Työ & Laki

Työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteita kevennettiin

Lomauttamiseen ja irtisanomiseen liittyviä työnantajan ilmoitus- ja selvittämisvelvoitteita kevennettiin toukokuun alusta lukien.

Työnantajalla on aiemmin ollut velvollisuus selvittää taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot sekä työ- ja elinkeinotoimistosta saatavat palvelut. Toukokuussa 2017 voimaan tulleen muutoksen myötä työnantaja ei ole enää velvollinen selvittämään työntekijälle työ- ja elinkeinotoimistosta saatavia palveluita.

Myös työnantajan velvollisuus ilmoittaa työntekijöiden irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle poistui. Aiemmin velvollisuus oli silloin, jos taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla irtisanottiin vähintään kymmenen työntekijää. Lisäksi työnantajan velvollisuus ilmoittaa työntekijöiden lomauttamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle poistui.

Yhteistoimintalain mukaisiin työnantajavelvoitteisiin toukokuun alussa voimaan tulleet lakimuutokset eivät vaikuttaneet, joten työvoiman käytön vähentämissuunnitelmia koskevia yhteistoimintaneuvotteluja käyvällä työnantajalla on edelleen velvollisuus toimittaa neuvotteluesitys työ- ja elinkeinotoimistolle ja velvollisuus laatia toimintasuunnitelma tai esittää työllistymistä tukevat toimintaperiaatteet.