Blogi

Vastuullisuus alkaa yksilöstä

Ekologisuus on nyt suurennuslasin alla, mutta vastuullisuus on myös yksilöstä huolehtimista.

Vastuullisuudesta on tullut välttämättömyys. Työelämässä tämä tarkoittaa, että toimitaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti eettisellä ja kestävällä tavalla.

Yritykset toki määrittelevät tarkemmin itse, minkälainen toiminta on heidän mielestään vastuullista ja tärkeää. Ympäristön sekä ihmisoikeuksien kunnioituksesta on kuitenkin yhä vaikeampaa tänä päivänä enää lintsata. Kuluttajat ovat valveutuneita.

Kyselyjen mukaan lähes 60 prosenttia kuluttajista valitsee brändinsä sen mukaan, mikä niiden kanta on yhteiskunnallisiin aiheisin. Yrityksiltä odotetaan yhä läpinäkyvämpää toimintaa; lukujen, yhteistyökumppanien ja materiaalien tulee olla kuluttajan tiedostavuuden kestäviä.

Ympäristö ja luonto ovat kuuma ja huolestuttava aihe ja niiden varjelu on usein vastuullisen toiminnan pohjana.

Yritysten vastuullisuusarvot eivät välttämättä kotimaisen arjen puurtajan normityössä erityisemmin näy. Organisaatiot vetävät suuria linjojaan sen kummemmin vaikuttamatta työmuurahaisten toimiin.

Meidän tekijöiden kannalta tärkeimpiä asioita, joissa vastuullisuus näkyy työssämme ovat työtyytyväisyys ja työhyvinvointi.

Miellämme vastuullisuuden olevan ekologisuutta, ihmisoikeuksia ja säästäväisyyttä. On tärkeä muistaa, että tämä trendikäs aihe pitää sisällään myös yksittäisen työntekijän arvostusta ja työn merkityksen korostamista. Työntekijän ankkuroimista yrityksen arvoihin sekä toimintaan.

Yritykset palkkaavat yhä enemmän itsensä ja arvojensa näköisiä ihmisiä. On kestävää kehitystä panostaa työntekijään ja alusta asti asennoitua siihen, että hän kasvaa ja kehittyy organisaation mukana. Tämä tapahtuu motivoinnilla, kuuntelemisella ja koulutuksella sekä pitämällä huolta henkilön jaksamisesta sekä terveydestä.

Kauaskatseisimmat yritykset ovat siirtyneet ajatusmalliin, jossa työntekijät eivät ole jatkuvasti korvattavissa olevia varaosia, vaan yhteen hitsattavia palasia, jotka synkassa toimien rakentavat ehjän ja elinvoimaisen organisaation.

Yrityksen vastuullisuusperiaatteet toimivat vasta silloin kunnolla, kun ne ovat selkeät ja ennen kaikkea tasa-arvoiset kaikille sen sisällä toimiville tekijöille.