Vastuullisuus

Vastuullinen työnantaja, hyvinvoiva työntekijä

Vastuullinen työpaikka

Työhyvinvointia ja siitä syntyvää tuloksellisuutta pitää johtaa ja mitata kuten mitä tahansa liiketoiminnan osa-aluetta. Mittareita on tarjolla runsaasti ja monet niistä ovat sidoksissa vastuullisen työnantajan periaatteisiin. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kokeminen, sairauspoissaolojen määrä, työkyvyttömyyseläkkeet ja henkilöstön sitoutuminen ovat hyviä vastuullisuuden mittareita. Vastuullisuusnäkökulmaa voi ajatella sisäänrakennetuksi työkykyjohtamiseen, sillä hyvinvoiva työntekijä on ainakin osittain merkki vastuullisesta työnantajasta.

Vastuullisen työnantajan kuusi periaatetta ovat kaikki tärkeitä ja olennaisia. Ilman niitä on vaikea kuvitella kestävää työelämää. Keskityn tässä blogissani kolmeen minulle ja Elolle ajankohtaisimpaan: työn merkitykseen ja työssä kehittymiseen, työelämän tasapainoon ja hyvinvointiin sekä esihenkilötyöhön. Nämä kolme periaatetta ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa ja panostukset yhteen osa-alueeseen vaikuttavat myös toisiin.

Onko työlläni merkitystä?

Yksi merkittävimpiä tarpeita työelämässä, aivan kuten muutenkin elämässä, on kokea itsensä tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Entistä enemmän halutaan nähdä, että omalla työllä on merkitystä myös suuremmassa mittakaavassa. Etenkin nuoremmat sukupolvet haluavat tehdä töitä yhteiskunnan ja ympäristön kestävyyden eteen. 

On työtehtäviä, joissa työn merkitys on helposti nähtävissä. Esimerkiksi ripeän eläkepäätöksen tekeminen varmistaa, että eläkkeelle jäävälle ei tule katkosta toimeentuloon hänen lopettaessaan ansiotyönsä. Kaikilla aloilla merkityksellisyyden löytäminen ei ole yhtä ilmiselvää, mutta aina löydettävissä. Jokainen voi kehittyä omassa tehtävässään ja löytää tätä kautta työn merkityksen. Mitään työtä ei myöskään tehdä täysin irrallisena muista ihmisistä. Merkityksellistä voi tuoda myös se, että pystyy omalla työllään helpottamaan toisen ihmisen arkea tai ylipäätään kohtaamaan toisen ihmisen. Muun muassa näistä syntyy asiakaspalvelussa työn merkityksellisyys.

Jokaisella työllä on aina merkitystä. 

Kolme tärkeää sanaa: voida hyvin työssä

Kun työhyvinvointi-sanan purkaa osiksi, löytyy kolme sanaa, joilla kaikilla on painoarvoa. Joku kyynikko voisi todeta, että nuo kolme sanaa eivät mahdu samaan lauseeseen, mutta minä uskon vahvasti lauseen olevan realistinen ja kaikkien saavutettavissa. 

Uskon, että palkka on harvalle ainoa palkitseva asia työssä. Jokainen kokee työssään oppimista ja onnistumisia, positiivisia kohtaamisia asiakkaiden ja työkavereiden kanssa tai löytää ilon nähdessään työnsä tuloksen ja yrityksen menestyksen. Muun muassa nämä vaikuttavat työhyvinvointiin.

Mitä enemmän saa itse vaikuttaa tehdäkseen työstä omanlaisensa, sitä helpommin työhyvinvointia kokee.

Kun voi vaikuttaa työn tekemisen tapoihin, löytää helpommin tasapainon työn ja muun elämän välillä. Ja kun tämä on löytynyt, voi työssäkin voida hyvin.

Yhteiseen suuntaan itseohjautuen

Itseohjautuvuus on tullut työpaikoille jäädäkseen. Tämä vaikuttaa esihenkilön rooliin ja tehtäviin, mutta ei missään nimessä poista niitä. Itseohjautuvuudessakin yksilöt kaipaavat valmentavaa johtamista ja sparrausta sekä palautetta. 

Vastuullisen esihenkilötyön tuloksena on innostunut ja hyvinvoiva työyhteisö, joka muodostuu innostuneista ja hyvinvoivista yksilöistä sekä tuloksellisesta työstä. Vastuullinen työnantaja huolehtii, että esihenkilöillä on osaamista ja aito mahdollisuus tukea työntekijöitä. Tämä toteutuu esihenkilöiden koulutuksella ja valmentamisella, vertaistuen mahdollistamisella sekä henkilöstötutkimuksilla. 

Yhteistä vastuuta yhteiskunnasta ja ympäristöstä

Vastuullinen työnantajuus on yksi osa-alue Elon vastuullisuusohjelmassa. On kuitenkin selvää, että vastuullisuus henkilöstötyössä ei yksin riitä. Vastuullinen työnantaja tuntee vastuunsa muulle yhteiskunnalle ja ympäristölle ja on valmis edistämään sitä yhdessä henkilöstönsä kanssa. Sitähän vastuullisuus parhaimmillaan on, yhdessä välittämistä ja tekemistä.

 

Satu Huber on työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtaja ja vuoden 2021 Vastuullinen työnantaja -kampanjan suojelija. Huberilta löytyy vaikuttava työkokemus ja ymmärrys vastuullisuuden merkittävyydestä liiketoiminnassa. Lue lisää kampanjasta täältä!

Kuvaaja: NIKO JEKKONEN