutta odotetaan yhä enemmän myös työnantajilta.

Kampanjan yhteydessä toteutetaan myös ainutkertaisen laaja suomalainen Vastuullinen työnantaja -tutkimus, johon kaikki kampanjassa mukana olevat työnantajat voivat osallistua. Tutkimuksen tulokset auttavat työnantajia kehittämään työkulttuuriaan.

Mukana jo 100 työnantajaa

Oikotie Työpaikkojen johtaja Joonas Pihlajamaa avasi seminaarin kiitellen runsasta osallistujamäärää; Vastuullinen työnantaja -vastuullisuuskampanjassa on mukana jo 100 työnantajaa. 

Pääyhteistyökumppani Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen vertasi vastuullisuustyötä rakentamiseen. Pitkäjänteisellä ja huolellisella yhteistyöllä päästään parhaisiin tuloksiin. Vanhala-Harmanen toi esiin puheenvuorossaan muun muassa nuorten työllistymisen ja vastuun siitä, että nuoret eivät jää työelämän ulkopuolelle.

Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala puhui aiheesta Mikä tekee työstä vastuullista? Lausalan mukaan työelämän hierarkioiden merkitys on vähenemässä ja osallistava toiminta kasvussa. Myös johtaminen muuttuu. Hyvä ja vastuullinen työnantaja tuo työtä Suomeen. Vastuullisuus näkyy kautta linjan: ekologisuudessa, sosiaalisessa toiminnassa ja taloudellisena vastuuna.

Lausalan kolme nostoa työn vastuullisuudesta:

  1. Määrittele tarkasti, mitä tarkoitat vastuullisuudella oman yrityksesi osalta.
  2. Viesti aktiivisesti, konkreettisesti ja erottuvasti – vältä jargonia.
  3. Radikaali läpinäkyvyys tulee – valmistaudu!

Monimuotoinen työelämä keskiössä

Nuoret arvostavat ihmisyyden ja inhimillisyyden vaalimista nykypäivän työelämässä. Vaikeasti työllistyvien tilanteesta kannetaan huolta nuorten keskuudessa ja tasa-arvon sekä monimuotoisuuden tukemisen tulisi olla arkipäivää.

ManpowerGroupin viestintä- ja markkinointijohtaja Mika Wilen puhui aiheesta Henkilöstöpalveluala monimuotoisen työllistämisen edelläkävijänä. Vastuullisuustyö on olennainen osa työelämän valmiuksien kehittämistä. Työllistämisen kynnyksen madaltaminen on kaikkien vastuulla. Monimuotoisessa työelämässä on paljon mahdollisuuksia ja uuden osaamisen varmistaminen on tärkeää. Työ muuttuu ja sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on merkittävää.

Työvoiman trendeistä 2020 Mika Wilenin puheenvuorossa esiin nousivat:

”54 % työnantajista kertoo, etteivät he löydä tarvitsemiaan osaajia.” (2019 Osaajapulatutkimus)

”Vuoteen 2022 mennessä 54 % kaikista työntekijöistä tarvitsee uudelleen- tai jatkokouluttamista. Heistä 35 %:n odotetaan tarvitsevan lisäkoulutusta 6 kuukauden ajan, 9 % tarvitsee 12 kuukautta ja 10 % tarvitsee lisäkoulutusta yli vuoden ajan.” (WEF: 2018 Future of Jobs Report)

Arvot ja vastuullisuus käsi kädessä

Vastuullisuus rakentuu yrityksen omien arvojen päälle oli Ikean Recruitment, Selection & Onboarding leader Petra Casagranden aiheena. Ikealla on pitkät perinteet vastuullisesta toiminnasta ja Petra Casagrande muistutti puheenvuorossaan tunnistamaan tiedostamattomia ennakkoluuloja ja kehittämään työyhteisöjen toimintaa yhdessä keskustellen. Myös eri kulttuuritaustoista voi ammentaa vastuullisuustyöhön.

Ikeassa vastuullisuus on linkitetty hyvin pitkälti yrityksen arvoihin: yhteenkuuluvuus, ihmisistä ja maapallosta huolehtiminen, yksinkertaisuus, kustannustietoisuus, halu antaa ja ottaa vastuuta, halu uudistaa ja parantaa, hyvästä syystä erilainen ja johda esimerkillä.

Vastuullinen työpaikka – kaikkien vastuulla. Miten rakennamme yhdessä entistä vastuullisempaa työpaikkaa? oli VR Groupin HRD-johtaja Hanna Ruuttusen aiheena. VR on ottanut vastuullisuustyön vakavasti eikä kyseessä ole ”vain juhlapuheita”. Vastuullisuus ohjaa ja toteutuu arjen valinnoissa.

VR Groupin vastuullisuusajatus kiteytyykin yhteen lauseeseen: Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi.

Johtamisen ja esimiestyön pitkäjänteinen ja tuloksellinen kehittäminen on VR:lle tärkeä asia. Toimivalla yhteistyöllä ja esimiestyöllä voidaan rakentaa työpaikka, jossa kaikilla on hyvä olla. Avoin vuoropuhelu on yhteistyön edellytys.

 

Työnantaja, haluatko mukaan Vastuullinen työnantaja -kampanjaan?

Osallistu kampanjaan

 

Kampanjan asiantuntijakumppaneita ovat mm. Suomalaisen Työn Liitto, SAK, Kaupan Liitto, Työterveyslaitos, Henry ry ja Energiateollisuus. Lista työnantajakumppaneista löytyy kampanjasivuilta.

 

 

 

Lue lisää aiheesta:

Markkinointi&Mainonta

Kaupan liitto

Sanoma Media Finland

HPL tiedote