Vastuullisuus

Työpaikan arvot yhdistävät ja erottavat

Yhteiset arvot luovat yritykselle selkeät tavoitteet ja yrityskulttuurin. Menestystä syntyy kun työntekijät sitoutuvat tekemiseen ja välittävät yrityksestä positiivista kuvaa ulospäin.

Yhä useampi työntekijä valitsee työpaikkansa arvojensa pohjalta. Halu auttaa muita,  työskennellä huippuasiantuntijana tai monikulttuurillisessa työyhteisössä ohjaa ihmisen valintoja työmarkkinoilla.

Työyhteisön toimivuuden kannalta on tärkeää, että työntekijän ja yrityksen arvot ovat mahdollisemman yhteensopivia. Parhaiten menestyvät yritykset, joissa arvot ohjaavat toimintaa ja määrittävät sen suunnan, tavoitteet ja keinot menestyä. Näin työntekijät voivat kasvaa yrityksen mukana ja kehittää toimintaa yhdessä paremmaksi.

Rekrytoinnin suurimpia haasteita on valita taloon ihmisiä, jotka omalta osaltaan edistävät yrityksen tavoitteiden ja työkulttuurin toteutumista. Käytännössä yhteensopivuus ratkeaa kuitenkin vasta työsuhteen alettua.

Lupaukset testataan joka päivä

”On aivan sama mitä arvoista on kirjattu paperille, ellei se näy arjen toiminnassa. Tyypillinen esimerkki on yritysten puheissa usein toistuva asiakaslähtöisyys. Jotta lupaus toteutuisi, yrityksen tulisi peilata kaikki toimintansa sen lävitse. Tähän kuuluu jatkuva arviointi esimerkiksi siitä, puhummeko asiakkaan tarpeista vai sisäisistä prosesseista, teemmekö kaikkemme, että asiakas kokee tulevansa ymmärretyksi, onko verkkokauppamme helppokäyttöinen, tai miten helposti asiakas löytää sivuiltamme kaipaamaansa informaation”, yritysvalmentaja Marjut Alatalo Zeelandista listaa.

Työntekijälle tärkeintä on ymmärtää yrityksen arvojen merkitys omassa työssään. Siksi myös johdon on ajateltava, miten arvot eri toimissa ja vastuualueissa muuntuvat. Arvojen jäädessä pelkäksi sanahelinäksi, työntekijä toisensa jälkeen kokee itsensä petetyksi.

”Hyvän yritysviestinnän perusrakenteisiin kuuluvat avoimuus, toisten ihmisten arvostaminen ja kuunteleminen. Johtajien tehtävänä on edistää yrityksen sisäistä vuorovaikutusta sekä innostaa ihmisiä toimimaan yhdessä.”

Hyvä mittari avoimuudelle ja luottamukselle on, kuka saa kirjoittaa yrityksen blogia ja mitä siellä puhutaan: tehdäänkö asioita yhdessä ja asiakkaan kanssa vai onko äänessä aina sama kirjoittaja.

Hyvä yrityskulttuuri nojaa vapauteen

Arvojohtamisen haasteena on, että työyhteisöön kuuluu erilaisia ja eritavoin ajattelevia ihmisiä. Suomen parhaat työpaikat -kilpailun kärkeen nousevat vuodesta toiseen yritykset, joissa korostuu hyvä viestintä ja ihmisiä arvostava, salliva yrityskulttuuri. Viime vuoden voittaja, Fondia julistautuu juridiikan alan kapinalliseksi, jossa työhön kuuluu hauskuus ja hieman outouskin. Kestomenestyjä Microsoft taas määrittää tekemisensä läsnätyöksi, jossa painottuvat selkeät tavoitteet ja joustava työtapa.

”Koska yrityksen ilmoittautuvat kilpailuun itse, he sitoutuvat edistämään yhteisönsä hyvinvointia. Henkilöstön ja työnhakijoiden näkökulmasta osallistuminen on tietenkin hyvin positiivinen viesti.”

Yhdysvaltalaisen yritysjohtajaJack Welchin mukaan yrityksen todellisen arvomaailman mittaa se, mitä sen käytävillä puhutaan. Puskaradion lisäksi viestiä hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista vie tehokkaasti eteenpäin sosiaalinen media.

”Käytävää keskustelua on turha yrittää kontrolloida. Kun yritys toimii arvojensa mukaisesti, työntekijät edustavat sitä ylpeydellä. Samalla he kasvattavat yrityksen tarinaa kertomalla positiivisia kokemuksiaan eteenpäin”, Alatalo sanoo.