Data

Vastuullinen kesäduuni -tutkimus: kesätyö vahvistaa nuorten luottamusta tulevaisuuden työllistymiseen

Vastuullinen työpaikka

Suomalaisten nuorten kesätyökokemukset ovat kokonaisuudessaan huippuluokkaa ja kesätyöprosessi on viritetty korkealle tasolle. Kesätyökokemus rakentaa vahvasti nuoren pystyvyyskäsitystä työntekijänä.

Yli 80 prosenttia Vastuullinen kesäduuni -kampanjan kesäduunikyselyyn vastanneista nuorista sanoo kesätyökokemuksen lisänneen luottamusta tulevaisuuden työllistymiseen.

Kesätyötehtävät koetaan mielekkäinä ikäryhmästä riippumatta ja enemmistö kesätyöntekijöistä näkee kesätyöorganisaatiossa myös tulevaisuuden työpaikkansa. Näin ollen kesätyökokemus on parhaimmillaan tehokas rekrykanava ja kesätyöntekijöihin kannattaakin olla yhteydessä alumni-hengessä kesän ja vuosien jälkeenkin.  

Tunnista erottautumistekijät

Kesätyöprosessi on viritetty työnantajilla korkealle tasolle. Kisa palkintosijoista käy yhä kovemmaksi ja perusasioilla on yhä vaikeampi tehdä vaikutusta tulevaisuuden osaajiin. Kesätyöntekijöihin panostaminen näkyy kesäduunitutkimuksessa entistä korkeampina keskiarvoina monen väittämän suhteen.

Viime vuoteen verrattuna nuoret kokivat muun muassa saaneensa paremmin tietoa rekrytointien etenemisestä ja rekrytointiviestinnästä jäi hakijalle hyvä fiilis viime vuotta useammin. Perehdytyksen ja ohjaamisen suhteen on  myös otettu edistysaskelia. Muun muassa väittämien

"Työpaikkani pelisäännöt ovat minulle selvät" ja "Koen voivani keskustella esimieheni kanssa mieltäni askarruttavista asioista" keskiarvot ovat nousseet. 

Henkilökohtaiseen ohjaamiseen on myös panostettu entistä enemmän ja kesätyöntekijät kokevat pääsevänsä kehittymään kesätyössään enemmän kuin aiempina vuosina.

Kehityskohteitakin löytyy

Toisaalta erityisesti vanhemmat ja useamman vuoden samassa yrityksessä työskennelleet kesätyöntekijät toivovat kattavampaa perehdytystä, samoin naiset. 

Työn tavoitteista tulisi myös keskustella enemmän. Kehittämisen kohteita löytyy myös aivan nuorimpien kesätyöntekijöiden suhteen. Varsinkin alle 18-vuotiaat kesätyöntekijät kokevat kohdanneensa epäoikeudenmukaista kohtelua muita ikäryhmiä useammin.

Nuoria kesätyöntekijöitä ei saa aliarvioida. On huolehdittava, että heidät otetaan tosissaan, jotta he kokevat saavansa äänensä kuuluviin, ohjeistaa Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

Tutkimustulosten mukaan huomiota tulee kiinnittää sukupuolten väliseen tasa-arvoon erityisesti ohjauksen kohdalla, nuorimpien kesätyöntekijöiden äänen kuulumiseen ja vanhimpien kesätyöntekijöiden perehdytykseen. Kaiken kaikkiaan kesätyöprosessin on pystyttävä huomioimaan yksilölliset tarpeet yhä paremmin, Päivi Salminen-Kultanen painottaa.  

*Vastuullisin kesäduuni -kilpailuun osallistui 128 työnantajaa ja vastauksia saatiin 7790 kesätyöntekijältä iältään 14–29-vuotiaita. Kilpailu toteutettiin verkkokyselynä touko-heinäkuun 2018 aikana ja voittajat valittiin kesätyöntekijöiltä saadun kokonaispalautteen perusteella. Työnantajia arvioitiin muun muassa työnhakuprosessin, perehdytyksen, työtehtävien mielekkyyden ja tasapuolisuuden perusteella.

Tutkimuksen toteutti T-Media Oy.